«берегти з≥р школ€рев≥!
«берегти з≥р школ€рев≥!

« кожним роком шк≥льна програма стаЇ все б≥льш насиченою ≥ складною. ”же з першого класу д≥т€м доводитьс€ довгий час проводити за п≥дручниками, зошитами, а ще додайте до цього телев≥зор ≥ комп'ютер. ўо стане з зором дитини до к≥нц€ навчанн€ в школ≥?

—татистика здоров'€ школ€р≥в сьогодн≥ викликаЇ побоюванн€ у батьк≥в. —еред ц≥лого р€ду придбаних у шк≥льн≥ роки недуг особливе м≥сце займають захворюванн€ очей, €к≥ набувають масового масштабу. ” д≥тей шк≥льного в≥ку часто зустр≥чаЇтьс€ втрата гостроти зору, короткозор≥сть. ƒ≥йсно, щодн€ вже молодший школ€р повинен по 6–7 годин знаходитис€ за партою, концентруючись на читанн≥ ≥ писанн≥, а це колосальне навантаженн€ на з≥р.  р≥м шк≥льних навантажень на €к≥сть зору також впливаЇ спадков≥сть, еколог≥чн≥ умови, вроджен≥ або набут≥ захворюванн€. Ќа зниженн€ зору впливають ≥ так≥ фактори €к багатогодинн≥ перегл€ди мультф≥льм≥в, комп'ютерн≥ ≥гри, велик≥ ф≥зичн≥ навантаженн€ в спортивних секц≥€х. ¬се перераховане набагато швидше з≥псуЇ з≥р, н≥ж шк≥льн≥ зан€тт€. јле не варто пан≥кувати. ƒуже багато залежить в≥д спостереженн€ батьк≥в за режимом свого малюка ≥ своЇчасна перев≥рка зору у фах≥вц≥в.

ѕерш≥ ознаки короткозорост≥ у дитини

 ороткозор≥сть — пог≥ршенн€ зору вдалину. ” початков≥й стад≥њ можна позбутис€ в≥д короткозорост≥, головне вчасно пом≥тити њњ ознаки ≥ почати л≥куванн€. якщо дитина часто скаржитьс€ на втому, р≥зь в очах, б≥ль в област≥ лоба ≥ скронь, у нењ спостер≥гаЇтьс€ св≥тлобо€знь, при читанн≥ намагаЇтьс€ наблизити книгу до очей, у клас≥ с≥даЇ ближче до дошки, а дома ближче до телев≥зора Ч то батькам терм≥ново необх≥дно записатис€ на консультац≥ю до л≥кар€-офтальмолога.

ќсновн≥ фактори, що впливають на з≥р:

“елев≥зор ≥ комп'ютер

„им менша дитина буде проводити часу б≥л€ телев≥зора чи комп'ютера, тим краще буде њњ з≥р. Ѕатьки повинн≥ стежити, щоб перегл€д телев≥зора д≥тьми до 7 рок≥в тривав не б≥льше 30Ц40 хвилин в день, в б≥льш старшому в≥ц≥ цей час можна зб≥льшити до 1,5Ц2 годин. ѕри цьому в прим≥щенн≥ обов'€зково повинно бути джерело св≥тла Ч денне св≥тло з в≥кна або св≥тильник.

„итанн€

як би не подобалос€ вашому малюков≥ читати чи малювати, треба обов'€зково чергувати ц≥ зан€тт€ з активними рухами, бажано на св≥жому пов≥тр≥. ќсобливо це актуально дл€ д≥тей першого класу, коли р≥зко зростаЇ навантаженн€ на з≥р, кр≥м того дитина повинна довго знаходитис€ у малорухомому стан≥ за партою.

 оли ви вчите дитину читати, також навч≥ть його дотримуватис€ де€ких правил, €к≥ вона повинна дотримуватис€ при читанн≥:

  •  нига повинна знаходитис€ не менше, н≥ж в 30 см на в≥дстан≥ очей,†
  •  нига повинна добре висв≥тлюватис€ з ус≥х стор≥н, тод≥ €к обличч€ ≥ голова повинн≥ залишатис€ в т≥н≥,†
  • ѕри тривалому читанн≥ необх≥дно пер≥одично виконувати наступну г≥мнастику дл€ очей: зм≥нювати фокусуванн€ очей з ближн≥х предмет≥в на дальн≥ ≥ навпаки,†
  • ¬иконувати домашнЇ завданн€ краще з наст≥льною лампою, при цьому залишаючи загальне осв≥тленн€, а з≥ столу треба прибрати вс≥ предмети, що створюють в≥дблиски, не можна читати лежачи, так €к така звичка швидше призведе до короткозорост≥.

–ац≥ональне харчуванн€

Ѕатьки повинн≥ стежити за тим, щоб рац≥он дитини був не т≥льки смачним, але й корисним, досить збагаченим б≥лковою њжею. ќсобливо сл≥д звернути увагу на фрукти, овоч≥, рибу ≥ м'€со.

якщо у дитини ви€влено короткозор≥сть?

якщо л≥кар ви€вив у дитини невелику короткозор≥сть Ч 2Ц3 д≥оптр≥њ Ч не варто робити з цього трагед≥ю. ƒотримуючись вс≥х рекомендац≥й л≥куванн€, процес можна зупинити ≥ з≥р пол≥пшити. ќбов'€зково при цьому нос≥нн€ окул€р≥в, без них короткозор≥сть буде розвиватис€ швидше. ј дл€ проф≥лактики короткозорост≥ дотримуютьс€ наступних момент≥в:

  • ‘≥зичн≥ вправи Ч тен≥с, баскетбол, волейбол. ј ось п≥дн≥мати т€жкост≥ ≥ займатис€ важкими видами спорту не рекомендуЇтьс€.†
  • ћедикаментозне л≥куванн€, €ке зазвичай проводитьс€ сезонно (навесн≥, восени), коли зб≥льшуЇтьс€ навантаженн€ на оч≥.†
  • јпаратне л≥куванн€, методику €кого визначаЇ л≥кар.†
  • 2Ц3 рази на день проводити г≥мнастику дл€ очей, а в поЇднанн≥ з крапл€ми такий метод дуже ефективно себе показуЇ.†
  • ѕриймати в≥там≥ни дл€ зору, €к≥ призначить л≥кар, а також м≥н≥мум 1 раз на р≥к проходити огл€д у спец≥ал≥ста, щоб ви€вити проблеми ≥з зором на початкових етапах.

¬ ”крањн≥ вже к≥лька рок≥в працюЇ програма ««доровий з≥р», в рамках €кого л≥кар≥-офтальмологи провод€ть бес≥ди з≥ школ€рами, в €ких розпов≥дають про те, €к зберегти з≥р ≥ €к його пол≥пшити. “акож до завдань програми входить комплекс вправ дл€ очей, обладнанн€ каб≥нет≥в таблиц€ми дл€ перев≥рки зору.

ѕам'€тайте, що оч≥ Ч це не т≥льки дзеркало душ≥, але ≥ важливий показник стану здоров'€, тому не нехтуйте порадами офтальмолог≥в та збереж≥ть з≥р д≥тей на довг≥ роки.