„ому л≥тн≥ люди набирають вагу?
„ому л≥тн≥ люди набирають вагу?
„ому л≥тн≥ люди набирають вагу?

¬с≥ ми хочемо залишатис€ в≥чно молодими, стрункими ≥ рухливими. јле пом≥чаЇмо, що б≥льш≥сть бабусь ≥ д≥дус≥в втрачають з роками свою колишню витончен≥сть, ≥ рухатис€ легко р≥дко в кого з них виходить. ўо ж Ї причиною зайвоњ ваги л≥тн≥х людей? Ќевже вс≥ ми приречен≥ на старост≥ рок≥в придбати кругл≥ животики ≥ друге п≥дбор≥дд€?

—л≥д зауважити, що зб≥льшенн€ у ваз≥ не т≥льки робить людей похилого в≥ку менш привабливими, але ≥ доставл€Ї ц≥лий р€д серйозних проблем: зб≥льшуЇтьс€ навантаженн€ на серцево-судинну систему ≥ опорно-руховий апарат, п≥двищуЇтьс€ шанс розвитку таких захворювань €к цукровий д≥абет, г≥пертон≥€, де€ких вид≥в онколог≥чних захворювань.

ќсновн≥ фактори стар≥нн€ орган≥зму

« роками темп житт€ людини спов≥льнюЇтьс€. ¬и пом≥чали, що стареньк≥ р≥дко кудись посп≥шають, ведуть розм≥рене ≥ несп≥шне житт€? ¬и€вл€Їтьс€, вс€ справа в упов≥льненн≥ обм≥ну речовин в орган≥зм≥. ƒл€ процесу стар≥нн€ характерно нер≥вном≥рна, р≥зноспр€мована зм≥на обм≥ну речовин ≥ енерг≥њ, що приводить до зниженн€ адаптац≥йних можливостей орган≥зму ≥ викликаЇ по€ву р≥зних захворювань.

ѕерш≥ механ≥зми стар≥нн€ пов'€зан≥ з порушенн€м процесу б≥лкового синтезу. ” стар≥ючому орган≥зм≥ зменшуЇтьс€ частка метабол≥чно активних б≥лк≥в, тод≥ €к к≥льк≥сть метабол≥чно ≥нертних б≥лк≥в, навпаки, зростаЇ. “ак≥ зм≥ни знижують ≥нтенсивн≥сть в≥дновленн€ б≥лк≥в.

—интез де€ких б≥лк≥в в л≥тньому в≥ц≥ зм≥нюЇтьс€ нер≥вном≥рно, а це призводить до порушенн€ окремих б≥лкових фракц≥й. —аме з ц≥Їњ причини в старост≥ зростаЇ р≥вень глобул≥н≥в в кров≥ ≥ знижуЇтьс€ р≥вень альбум≥н≥в.

«м≥на процесу синтезу б≥лк≥в — це перше порушенн€ обм≥ну речовин, що виникаЇ в орган≥зм≥ людини з в≥ком.

 р≥м б≥лкового обм≥ну з в≥ком зм≥нюЇтьс€ також зм≥ни в обм≥н≥ вуглевод≥в. ƒо зм≥ни механ≥зму вуглеводного обм≥ну в старост≥ призвод€ть зм≥ни активност≥ де€ких важливих фермент≥в. ™ л≥тн≥ люди з нормальною швидк≥стю вуглеводного обм≥ну, але Ї ≥ т≥, у кого цей процес в≥дбуваЇтьс€ пов≥льно, що в≥дбиваЇтьс€ на загальному стан≥ орган≥зму, його здатност≥ виробл€ти енерг≥ю.

Ќайчаст≥ше упов≥льненн€ вуглеводного обм≥ну пов'€зано з≥ зниженн€м активност≥ ≥нсул≥ну в кров≥ ≥ зниженн€м здатност≥ тканин реагувати на вплив гормон≥в. ƒо старост≥ все менша роль у вуглеводному обм≥н≥ в≥дводитьс€ печ≥нц≥, ≥ процес поступово актив≥зуЇтьс€ в м≥окард≥, скелетних м'€зах ≥ мозку.

«м≥на вуглеводного обм≥ну Ч це друга зм≥на в обм≥н≥ речовин, що з'€вл€Їтьс€ в старост≥.

“ак само в л≥тньому в≥ц≥ в≥дбуваютьс€ зм≥ни в л≥п≥дному (жировому) обм≥н≥, що може стати причиною атеросклерозу. «вичайно, порушенн€ в обм≥н≥ л≥п≥д≥в може трапитис€ ≥ в б≥льш молодому в≥ц≥, але част≥ше за все в≥дзначаЇтьс€ у людей старше 55 рок≥в. «а прожит≥ роки орган≥зм накопичуЇ в кров≥ ≥ тканинах жири, що спри€Ї розвитку ожир≥нн€, накопиченню холестерину, тригл≥церид≥в та ≥нших вид≥в жир≥в.

«м≥на л≥п≥дного обм≥ну Ч третЇ порушенн€ обм≥ну речовин, що в≥дбуваЇтьс€ у старост≥.

 р≥м перерахованих основних зм≥н у старост≥ в≥дбуваЇтьс€ упов≥льненн€ роботи м≥тохондр≥й, а це безпосередньо пов'€зано з≥ зниженн€ ≥нтенсивност≥ засвоЇнн€ поживних речовин орган≥змом. ћ≥тохондр≥њ Ч це маленьк≥ кл≥тини, €к≥ можна вважати фабрикою з переробки корисних речовин ≥ виробництвом з них необх≥дноњ дл€ життЇд≥€льност≥ енерг≥њ. ј €кщо знижуЇтьс€ активн≥сть м≥тохондр≥й, то енерг≥њ стаЇ значно менше. ¬ ход≥ досл≥джень вчен≥ встановили, що л≥тн≥й чолов≥к 60-ти рок≥в 100 калор≥й спалюЇ набагато пов≥льн≥ше, н≥ж 20-р≥чний юнак. ƒо чого це призводить? ƒо того, що процес утворенн€ небажаних в≥дкладень в старост≥ йде швидше, н≥ж у молодому в≥ц≥.

як в≥дрегулювати обм≥н речовин ≥ упов≥льнити стар≥нн€?

ќбм≥н речовин Ч це складний механ≥зм, в≥дпов≥дальний за спалюванн€ енерг≥њ, що надходить до нас з њжею. —аме за допомогою тонко продуманого природою механ≥зму обм≥ну речовин в≥дбуваЇтьс€ розумне засвоЇнн€ б≥лк≥в, вуглевод≥в, жир≥в та ≥нших елемент≥в, важливих дл€ здоров'€ орган≥зму. ≤, звичайно, в≥ков≥ порушенн€ цього процесу призвод€ть до в≥дкладенн€ жир≥в, накопиченн€ зайвоњ ваги.

«розум≥ло, повн≥стю зупинити процес упов≥льненн€ обм≥ну речовин неможливо. ÷е суперечило б законам природи. јле все ж оптим≥зувати ≥ в≥дрегулювати його можна, при належн≥й поваз≥ до свого орган≥зму.

Ћ≥кар≥ впевнен≥, що рац≥ональне харчуванн€, оптимальний водний режим, здоровий сон, прагненн€ вести активний спос≥б житт€, регул€рн≥ зан€тт€ спортом, сп≥лкуванн€ з родиною та друз€ми неодм≥нно допоможуть впоратис€ з в≥ковими упов≥льненн€ми механ≥зму обм≥ну речовин.