Посадова інструкція лікаря гірудотерапевтичного кабінету
МЕДИЧНА БИБЛЕОТЕКА

Посадова інструкція лікаря гірудотерапевтичного кабінету

І. Загальна частина

Надання консультативної та лікувальної допомоги населення являється основним завданням лікаря гірудотерапевтичного кабінету. Лише головний лікар закладу в якому знаходиться гірудотерапевтичний кабінет може звільнити або призначити лікаря гірудотерапевтичного кабінету відповідно до діючого законодавства. Лікар гірудотерапевтичного кабінету підпорядковується у своїй роботі заміснику головного лікаря по медичній частині, а якщо він відсутній, то головному лікарю. Середній медичний персонал кабінету підпорядковується лікарю.

Лікар гірудотерапевтичного кабінету у своїй діяльності керується справжньою посадовою інструкцією, розпорядженнями та вказівками муніципальних органів охорони здоров'я, а також методичними рекомендаціями по покращенню медичної допомоги різнопрофільним хворим.

ІІ. обов’язки

Лікар гірудотерапевтичного кабінету для виконання своїх функцій зобов'язаний:

1. Проводити систематичне та спеціалізоване лікування різнопрофільних хворих.

2. По графіку проводити амбулаторний прийом, затверджений адміністрацією медичного закладу.

3. Проводити консультацію хворим, яких направили інші спеціалісти закладу.

4. Здійснювати керівництво та контроль по роботі середнього медичного персоналу кабінету.

5. Дотримуватися принципів деонтології у своїй роботі.

6.      Проводити заходи по підвищенню кваліфікації лікарського та середнього медичного персоналу закладу по питаннях надання людям гірудотерапевтичної допомоги.

7. Виписувати рецепти, вести медичні карти амбулаторних хворих.

8. Систематично підвищувати рівень медичних знань медичних сестер кабінету та свою професійну кваліфікацію.

9. Забезпечувати правильне ведення медичної документації медичною сестрою кабінету.

ІІІ. Права

Лікар гірудотерапевтичного кабінету має право:

Брати участь у нарадах по питаннях організації лікувально-профілактичної допомоги.

Вносити пропозиції адміністрації закладу по питання умов праці медичного персоналу кабінету та покращення організації лікувально-профілактичної допомоги населенню.

Скасовувати та призначати будь-які лікувально-профілактичні заходи, виходячи із стану хворого.

Отримувати інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків.

Представляти до заохочень підлеглий середній медперсонал і вносити пропозиції про накладення стягнень при порушенні ним трудової дисципліни, незадовільне виконання посадових обов'язків.

ІV. Відповідальність та оцінка роботи

Замісником головного лікаря по медичній частині проводиться оцінка роботи лікаря гірудотерапевтичного кабінету по підсумках роботи за рік (квартал)на основі кількісних та якісних  показників його роботи, громадської активності, морально-етичних норм, правил трудової дисципліни, дотримання ним вимоги основоположних офіційних документів. Лікар гірудотерапевтичного кабінету несе відповідальність як за помилкові дії і неякісну роботу, так і за неприйняття рішень та бездіяльність, які входять у сферу його обов’язків і компетенцій, у відповідності з діючим законодавством.

 30.03.2015

О.А. Григоренко