Порушення темпу мовлення у дітей

Порушення темпу мовлення

Порушення темпу мовлення – це надмірне уповільнення мовлення або таке ж прискорення його. Багато дітей в дошкільному віці говорять швидко. Пояснюється це тим, що у них ще не розвинені гальмівні процеси і контроль за промовою. Якщо в сім’ї панує швидка кваплива мова, то швидкий темп мови стає звичним, а в перехідному віці він має тенденцію ще посилюватися. У дітей-невропатиків швидкий темп мовлення призводить до виникнення заїкання.

Швидкий темп мовлення в процесі розвитку мовлення заважає формуванню мовних дифференціровок і може привести до закріплення дитячої неправильної звуковимови і загальної неохайності в мові.

Тахілалія

Тахілалія – ​​патологічно прискорений темп мовлення, коли замість 10-12 звуків в секунду вимовляється 20-30, а мовлення відрізняється нестримною стрімкістю. Квапливість мовлення може викликати розлади мовної уваги, запинки, повторення, проковтування, перестановки складів, слів, неясність вимови фраз. Але при залученні уваги до мови запинки зникають.

Найбільші труднощі випробовуються в життєво значущих ситуаціях, спілкуванні з авторитарними людьми, в незнайомій обстановці, в суперечках, в моменти збудження.

Порушення загальної моторики часто супроводжує тахілалія. Тому подолання тахілалія слід починати з нормалізації загальних рухів: уповільнення їх темпу, тренування координації, формування ритмічності, плавності.

Симптоми тахілалія наступні:

– ненормально швидкий темп мовлення без різких спотворень фонетики та синтаксису,

– розлади мовної уваги при поспіху мовлення,

– запинки, повторення, проковтування, перестановки складів і слів, спотворення речення і т.п.

Поряд з порушеннями зовнішнього мовлення спостерігаються подібні розлади внутрішнього мовлення, читання та письма. У пам’яті людини виникає потрібне слово, але воно одразу ж, ще до вимови, витісняється іншим. На письмі і в читанні спостерігаються заміни, перестановки букв, звуків, складів. Цілі слова замінюються іншими, спорідненими за звучанням і написанням.

У людини з тахілалією відзначається порушення темпу загальних рухів: рухи швидкі і стрімкі (швидка ходьба, швидкий старт і зупинка, гіперактивність, тики). Моторне занепокоєння відзначається навіть під час сну. Увага у дітей нестійка, перемикається з об’єкта на об’єкт, недостатній обсяг зорової, слуховий, моторної пам’яті. Перебіг думки швидше, ніж здатність її артикуляції оформлення. Під час збудження у дітей з тахілалією з’являються вазомоторні реакції: почервоніння обличчя, вух, виступає піт на обличчі, похолодання і пітливість рук. Діти стають емоційно лабільними і недисциплінованими.

Браділалія

Браділалія – ​​неприродно уповільнений темп мовлення, читання та письма, монотонність голосу, тривалі паузи між словами, розтягнута вимова звуків мовлення.

Браділалія може бути самостійним порушенням темпу мови, а також спостерігатися в клініці деяких форм психічних захворювань: олігофренія, як наслідок менінгоенцефаліту, дистрофічні і органічні захворювання центральної нервової системи, травми, пухлини головного мозку і т.п.

Як самостійне порушення браділалія частіше зустрічається у осіб флегматичних, повільних, млявих. Звичайною формою мовлення браділалія є у жителів північних країн.

Симптоми браділалії:

– сповільненість темпу зовнішнього (експресивного) і внутрішнього мовлення,

– сповільненість процесу читання і письма,

– монотонність голосу,

– інтер і інтравербальное уповільнення (подовження пауз між словами або уповільнена, розтягнута вимова звуків мовлення і подовження пауз між звуками слова).

У важких випадках тахілалії і браділалії у дітей з’являються психічні переживання, пов’язані з патологією.

Відвідайте Центр Сімейної Медицини в м. Кам’янці – Подільському для отримання якісних медичних послуг від спеціалізованих лікарів.

22.07.17