Загально-клінічні дослідження

Загально клінічний аналіз крові +тромбоцити 48
Аналіз крові (короткий) 28
Згортання крові 11
Коагулограма (фібриноген-20,тромботест-15) 66
Гемоглобін крові 11
Еритроцити 11
Тромбоцити 11
Ретікулоцити 11
Лейкоцити 11
ШОЄ 11

Панель контролю анемії

Вітамін В 12 (ціаноколамін) 96
Трансферрин 72
Ферритин 96
Фолієва кислота 96

Маніпуляції


За терміновий аналіз доплата 100%
Інєкція в/м 10
Інєкція в/в 13
Інєкція п/ш 5
Постановка крапельниці 35

Дослідження в ревматології


Ревмопроби 46
Сіалові кислоти 28
С-реактивний білок 28
Сіромукоїди 28
Визначення ревматоїдного фактору 30
Визначення антистрептолізину О 36
Визначення загального білка крові 27
Визначення сечової кислоти в крові 28

Біохімічні дослідження крові


Визначення Са крові 28
Визначення К крові 30
Визначення Na крові 30
Визначення Mg крові (К) 30
Визначення заліза крові 28
Визначення холестерину крові 28
Визначення альфа-холестерину 29
Визначення загальних ліпідів 33
Визначення тригліцеридів 37
Визначення білірубіну загального 40
Прямий білірубін 9
Непрямий білірубін 9
Визначення білірубіну мікрометодом 28
Визначення а-амілази 28
Визначення Б-ліпопротеїдів 28
Визначення коефіцієнту атерогенності 28
Визначення білкових фракцій 29
Визначення залишкового азоту 29
Визначення тимолової проби 28
Визначення креатиніну 30
Визначення сечовини 30
Визначення Аланін-амінотрансферази АЛТ 30
Визначення Аспартат-амінотрансферази АС Т 30

Додаткові біохімічні дослідження


А-1-антитріпсин 60
Бета-2-мікроглобулін 108
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 30
Гаптоглобін 50
Залізо сироваткове 30
Креатинфосфокіназа (КФК) 30
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 30
Лужна фосфатаза 30
Фосфор 30
Хлор 30
Холінестераза 30

Діагностика цукрового діабету


Визначення глікозильованого гемоглобіну 71
Визначення глюкози крові 10
Тест на толерантність до глюкози 25
Визначення фруктози в сироватці крові 31
Визначення мікроальбумінурії 31
Визначення С-пептиду 93
Визначення інсуліну 84
Визначення фруктозаміну (глікозильованого альбуміну) 84

Показники ліпідного обміну


Аполіпопротеїн А-1 40
Аполіпопротеїн В 40
Тригліцериди 37
Холестерин 28

Сердечні маркери


NT-pro BNP 227
CK-MB 84

Інші аналізи


Антитіла до екстрагованих ядерних антигенів 143
Компонент комплемента С3 40
Компонент комплемента С4 40

Група крові і резус фактор


Визначення групи крові 28
Визначення резус-фактора 28

Діагностика сечі


Загальний аналіз сечі 28
Аналіз сечі за Нечипоренком 28
Аналіз сечі за Зимницьким 28
Визначення діастази в сечі 28
Визначення Са в сечі 28
Визначення сечової кислоти в сечі 28
Аналіз сечі на жовчні пігменти 10
Визначення глюкози в сечі 10
Визначення ацетону в сечі 10
Визначення патогенної мікрофлори в сечі з чутливістю до антибіотиків з стерильною ємкістю для забору сечі 140

Діагностика калу


Копрологічне дослідження калу 40
Аналіз калу на яйця гельмінтів 12
Аналіз калу на лямблії 12
Зіскрібок на ентеробіоз 13
Аналіз кала на приховану кров 13
Аналіз на хелікобактер 75

Діагностика в кардіології


Визначення міоглобіну в крові (напівкількісний метод) 66
Визначення Тропоніну І (напівкількісний метод) 66

Діагностика інфекцій


Тест на сіфіліс 66
Реакція мікропреципітації (РМП)- реакція на сіфіліс 28
Тест на гонорею 66
Експрес-тест для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В 66
Експрес-тест для якісного визначення антитіл HCV(гепатиту С) 66
Експрес-тест для якісного визначення антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 66

Гепатит А


Антитіла Ig М до HAV 84
Антитіла Ig G до HAV 84
Гепатит В
HbeAg (гепатит В) 84
Сумарні антитіла до HbеAg 84
HbsAg (австралійський антиген) 84
Сумарні антитіла до HbsAg 84
Антитіла Ig М до HbсAg 84
Сумарні антитіла до HbсAg 84
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, якісне визначення) 96
ПЦР. Вірусний гепатит В (кров, кількісне визначення. Reai-time) 437

Гепатит С


Антитіла Ig М до HСV (гепатит С) 84
Антитіла Ig G до HСV (cor, NS3,NS4,NS5) 84
Сумарні антитіла до HСV 84
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення) 107
ПЦР. Вірус гепатиту С (генотипування) 297
ПЦР. Вірус гепатиту С (кров, кількісне визначення. Reai-time) 417
Пакет №8 Гепатит С (Ig М, Ig G,ПЦР) 250

Гепатит D


Антитіла Ig М до HDV 75
Сумарні антитіла до HDV 84

Гепатит Е


Антитіла Ig М до HЕV (гепатит Е) 72
Антитіла Ig G до HЕV 72

Гепатит G


Антитіла Ig G до HGV (гепатит G) 72

Діагностика захворювань простати


Тест імунохроматографічний для напівкількісного виявлення простат специфічного антигену (ПСА) 66
Виявлення вільного простат специфічного антигену (ПСА) кількісний метод. Дослідження на апараті mini Vidas 97+12
Пакет №7 ПСА (ПСА загал., ПСА вільн.) 168
Спермограма 76

Діагностика в гінекології


Мазок на флору 22
Мазок на цитограму 22
Діагностика вагітності (в сечі) визначення хор іонічного гонадотропіну 29
Мазок на флору + цитограма разом 44
Кольпоцитограма (Гормональне дзеркало) 3 мазки 63
Кольпоскопічне обстеження на кольпоскопі МК-300 80
Тест для визначення овуляції 50
Визначення патогенної урогенітальної мікрофлори ( 12 видів) 187

Діагностика алергії

Консультація лікаря 60
Повторна консультація лікаря 40
Алергічна проба (1 проба) 14
Забір слизу з носа на еозинофіли одноразовою петлею 25
Інєкція алергенами з врахуванням вартості алергенів 14
Визначення загального імуноглобуліну Е (при алергії) 125+12
Алергопанель 380

Лікування

Сеанс гірудотерапії проведений фельдшером з перев`язу вальним матеріалом 100
Сеан гірудотерапії проведений лікарем на дому з перев`язу вальним матеріалом 200
Масаж загальний оздоровчий 45
Масаж локальний оздоровчий 28
Постановка маски 20
Постановка маски «кровава мери» 20

Виїзд на дім (транспорт пацієнта)

20
Загальне обстеження на апараті «Біолаз-Оберон» з призначенням лікування 155
Повторне (контрольне ) обстеження на апараті «Біолаз-Оберон» 80
Обстеження однієї системи на апараті «Біолаз-Оберон» 80

Діагностика захворювань щитоподібної залози

Визначення тироксіна вільного (fT4) 72
Визначення тиротропіну (ТТГ) 72
Визначення трийодтироніну вільного (fT3) 72
Антимікросомальні антитіла (АМС тифоїдна) 78
Антитіла до тіреопероксидази (АТПО) 70
Антитіла до тіреоглобуліну(ТГ) 78
Тіреоглобулін (ТГ) 78
Тироксин загальний (Т4) 78
Трийодтиронін загальний (Т3) 78
Пакет №1 ТТГ,Т4 вільний,АМС 212
Пакет №2 ТТГ, Т3 вільний,Т4 вільний 206

Гормональний профіль


Визначення кортизола 95
Визначення естрадіола 72
Визначення прогестерона 72
Визначення тестостерона загального 82
Визначення тестостерона вільного 98
Визначення пролактину 95
Визначення фолікулостимулюючого гормону (фолітропіна) 88
Визначення лютеонізуючого гормону (лютропіна) 88
Секс-зв язуючий глобулін 80
17-альфа-оксіпрогестерон 80

Інші гормони


Паратгормон 84
Соматотропний гормон 84
Остеокальцин 130
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат) 78
Антемюлеров гормон 238
Віт D3 167

Пренатальна діагностика


ПАПП(РАРР) (11-14 тижд. вагітн.) 84
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-19 тижд.вагітн.) 84
Естріол вільний (12-31 тижд.вагіт.) 84
Хоріонічний гонадотропін ( бета-ХГЧ) (5-18 тижд.вагітн.для вагітних) 84
Плацентарний лактоген 179

Діагностика інфекційних захворювань


Цитомегаловірус


Визначення імуноглобуліна Gдо цитомегаловіруса 88
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до цитомегаловіруса 155
Антитіла імуноглобуліна М до цитомегаловіруса 80
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,кількісне визначення) 72
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб кількіс. визначення) 72
ПЦР. Цитомегаловірус (кров,якісне визначення) 89
ПЦР. Цитомегаловірус (зішкріб, якісне визначення) 89
Пакет цитомегаловірус (Ig G, Ig М,ПЦР кількіс) 230

Токсоплазмоз


Визначення імуноглобуліна G до токсоплазм 79
Визначення індексу авідності антитіл Ig G до токсоплазми 155
Антитіла імуноглобуліна М до токсоплазм 72
ПЦР. Токсоплазма (кров,якісне визначення) 72
ПЦР. Токсоплазма(зішкріб) 72
Пакет № 12(Ig G, Ig М,ПЦР) 213

Краснуха


Визначення імуноглобуліна М до краснухи 72
Визначення імуноглобуліна G до краснухи 72

Хламідії


Визначення імуноглобуліна G до хламідій трахоматіс 85
Антитіма імуноглобуліна М до хламідій трахоматіс 85
ПЦР. Хламідії трахоматіс(кров,якісне визначення) 85
ПЦР. Хламідії трахоматіс (зішкріб) 85
Антитіла імуноглобуліна G до хламідій (pneumonia+psitacci) 72
Антитіла імуноглобуліна M до хламідій (pneumonia+psitacci) 72
Пакет № 14 Хламідії трахоматіс (Ig G, Ig М,ПЦР) 245

Герпес


Антитіла Ig G до вірусу герпесу HSV 1/2 72
Антитіла Ig М до HSV 1/2 72
Антитіла Ig G до HSV 1 типу 72
Антитіла Ig G до HSV 2 типу 72
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу 72
Антитіла Ig G до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) 72
Антитіла Ig М до вірусу Varicella Zoster (3 тип герпесу) 72
ПЦР.Вірус герпесу ½ типу(кров,якісне визначення) 72
ПЦР. Вірус герпесу ½ типу (зішкріб) 72
Пакет № 10 герпес(Ig G, Ig М,ПЦР) 206

Вірус Епштейн-Барр


Антитіла Ig М до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA) 96
Антитіла Ig G до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр(VCA) 96
Антитіла Ig G до ранніх антигенів вірусу Епштейн-Барр(VCA) 96
Антитіла Ig G до нуклеарного антигену віруса Епштейн-Барр(EBNA) 72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,кількісне визначення) 72
ПЦР. Віруса Епштейн-Барр (зішкріб, кількісне визнач.) 72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (кров,якісне визначення) 72
ПЦР.Віруса Епштейн-Барр (зішкріб,якісне визначення) 72
Пакет № 11 (Ig G, Ig М,ПЦР) 254

Мікоплазмоз. Уреоплазма.


Антитіла Ig G до Ureoplasma urealyticum 80
Антитіла Ig G до Mykoplasma hominis 80
Антитіла Ig А до Mykoplasma hominis 80
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) без анибіотикограми 119
Посів на мікоплазму , уреоплазму (DUO, кільк. зішкріб) з анибіотикограмою 155
ПЦР. Mykoplasma genitalium (зішкріб) 80
ПЦР. Mykoplasma hominis (зішкріб) 80
ПЦР. Ureoplasma spesies (зішкріб, кількісне виз.) 80
Антитіла Ig А до Ureoplasma urealyticum 80

Гарднерельоз. Папіломавірус


ПЦР. Gardnarella vaginalis (зішкріб) 80
ПЦР. Папіломавірус типи 16,18 (зішкріб, кількісне визначен.) 80
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 (зішкріб, якісне визначен., скринінг, З ВИЗНАЧЕННЯМ 16 ГЕНОТИПУ) 108
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59,(зішкріб, кількісне визначен., БЕЗ ГЕНОТИПУВАННЯ) 143
ПЦР. Папіломавірус високого канцерогенного ризику типів 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (зішкріб, якісне визначен., ГЕНОТИПУВАННЯ) 167

Інші інфекції


Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi 72
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 72
Антитіла IgM до Helicobacter pylori 72
Антитіла IgG до Helicobacter pylori 72

Кандідоз


Бакпосів на кандидоз+ антибіотикограма (мазок в трансп. серед.) 125
ПЦР. Candida albicans визначення виду (зішкріб) 80

Тріхомоніаз


Антитіла Ig G до Trichomonas vaginalis 80
ПЦР. Trichomonas vaginalis (зішкріб) 80

Гонорея


ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (зішкріб) 80
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма (мазок в трансп. серед.) 150

Бакпосів на флору+ чутливість до а/б


Бакпосів з носу+ а/г (мазок в транспорт. серед) 130
Дослідження на носійство стафілококу (мазок в транспорт. серед) 130
Бакпосів з вуха+ а/г (мазок в транспорт. серед) 130
Бакпосів з зіва+ а/г (мазок в транспорт. серед) 130
Бакпосів виділень з рани+ а/г (мазок в транспорт. серед) 130
Бакпосів виділень з очей+ а/г (мазок в транспорт. серед) 130
Бакпосів на кандидоз + антибіотикограма 130
Бакпосів на гонорею + антибіотикограма 130
Бакпосів секрету простати 140

Діагностика онкології (онкомаркери)


Визначення антигену ракових клітин , яічників СА 125 140
Визначення антигену ракових клітин молочної залози СА 15-3 140
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) (маркер нейрон-ендокринрх пухлин, мікроклітиний рак легень) 156
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА 19-9 119
Онкомаркер шлунку СА 72-4 120
Онкомаркер СYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)(не мілкоклітиний рак легень) 160
Раково – ембріональний антиген (РЕА) ( підозра на онко. зах. в усьому організмі) 108
Альфа-фетопротеін (АФП) 84
Простат-специфічний антиген загальний (PSA) 84
Шкірний поліпептидний антиген (ТРА) 167
Хоріонічний гонадотропін(бета-ХГЧ, для невагітних та вагітних до 4 тижд. ваг.включно) 84

Імунологічні дослідження


Антимікросомальні антитіла (АМС) 78
Антимікросомальні антитіла (АМС тіреоїдні) 78
Антимікросомальні антитіла (АМС гепатологічні LKM-1) 78
Антитіла Ig G до односпиральної ДНК(АDNA 1) 108
Антитіла Ig G до двухспиральної ДНК(АDNA 2) 108
Антитіла Ig G до фосфоліпідів 108
Антитіла Ig М до Фосфоліпідів 108
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 78
Антинуклеарні (антиядерні) антитіла 120
Антиспермальні антитіла 120
Сировоточний імуноглобулін А 60
Сировоточний імуноглобулін М 60
Сировоточний імуноглобулін G 60

Паразитарні дослідження


Антитіла ig Gдо токсокар (Toxocara canis) 105
Антитіла ig G до лямблій 105
Антитіла ig G до аскарид 105
Антитіла ig Gдо гельмінтів(опісторхії, ехінокок, токсокара, тріхінела) 262
Зішкріб на демодекс 22
Зішкріб на патгрибок 22

Інші послуги

Консультація лікаря первинна 60
Консультація лікаря повторна 40
Виїзд на дім (транспорт пацієнта) 20
Загальне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон» 155
Повторне обстеження пацієнта на апараті «Біолоз-Оберон» 75
За термінове виконання аналізу 100% доплата
ЕКГ без розшифрування 40
ЕКГ з розшифруванням результату 50
ЕКГ з нагрузкою з розшифруванням результату 60

Радіохвильова терапія

Конізація шийки матки 550
Лікування ерозій шийки матки 300-450
Лікування дисплазій шийки матки 400-450
Лікування лейкоплакій шийки матки 300-350
Лікування крауроза та лейкоплакій вульви 300-350
Лікування гострокінцевих конділом шийки матки (200 –одиничні; 250-множинні) 200-250
Лікування гострокінцевих кондилом вульви( 150-одиничні, 200-множинні) 150-200
Лікування гострокінцевих кондилом піхви 300
Лікування поліпів шийки матки 300
Лікування кіст шийки матки 250
Видалення папілом на шкірі (поодинокі/множинні) 150/200 за сеанс
Видалення бородавок 150
Лікування мікрогемангіом на шкірі 150
Забір біопсії шийки матки 150-200
Забір біопсії без апарату Сургітрон 150
Вилучення спіралі 80
Встановлення спіралі 150
Ванночка вагінальна 60
Постановка тампонів 60