–евнощ≥ - це хвороба?
–евнощ≥ - це хвороба?

” народ≥ ≥снуЇ думка, що ревнощ≥ про€вл€ютьс€ в≥д сильноњ любов≥. «ерно ≥стини в цьому Ї. јдже така повед≥нка вказуЇ на те, що людина в≥дчуваЇ до своЇњ половинки певн≥ почутт€. јле все добре в м≥ру. ЅуваЇ, що н≥чим не обгрунтован≥ п≥дозри в нев≥рност≥ винос€тьс€ на перший план у в≥дносинах, перетворюючи житт€ пари в пекло.

¬чен≥-медики кажуть, що сильн≥ почутт€ ≥ бурхливий про€в емоц≥й ц≥каво спостер≥гати в театр≥ чи к≥но, а в житт≥ вони Ї в≥дхиленн€м в≥д норми ≥ про€вом патолог≥њ мозку. Ќа першому м≥сц≥ серед таких емоц≥йних хвороб стоњть любов, а друге займають ж≥ноч≥ ревнощ≥. “ак-так, ≥тал≥йськ≥ вчен≥ у своЇму недавньому досл≥дженн≥ з'€сували, що саме ж≥ноч≥ ревнощ≥ Ї патолог≥чними ≥ потребуютьл≥куванн€.

ѕри цьому медики вид≥л€ють п'€ть основних вид≥в ревнощ≥в:

- депресивний,

- г≥пертрофований,

- параноњдальний,

- ман≥акальний,

- страх розлученн€.

ƒосл≥дники п≥дкреслили, що п≥д визначенн€ Ђпатолог≥€ї потрапл€ють, насамперед, агресивн≥ про€ви ревнощ≥в, €к≥ часто приймають форму напад≥в. Ќа думку вчених, под≥бн≥ випадки, €к ≥ ≥нш≥ хвороби, сл≥д л≥кувати медикаментозно.

¬и€вл€Їтьс€, в момент ревнощ≥в в орган≥зм≥ ж≥нки р≥зко знижуЇтьс€ р≥вень серотон≥ну - Ђгормону настроюї. —кандалами ж≥нка намагаЇтьс€ заповнити недол≥к необх≥дного гормону. ” цей момент в орган≥зм≥ починаЇ п≥двищуватис€ гормон щаст€ ≥ задоволенн€ - дофам≥н. ‘ах≥вц≥ за€вл€ють, €кщо не вжити своЇчасне л≥куванн€, ж≥нка звикне до под≥бних способ≥в вир≥шенн€ проблем деф≥циту дофам≥ну ≥ буде пост≥йно шукати приводи дл€ скандалу.

¬ самих Ђважкихї випадках Ђхвораї може ≥ не п≥дозрювати, що њњ повед≥нка викликана порушенн€м де€ких функц≥й головного мозку. ƒосл≥дженн€ показали, що саме надм≥рна активн≥сть в певних област€х ≥ викликаЇ агрес≥ю. ÷е надзвичайно небезпечно дл€ людини, так €к може ≥ нашкодити њй, повн≥стю позбавл€ючи самоконтролю. –евнощ≥ - наст≥льки сильне почутт€, що можуть довести ≥ до стану афекту, при €кому ж≥нка здатна на все.

—еред самих афективних вчинк≥в ≥ непереборне бажанн€ помститис€. ÷е пов'€зано все з тим же дофам≥ном, €кий п≥д час помсти викидаЇтьс€ у великих к≥лькост€х. ѕри часто виникаючих под≥бних станах у людини може нав≥ть виробитис€ звиканн€, в результат≥ чого вона починаЇ прагнути до помсти, пересл≥дуванн€ ≥ жорстокост≥.

ƒл€ дов≥дки зазначимо, що нав≥ть €кщо один з партнер≥в не входить в заг≥н ревнивц≥в, але зрада мала м≥сце бути (неважливо, з чийого боку), то в 75 випадк≥в з 100 с≥м'€ розпадаЇтьс€. ≤ причина тут не в самому факт≥ сексуального контакту на сторон≥, а в думц≥, що той, хто зрадив один раз, вже не зупинитьс€. ” раз≥, €кщо с≥м'€ збер≥гаЇтьс€, то обоЇ з подружж€ довго ≥ бол≥сно переживають те, що трапилос€. ” зв'€зку з цим психологи рад€ть н≥коли не визнаватис€ в випадков≥й зрад≥, €кщо пр€м≥ докази њњ в≥дсутн≥.

Ѕереж≥ть своњх коханих!


14.06.2014