Зростання алергічних захворювань серед дітей упродовж останніх років визначається як важлива проблема в сфері сучасної медицини. Дослідження показують, що до 25% дітей стикаються з алергічною патологією, зокрема з кропив’янкою, алергічним ринітом, атопічним дерматитом та бронхіальною астмою.

Клінічний розвиток алергічних захворювань відбувається через активну участь імунної системи. За даними епідеміологічних досліджень, проведених у світі та в Україні, ключовою причиною є порушення спрямованої диференціації Т-лімфоцитів та зниження активності Т-супресорних реакцій.

Лікування

Важливим напрямком у лікуванні алергії є пошук природних засобів, які можуть регулювати активність супресорних кліток та модулювати імунні реакції. Тут відкриваються нові перспективи для імунореабілітації дітей із захворюваннями алергічного характеру.

Дослідження

Дослідження, проведені серед дітей із бронхіальною астмою, показали різноспрямовані зміни в імунологічному статусі. Зокрема, виявлено зниження відносної кількості Т-лімфоцитів CD3+ та CD8+, підвищення CD19+, концентрації IgG та IgE при відносному зниженні IgM. Окрім того, виявлено показники зниження місцевого імунітету в індукованому мокротинні.

Враховуючи імуномодулюючі властивості Трансфер Фактора (ТФ), цей імунонутрицевтик був включений до комплексної терапії, включаючи алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ) та неспецифічні імунореабілітаційні заходи.

Критеріями ефективності була динаміка симптомів, частота загострень, функції зовнішнього дихання та імунного статусу. Важливо відзначити, що Трансфер Фактор був добре переносимим у всіх дітей без побічних ефектів.

Отже, результати досліджень свідчать про позитивний вплив Трансфер Фактора на перебіг бронхіальної астми, активність запальних процесів та імунологічну резистентність. Рекомендується використовувати Трансфер Фактор для імунореабілітації дітей з бронхіальною астмою з метою поліпшення захисту імунологічних механізмів дихальних шляхів та зменшення алергічного запалення.