—трес заважаЇ заваг≥тн≥ти!
—трес заважаЇ заваг≥тн≥ти!

“акий висновок нового досл≥дженн€ бостонських вчених.

ѕро негативний вплив стресу на здоров'€ людини л≥кар≥ говор€ть уже багато дес€тил≥ть.

¬чен≥ попереджають, що стрес, пов'€заний з роботою ≥ с≥мейними зобов'€занн€ми, може значно ускладнити настанн€ ваг≥тност≥.

¬ивчивши стан здоров'€ майже 5000 ж≥нок, що намагаютьс€ зачати дитину, вчен≥ встановили, що т≥ з них, €к≥ зазнали висок≥ р≥вн≥ стресу, мали на 25% менше шанс≥в заваг≥тн≥ти.

÷е ще раз говорить про те, що ж≥нки, €к≥ збираютьс€ стати мамами, повинн≥ намагатис€ дос€гти здорового балансу м≥ж роботою та особистим житт€м.

Ѕ≥льш ранн≥ досл≥дженн€ показали, що п≥двищен≥ р≥вн≥ гормону кортизолу, що виробл€Їтьс€ п≥д час стресу, запоб≥гають овул€ц≥њ у ж≥нок, що унеможливлюЇ зачатт€. –егул€рний стрес на робот≥ п≥ддаЇ ж≥нок найб≥льшому ризику. ” той же час прост≥ методи л≥куванн€, так≥ €к когн≥тивна повед≥нкова терап≥€, можуть знизити вплив стресу на орган≥зм ≥ п≥двищити шанси на усп≥шне зачатт€.

¬ ход≥ досл≥джень були розгл€нут≥ 4769 ж≥нок у в≥ц≥ в≥д 21 до 45 рок≥в ≥ 1272 чолов≥ки в≥д 21 рок≥в ≥ старше. Ќ≥хто з учасник≥в не мав ≥стор≥њ безпл≥дд€. —пец≥альний тест з питанн€ми про реакц≥ю на р≥зн≥ життЇв≥ обставини оц≥нював психолог≥чне благополучч€ досл≥джуваних. ќтриман≥ результати показали, що пари мали на 25% менше шанс≥в зачати дитину, €кщо ж≥нки знаходилис€ в регул€рному стрес≥. ¬ чолов≥к≥в вплив стресу надавав менш виражений вплив на шанси партнерки заваг≥тн≥ти.


12.10.2018