Загально-клінічні дослідження

Загально клінічний аналіз крові +тромбоцити 58
Аналіз крові (короткий) 34
Згортання крові13
Коагулограма (фібриноген-20,тромботест-15)79
Осмотична резистентність еритроцитів36
Гемоглобін крові13
Еритроцити13
Тромбоцити13
Ретікулоцити13
Лейкоцити13
ШОЄ13

Панель контролю анемії

Вітамін В 12 (ціаноколамін)115
Трансферрин86
Ферритин115
Фолієва кислота115

Маніпуляції


За терміновий аналіз доплата 100%
Інєкція в/м12
Інєкція в/в16
Інєкція п/ш6
Постановка крапельниці42

Дослідження в ревматології


Ревмопроби55
Сіалові кислоти34
С-реактивний білок34
Сіромукоїди34
Визначення ревматоїдного фактору36
Визначення антистрептолізину О43
Визначення загального білка крові32
Визначення сечової кислоти в крові34

Біохімічні дослідження крові


Визначення Са крові34
Визначення К крові36
Визначення Na крові36
Визначення Mg крові (К)36
Визначення заліза крові34
Визначення холестерину крові34
Визначення ліпопротеїдів низької щільності35
Визначення альфа-холестерину (ліпопротеїди високої щільності)35
Визначення загальних ліпідів40
Визначення тригліцеридів44
Визначення білірубіну загального48
Прямий білірубін11
Непрямий білірубін11
Визначення білірубіну мікрометодом34
Визначення а-амілази34
Визначення Б-ліпопротеїдів34
Визначення коефіцієнту атерогенності34
Визначення білкових фракцій35
Визначення залишкового азоту35
Визначення тимолової проби34
Визначення креатиніну36
Визначення сечовини36
Визначення Аланін-амінотрансферази АЛТ36
Визначення Аспартат-амінотрансферази АСТ36

Додаткові біохімічні дослідження


А-1-антитріпсин72
Бета-2-мікроглобулін108
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)36
Гаптоглобін50
Залізо сироваткове36
Креатинфосфокіназа (КФК)36
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)36
Лужна фосфатаза36
Фосфор36
Хлор36
Холінестераза36

Діагностика цукрового діабету


Визначення глікозильованого гемоглобіну85
Визначення глюкози в плазмі крові12
Тест на толерантність до глюкози30
Визначення глюкози в сироватці крові12
Визначення мікроальбумінурії37
Визначення С-пептиду112
Визначення інсуліну101
Визначення фруктозаміну (глікозильованого альбуміну)101

Показники ліпідного обміну


Аполіпопротеїн А-148
Аполіпопротеїн В48
Тригліцериди44
Холестерин34

Сердечні маркери


NT-pro BNP271
CK-MB101

Інші аналізи


Антитіла до екстрагованих ядерних антигенів143
Компонент комплемента С348
Компонент комплемента С448

Група крові і резус фактор


Визначення групи крові34
Визначення резус-фактора34

Діагностика сечі


Визначення вагітності(тест по сечі)

12
Загальний аналіз сечі34
Аналіз сечі за Нечипоренком34
Аналіз сечі за Зимницьким34
Визначення діастази в сечі34
Визначення Са в сечі34
Визначення сечової кислоти в сечі34
Аналіз сечі на жовчні пігменти12
Визначення глюкози в сечі12
Визначення ацетону в сечі12
Визначення патогенної мікрофлори в сечі з чутливістю до антибіотиків з стерильною ємкістю для забору сечі150

Діагностика калу


Копрологічне дослідження калу48
Аналіз калу на яйця гельмінтів14
Аналіз калу на лямблії14
Зіскрібок на ентеробіоз16
Аналіз кала на приховану кров16
Аналіз на хелікобактер90

Діагностика в кардіології


Визначення міоглобіну в крові (напівкількісний метод)79
Визначення Тропоніну І (напівкількісний метод)79

Діагностика інфекцій


Тест на сіфіліс79
Реакція мікропреципітації (РМП)- реакція на сіфіліс34
Тест на гонорею79
Експрес-тест для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В79
Експрес-тест для якісного визначення антитіл HCV(гепатиту С)79
Експрес-тест для якісного визначення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ)79

Гепатит А


Антитіла Ig М до HAV101
Антитіла Ig G до HAV101
Гепатит В
HbeAg (гепатит В)101
Сумарні антитіла до HbеAg84
HbsAg (австралійський антиген)101
Сумарні антитіла до HbsAg101
Антитіла Ig М до HbсAg101
Сумарні антитіла до HbсAg101
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, якісне визначення)115
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, кількісне визначення. Reai-time)523

Гепатит С


Антитіла Ig М до HСV (гепатит С)101
Антитіла Ig G до HСV (cor, NS3,NS4,NS5)101
Сумарні антитіла до HСV101
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення)108
ПЦР. Вірус гепатиту С (генотипування)299
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, кількісне визначення. Reai-time)499
Пакет №8 Гепатит С (Ig М, Ig G,ПЦР)250

Гепатит D


Антитіла Ig М до HDV90
Сумарні антитіла до HDV101

Гепатит Е


Антитіла Ig М до HЕV (гепатит Е)86
Антитіла Ig G до HЕV85

Гепатит G


Антитіла Ig G до HGV (гепатит G)86

Діагностика захворювань простати


Тест імунохроматографічний для напівкількісного виявлення простат специфічного антигену (ПСА)79
Виявлення вільного простат специфічного антигену (ПСА) кількісний метод. Дослідження на апараті mini Vidas 139
Пакет №7 ПСА (ПСА загал., ПСА вільн.)202
Спермограма91

Діагностика в гінекології


Мазок на флору16
Мазок на цитограму16
Діагностика вагітності (в сечі) визначення хор іонічного гонадотропіну35
Мазок на флору + цитограма разом43
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 7 день16
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 14 день16
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 21 день16
Кольпоскопічне обстеження на кольпоскопі МК-30086
Тест для визначення овуляції60
Визначення патогенної урогенітальної мікрофлори ( 12 видів)204
Визначення антигену хламідій69

Діагностика алергії

Консультація лікаря60
Повторна консультація лікаря40
Алергічна проба (1 проба)17
Забір слизу з носа на еозинофіли одноразовою петлею30
Інєкція алергенами з врахуванням вартості алергенів24
Визначення загального імуноглобуліну Е (при алергії) 150
Ріноцитограма30
Скринінгове дослідження алергії72

Лікування

Сеанс гірудотерапії проведений фельдшером з перев`язу вальним матеріалом100
Сеан гірудотерапії проведений лікарем на дому з перев`язу вальним матеріалом200
Масаж загальний оздоровчий45
Масаж локальний оздоровчий28
Постановка маски20
Постановка маски «кровава мери»20

Виїзд на дім (транспорт пацієнта)

20
Загальне обстеження на апараті «Біолаз-Оберон» з призначенням лікування155
Повторне (контрольне ) обстеження на апараті «Біолаз-Оберон»80
Обстеження однієї системи на апараті «Біолаз-Оберон»80

Діагностика захворювань щитоподібної залози

Визначення тироксіна вільного (fT4)72
Визначення тиротропіну (ТТГ)72
Визначення трийодтироніну вільного (fT3)72
Антимікросомальні антитіла (АМС тифоїдна)78
Антитіла до тіреопероксидази (АТПО)70
Антитіла до тіреоглобуліну(ТГ)78
Тіреоглобулін (ТГ)78
Тироксин загальний (Т4)78
Трийодтиронін загальний (Т3)78
Пакет №1 ТТГ,Т4 вільний,АМС212
Пакет №2 ТТГ, Т3 вільний,Т4 вільний206

Гормональний профіль


Визначення кортизола95
Визначення естрадіола72
Визначення прогестерона72
Визначення тестостерона загального82
Визначення тестостерона вільного98
Визначення пролактину95
Визначення фолікулостимулюючого гормону (фолітропіна)88
Визначення лютеонізуючого гормону (лютропіна)88
Секс-зв язуючий глобулін80
17-альфа-оксіпрогестерон80

Інші гормони


Паратгормон84
Соматотропний гормон84
Остеокальцин130
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат)78
Антемюлеров гормон238
Віт D3167

Пренатальна діагностика


ПАПП(РАРР) (11-14 тижд. вагітн.)84
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-19 тижд.вагітн.)84
Естріол вільний (12-31 тижд.вагіт.)84
Хоріонічний гонадотропін ( бета-ХГЧ) (5-18 тижд.вагітн.для вагітних)84
Плацентарний лактоген179

Діагностика інфекційних захворювань


Цитомегаловірус


Визначення імуноглобуліна Gдо цитомегаловіруса88
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до цитомегаловіруса155
Антитіла імуноглобуліна М до цитомегаловіруса80
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,кількісне визначення)72
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб кількіс. визначення)72
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,якісне визначення)89
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб, якісне визначення)89
Пакет цитомегаловірус (Ig G, Ig М,ПЦР кількіс)230

Токсоплазмоз


Визначення імуноглобуліна G до токсоплазм79
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до токсоплазми155
Антитіла імуноглобуліна М до токсоплазм72
ПЦР. Токсоплазма (кров,якісне визначення)72
ПЦР. Токсоплазма(зішкріб)72
Пакет № 12(Ig G, Ig М,ПЦР)213

Краснуха


Визначення імуноглобуліна М до краснухи72
Визначення імуноглобуліна G до краснухи72

Хламідії


Визначення імуноглобуліна G до хламідій трахоматіс85
Антитіма імуноглобуліна М до хламідій трахоматіс85
ПЦР. Хламідії трахоматіс(кров,якісне визначення)85
ПЦР. Хламідії трахоматіс (зішкріб)85
Антитіла імуноглобуліна G до хламідій (pneumonia+psitacci)72
Антитіла імуноглобуліна M до хламідій (pneumonia+psitacci)72
Пакет № 14 Хламідії трахоматіс (Ig G, Ig М,ПЦР)245

Герпес


Антитіла Ig G до вірусу герпесу HSV 1/272
Антитіла Ig М до HSV 1/272
Антитіла Ig G до HSV 1 типу72
Антитіла Ig G до HSV 2 типу72
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу72
Антитіла Ig G до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу)72
Антитіла Ig М до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу)72
ПЦР.Вірус герпесу ½ типу(кров,якісне визначення)72
ПЦР. Вірус герпесу ½ типу (зішкріб)72
Пакет № 10 герпес(Ig G, Ig М,ПЦР)206

Вірус Епштейн-Барр


Антитіла Ig М до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA)96
Антитіла Ig G до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA)96
Антитіла Ig G до ранніх антигенів вірусу Епштейн-Барр(VCA)96
Антитіла Ig G до нуклеарного антигену віруса Епштейн-Барр(EBNA)72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,кількісне визначення)72
ПЦР. Віруса Епштейн-Барр (зішкріб, кількісне визнач.)72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,якісне визначення)72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (зішкріб,якісне визначення)72
Пакет № 11 (Ig G, Ig М,ПЦР)254

Мікоплазмоз. Уреоплазма.


Антитіла Ig G до Ureoplasma urealyticum80
Антитіла Ig G до Mykoplasma hominis80
Антитіла Ig А до Mykoplasma hominis80
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) без анибіотикограми119
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) з анибіотикограмою155
ПЦР. Mykoplasma genitalium (зішкріб)80
ПЦР. Mykoplasma hominis (зішкріб)80
ПЦР. Ureoplasma spesies (зішкріб, кількісне виз.)80
Антитіла Ig А до Ureoplasma urealyticum80

Гарднерельоз. Папіломавірус


ПЦР. Gardnarella vaginalis (зішкріб)80
ПЦР. Папіломавірус типи 16,18 (зішкріб, кількісне визначен.)80
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, якісне визначен., скринінг, З ВИЗНАЧЕННЯМ 16 ГЕНОТИПУ)108
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,(зішкріб, кількісне визначен., БЕЗ ГЕНОТИПУВАННЯ)143
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (зішкріб, якісне визначен., ГЕНОТИПУВАННЯ)167

Інші інфекції


Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi72
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi72
Антитіла IgM до Helicobacter pylori72
Антитіла IgG до Helicobacter pylori72

Кандідоз


Бакпосів на кандидоз+ антибіотикограма (мазок в трансп. серед.)125
ПЦР. Candida albicans визначення виду (зішкріб)80

Тріхомоніаз


Антитіла Ig G до Trichomonas vaginalis80
ПЦР. Trichomonas vaginalis (зішкріб)80

Гонорея


ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (зішкріб)80
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма (мазок в трансп. серед.)150

Бакпосів на флору+ чутливість до а/б


Бакпосів з носу+ а/г (мазок в транспорт. серед)130
Дослідження на носійство стафілококу (мазок в транспорт. серед)130
Бакпосів з вуха+ а/г (мазок в транспорт. серед)130
Бакпосів з зіва+ а/г (мазок в транспорт. серед)130
Бакпосів виділень з рани+ а/г (мазок в транспорт. серед)130
Бакпосів виділень з очей+ а/г (мазок в транспорт. серед)130
Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма130
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма130
Бакпосів секрету простати140

Діагностика онкології (онкомаркери)


Визначення антигену ракових клітин , яічників СА 125140
Визначення антигену ракових клітин молочної залози СА 15-3140
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) (маркер нейрон-ендокринрх пухлин, мікроклітиний рак легень)156
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА 19-9119
Онкомаркер шлунку СА 72-4120
Онкомаркер СYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)(не мілкоклітиний рак легень)160
Раково – ембріональний антиген (РЕА) ( підозра на онко. зах. в усьому організмі)108
Альфа-фетопротеін (АФП)84
Простат-специфічний антиген загальний (PSA)84
Шкірний поліпептидний антиген (ТРА)167
Хоріонічний гонадотропін(бета-ХГЧ, для невагітних та вагітних до 4 тижд. ваг.включно)84

Імунологічні дослідження


Антимікросомальні антитіла (АМС)78
Антимікросомальні антитіла (АМС тіреоїдні)78
Антимікросомальні антитіла (АМС гепатологічні LKM-1)78
Антитіла Ig G до односпиральної ДНК(АDNA 1)108
Антитіла Ig G до двухспиральної ДНК(АDNA 2)108
Антитіла Ig G до фосфоліпідів108
Антитіла Ig М до Фосфоліпідів108
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)78
Антинуклеарні (антиядерні) антитіла120
Антиспермальні антитіла120
Сировоточний імуноглобулін А60
Сировоточний імуноглобулін М60
Сировоточний імуноглобулін G60

Паразитарні дослідження


Антитіла ig Gдо токсокар (Toxocara canis)105
Антитіла ig G до лямблій105
Антитіла ig G до аскарид105
Антитіла ig Gдо гельмінтів(опісторхії, ехінокок, токсокара, тріхінела)262
Зішкріб на демодекс22
Зішкріб на патгрибок22

Інші послуги

Консультація лікаря первинна60
Консультація лікаря повторна40
Виїзд на дім (транспорт пацієнта)20
Загальне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон»155
Повторне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон»75
За термінове виконання аналізу 100% доплата
ЕКГ без розшифрування40
ЕКГ з розшифруванням результату50
ЕКГ з нагрузкою з розшифруванням результату60

Радіохвильова терапія

Конізація шийки матки550
Лікування ерозій шийки матки 300-450
Лікування дисплазій шийки матки 400-450
Лікування лейкоплакій шийки матки 300-350
Лікування крауроза та лейкоплакій вульви 300-350
Лікування гострокінцевих конділом шийки матки (200 –одиничні; 250-множинні)200-250
Лікування гострокінцевих кондилом вульви( 150-одиничні, 200-множинні)150-200
Лікування гострокінцевих кондилом піхви300
Лікування поліпів шийки матки300
Лікування кіст шийки матки250
Видалення папілом на шкірі (поодинокі/множинні) 150/200 за сеанс
Видалення бородавок150
Лікування мікрогемангіом на шкірі150
Забір біопсії шийки матки 150-200
Забір біопсії без апарату Сургітрон150
Вилучення спіралі80
Встановлення спіралі150
Ванночка вагінальна60
Постановка тампонів60