як уникнути емоц≥йного вигор€нн€?
як уникнути емоц≥йного вигор€нн€?
як уникнути емоц≥йного вигор€нн€?

¬ ≥нтенсивному ритм≥ житт€ часто ми не звертаЇмо в≥дразу увагу на накопичен≥ емоц≥њ, €к≥ заважають жити ≥ дихати на повн≥ груди. як правило, емоц≥йне вигоранн€ пом≥чаЇтьс€ тод≥, коли воно переходить вже в депрес≥ю.

¬иснаженн€ емоц≥й в наш≥ дн≥ досить поширена проблема, €ка потребуЇ непростоњ роботи над собою, щоб повернутис€ до нормального житт€ ≥ мати бажанн€ щось робити.

ѕсихологи визначили головн≥ етапи емоц≥йного вигор€нн€ ≥ методи виходу з цього стану:

  • ентуз≥азм - робота на п≥дйом≥ 24 години на добу,

  • стаб≥льний режим,

  • фрустрац≥€ - перепади настрою, сумн≥ви, драт≥влив≥сть,

  • втома - одноман≥тн≥сть, стомленн€,

  • байдуж≥сть - формальний п≥дх≥д до будь-€коњ д≥њ.

Ќа п'€тому етап≥ людин≥ вже не хочетьс€ н≥чого ≥ присутн≥й ефект Ђзависанн€ї: просиджуванн€ годинами в соцмережах, розкладанн€ пась€нс≥в, тривалий погл€д в одну точку.

як психологи рад€ть повернутис€ до нормального житт€?

Ќайперше - залишайте робоч≥ проблеми на робот≥. ≤ зробити це можна за допомогою од€гу. ѕовернувшись додому, в≥дразу переод€гайтес€ в зручне, улюблене, домашнЇ. якщо ж ви мама в декрет≥, ви повинн≥ з себе Ђзн€тиї що-небудь, щоб Ђвийти на перервуї.

‘≥зичн≥ навантаженн€ дуже важлив≥, оск≥льки дають можлив≥сть в≥дчути своЇ т≥ло ≥ кожен м'€з.

ƒомовтес€ з партнерами про розпод≥л повноважень. ¬дома також ви не повинн≥ т€гнути все на соб≥. ƒелегуйте своњ обов'€зки на ≥нших член≥в с≥м'њ.

∆ен≥ть в≥д себе почутт€ провини за невиконан≥ справи.

Ќавч≥тьс€ переключатис€ на щось нове, це допомагаЇ мозку в≥дпочити ≥ зар€дитис€.


10.07.2020