Ефективність Трансфер фактора в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з бронхіальною астмою
МЕДИЧНА БИБЛЕОТЕКА

Ефективність Трансфер фактора в комплексі імунореабілітаційних заходів у дітей з бронхіальною астмою

Зростання алергічних хвороб, що продовжується за останні роки, у дітей становить проблему алергічної патології в ряд найбільш найважливіших проблем сучасної медицини. За даними епідеміологічних досліджень, проведених за кордоном і по окремих нозологіях в Україні, даною патологією страждає до 25% дитячого населення, при цьому найчастіше реєструється кропив'янка,  алергічний риніт, атопічний дерматит, бронхіальна астма. 

Клінічна реалізація алергічної патології здійснюється за участю імунної системи. При цьому в залежності від провідного патогенетичного механізму залучаються як чинники природженої так і специфічної імунної системи.

Відомо, що патогенетичні механізми розвитку алергії лежать, перш за все, в порушенні спрямованої диференціації Т-лімфоцитів, зниження активності Т-супресорних реакції. Тому пошук природних засобів, що регулюють активність супресорних кліток, модулюють локальні і загальні імунні реакції, відкриває нові перспективи в імунореабілітації дітей з алергічною патологією.

Проведені дослідження у дітей з бронхіальною астмою різного ступеню тяжкості показали, що у 2/3 обстежених дітей відмічаються різноспрямовані зміни в імунологічному статусі, серед яких найбільш значущими були: зниження відносної кількості СД3+, СД8+ кліток; підвищення СД19+, концентрації ІgG і  ІgЕ при відносному зниженні концентрації  ІgМ і показників місцевого імунітету (SgA, лізоциму) в індукованому мокротині обстежених дітей.

Враховуючи імуномодулюючі властивості Трансфер фактора (ТФ), даний імунонутрицевтик був включений в комплекс як специфічних (при проведені алергенспецифічної  імунотерапії (АСІТ)) так і неспецифічних імунореабілітаційних заходів (у епідемічний сезон підвищення гострих респіраторних інфекцій) у дітей з бронхіальною астмою на тлі стандартної базисної терапії.

Критеріями ефективності проведеного лікування були: динаміка денних, нічних симптомів (кашлю, нападів задухи, утрудненого дихання), частота загострень, наявність епізодів гострих респіраторних інфекцій, показників функцій зовнішнього дихання, клітинного складу індукованого мокротиння та імунного статусу. 

Слід відмітити добру переносимість Трансфер фактора у всіх спостережуваних дітей, що виражалось у відсутності побічної дії.
Таким чином, проведені дослідження по вивченню ефективності Трансфер фактору в комплексній терапії дітей з бронхіальною астмою показали позитивний його вплив на перебіг захворювання, активність запальних змін в дихальних шляхах, імунологічну резистентність.

Трансфер фактор може бути рекомендований для застосування у дітей з бронхіальною астмою як імунонутрицевтик з метою зменшення алергічного запалення дихальних шляхів та поліпшення захисту імунологічних механізмів респіраторного тракту.