як пережити серцевий напад?
як пережити серцевий напад?

„асто серцевий напад трапл€Їтьс€ з людьми, коли вони перебувають у повн≥й самот≥ ≥ н≥кому допомогти.

якщо ви раптово в≥дчуваЇте, що ваше серце стало битис€ Ђнеправильної ≥ ви близьк≥ до непритомного стану, у вас Ї всього лише 10 секунд, перш н≥ж ви втратите св≥дом≥сть.

“им часом, вс≥ жертви серцевого нападу могли б допомогти соб≥ сам≥. ƒл€ цього необх≥дно почати кашл€ти - багато раз≥в ≥ з великою силою.  ожен раз, перед тим €к кашл€нути, зроб≥ть глибокий вдих, кашель повинен бути глибоким ≥ тривалим, н≥би ви в≥дхаркуэте мокротинн€.

¬дих ≥ кашель повинн≥ повторюватис€ кожн≥ 2 секунди без перерв ≥ зупинок, аж до прињзду медичноњ допомоги або того моменту, поки серце не почне битис€ в нормальному ритм≥.

√либокий вдих дозвол€Ї кисню проникнути в леген≥, а кашлев≥ руху Ђздавлюютьї серце ≥ змушують кров циркулювати. ÷ей тиск на серце також допомагаЇ йому домогтис€ свого нормального ритму. “аким чином, людина отримуЇ додатковий час на те, щоб дочекатис€ л≥кар≥в або доњхати до л≥карн≥.21.08.2018