«олот≥ правила здоровТ€  ацудзо Ќ≥ш≥
«олот≥ правила здоровТ€  ацудзо Ќ≥ш≥
 «олот≥ правила здоровТ€  ацудзо Ќ≥ш≥

” пошуках шл€х≥в здоров'€ людина часто кидаЇтьс€ в крайнощ≥, поЇднуючи в Їдине не сум≥сн≥ методики зц≥ленн€. ћожливо, варто прислухатис€ до порад тих, хто на власному досв≥д≥ дов≥в, що нав≥ть сам≥ безнад≥йн≥ випадки мають право не т≥льки на л≥куванн€, але ≥ на вищу ступ≥нь розвитку сили ≥ духу при грамотному п≥дход≥.

—ьогодн≥ ми познайомимо вас з ун≥кальним випадком сили людського духу, €кий ≥ став причиною великоњ перемоги над крихким здоров'€м.  ацудзо Ќ≥ш≥ — видатний €понський учений. ¬≥н народивс€ в 1884 роц≥. Ћ≥кар≥ одразу пов≥домили батькам, що дитина слабка ≥ хвора ≥ навр€д чи проживе до 20 рок≥в. јле т≥нь смерт≥, €ка все дитинство ≥ отроцтво сто€ла перед хлопчиком, з одного боку робила його самотн≥м ≥ замкнутим, а з ≥ншого Ч примусила задуматис€ над питанн€ми зм≥цненн€ здоров'€. ѕоставивши перед собою мету зберегти житт€,  ацудзо Ќ≥ш≥ вивчив анатом≥ю, ф≥з≥олог≥ю, бактер≥олог≥ю, медицину, психолог≥ю, ф≥лософ≥ю, а також практику р≥зних рел≥г≥й.

¬ результат≥ молодий чолов≥к вив≥в своЇр≥дну формулу здоров'€, дл€ реал≥зац≥њ €коњ необх≥дно привести в пор€док в першу чергу ф≥зичний стан, пот≥м зайн€тис€ х≥м≥чними ≥ бактер≥олог≥чними показниками, а вже пот≥м звернути увагу на розумове здоров'€.

 ацудзо Ќ≥ш≥ створив особисту методику оздоровленн€, €ку результативно випробував на соб≥ ≥ став д≥литис€ нею з ус≥ма, хто небайдужий до безц≥нного дару природи Ч здоров'€. ¬≥н встановив основн≥ причини, внасл≥док €ких розвиваютьс€ хвороби:

 • зм≥на скелета,†
 • порушенн€ роботи внутр≥шн≥х орган≥в,†
 • зм≥на складу р≥дин орган≥зму (л≥мфа, кров тощо),†
 • душевна слабк≥сть.†

ƒетальний опис своЇњ методики  ацудзо Ќ≥ш≥ описав у книз≥ ««олот≥ правила здоров'€». —уть методики Ќ≥ш≥ в тому, що вона не л≥куЇ хвороби, а створюЇ здоров'€, п≥дходить до людини не €к до окремого орган≥зму, а €к до нев≥д'Їмноњ складовоњ навколишнього середовища. ¬чений перечитав понад 70 тис€ч книг про здоров'€, з них в≥н вибрав найважлив≥ше ≥ об'Їднав в Їдину систему, €ка п≥д≥йде дл€ будь-€коњ людини, незалежно в≥д в≥ку ≥ стат≥.

ѕравила здоров'€  ацудзо Ќ≥ш≥

¬с€ система здоров'€  ацудзо Ќ≥ш≥ грунтуЇтьс€ на Ўести правилах, дотримуючись €ких, можна продовжити молод≥сть, уникнути стрес≥в ≥ протисто€ти хворобам.

ѕерше правило Ч тверда пост≥ль. Ћюдина одну третину свого житт€ проводить ув≥ сн≥, тому цей час можна вжити не т≥льки на в≥дпочинок, а й на корекц≥ю постави. –≥вна ≥ тверда пост≥ль важлива тому, що в цьому випадку вага р≥вном≥рно розпод≥л€Їтьс€ по всьому т≥лу ≥ м'€зи можуть повн≥стю розслабитис€. –азом з тим т≥льки на такому л≥жку можливе виправленн€ хребетного стовпа, €кий знаходитьс€ у викривленому стан≥ вдень п≥д час роботи.

“верда пост≥ль стимулюЇ д≥€льн≥сть шк≥ри, актив≥зуЇ роботу шк≥рних венозних судин, запоб≥гаЇ опущенню печ≥нки, прискорюЇ кровопостачанн€ шк≥ри. ¬се це забезпечуЇ м≥цний сон ≥ бадьорий стан п≥сл€ нього.

ƒруге правило Ч тверда подушка. ѕеред сном треба простежити за тим, щоб особливо трет≥й ≥ четвертий хребц≥ перебували на тверд≥й подушц≥. —початку це може бути незвично ≥ нав≥ть бол≥сно, ​​але, врешт≥-решт це стане звичкою ≥ призведе до виправленн€ становища шийних хребц≥в, запоб≥жить мен≥нг≥ту, позбавить в≥д головного болю, хвороб вуха, горла, носа ≥ очей.

“ретЇ правило Ч вправа Ђ«олота рибкаї. ÷€ вправа допомагаЇ вил≥куватис€ в≥д скол≥озу, усуне перенапруженн€ хребетних нерв≥в, нормал≥зуЇ кровооб≥г ≥ спри€Ї правильн≥й робот≥ кишечника.

¬иконуЇтьс€ вправа наступним чином: л€гти на р≥вну пост≥ль або п≥длогу обличч€м вниз або вгору. ” напр€мку тулуба пот€гнути пальц≥ н≥г, обидв≥ руки покласти п≥д шию, схрестивши п≥д четвертим або п'€тим хребцем. ” такому положенн≥ звиватис€ вс≥м т≥лом, ≥м≥туючи рухи риби у вод≥. “ривал≥сть вправи Ч всього 1–2 хвилини кожен ранок ≥ веч≥р.

„етверте правило Ч вправа дл€ кап≥л€р≥в. ћета вправи Ч стимулювати кап≥л€ри в органах, пол≥пшити кровооб≥г у всьому орган≥зм≥, рух ≥ оновленн€ л≥мфи. ¬права виконуЇтьс€ наступним чином: л€гти на спину, головою на тверду подушку, руки ≥ ноги п≥дн€ти вгору, вертикально тулубу ≥ в≥брувати ними прот€гом 1Ц2 хвилин. ¬иконувати кожен ранок ≥ веч≥р.

ѕ'€те правило Ч вправа Ђ«миканн€ долонь ≥ стопї. ÷€ вправа допомагаЇ силам духу ≥ т≥ла дос€гти р≥вноваги, вона координуЇ функц≥њ м'€з≥в, нерв≥в ≥ кровоносних судин в зон≥ паху ≥ стегон, тому особливо корисна при ваг≥тност≥.

¬иконувати вправу сл≥д лежачи на спин≥, головою на тверд≥й подушц≥. –озкрити долон≥ ≥ з'Їднати пальц≥ обох рук, натискаючи ними один на одного, пот≥м розслабити ≥ знову повторити. ѕот≥м необх≥дно рухати руками вперед назад з з≥мкнутими пальц€ми, ≥, врешт≥-решт, стулити долон≥ на груд€х.

ƒруга частина вправи: продовжуючи лежати на спин≥, п≥дн€ти ноги вгору, з'Їднавши в кол≥нах. «≥мкнути стопи ≥ так одночасно п≥дн≥мати руки ≥ ноги 10Ц60 раз≥в. ¬праву проробл€ти кожен ранок ≥ веч≥р.

Ўосте правило Ч вправи дл€ хребта та живота. ¬они корисн≥ дл€ в≥дновленн€ кислотно-лужного балансу в орган≥зм≥, допомагають спри€тливому впливу розумовоњ енерг≥њ. ¬права складаЇтьс€ з п≥дготовчоњ та основноњ частини.

ѕ≥дготовча частина:

 • - с≥сти на ст≥лець ≥ 10 раз≥в п≥дн≥мати ≥ опускати плеч≥,†
 • - нахили голови вправо ≥ вл≥во по 10 раз≥в в кожну сторону,†
 • - нахили голови вправо - назад (10 раз≥в) ≥ вл≥во - назад (10 раз≥в),†
 • - вит€гнути вперед руки ≥ по разу повернути голову вправо ≥ вл≥во,†
 • - п≥дн€ти руки вгору ≥ повернути голову в обидв≥ сторони по разу,†
 • - опустити руки до плечей, з≥гнувши њх у л≥кт€х,†
 • - в цьому ж положенн≥ в≥дкинути руки €комога б≥льше назад, вит€гнувши сильно вгору п≥дбор≥дд€.†

ќсновна частина: розслабитис€, покласти руки на кол≥на, випр€мити т≥ло, збер≥гаючи р≥вновагу на куприку, розгойдуючи т≥ло вл≥во-вправо. ќдночасно робити рухи животом. “ривал≥сть вправи Ч 10 хвилин кожен ранок ≥ веч≥р.

÷≥ ш≥сть правил  ацудзо Ќ≥ш≥ прост≥ й ефективн≥, спр€мован≥ на нормал≥зац≥ю роботи кожноњ кл≥тинки орган≥зму. ¬иконуючи њх, ви легко актив≥зуЇте ц≥лющ≥ сили свого орган≥зму.