“ак≥ шк≥длив≥ корисн≥ м≥крохвильовки
“ак≥ шк≥длив≥ корисн≥ м≥крохвильовки
“ак≥ шк≥длив≥ корисн≥ м≥крохвильовки

Ќауково-техн≥чна революц≥€ зробила людину в≥рним рабом комфорту. Ќам вже складно в≥дмовитис€ в≥д предмет≥в, €к≥ економл€ть наш час ≥ Ї зручними в застосуванн≥. Ќаприклад, 90% американц≥в мають у своњх будинках м≥крохвильов≥ печ≥, адже роз≥гр≥ти њжу в них можна швидко, вони економн≥ з точки зору споживанн€ енерг≥њ. јле €к в≥дображаЇтьс€ на нашому здоров'њ такий комфорт?

Ќаука генетика довела, що розвиток будь-€кого живого створ≥нн€ запрограмовано ≥нформац≥Їю, що збер≥гаЇтьс€ в хромосомах. ѕрирода дивним способом зум≥ла розм≥стити складну ≥нформац≥ю в одному крих≥тному кл≥тинному €др≥, €ке ледь можна розглед≥ти нав≥ть у м≥кроскоп. ¬чен≥ припускають, що запис ≥нформац≥њ в хромосомах виробл€Їтьс€ на хвильовому р≥вн≥ шл€хом електромагн≥тного та акустичного випром≥нюванн€. як з'€сувалос€, молекули ƒЌ  — це свого роду антени, спр€мован≥ в космос, саме вони ведуть прийом частково керуючоњ косм≥чноњ ≥нформац≥њ. “ому людин≥ просто необх≥дно здорове електромагн≥тне поле, €ке створюЇ хвильовий метабол≥зм, хвильову регул€ц≥ю, що надходить з космосу.

Ќа «емл≥ ≥снувало таке оточенн€ тис€ч≥ рок≥в, ст≥льки, ск≥льки ≥снуЇ людина. јле в останнЇ стол≥тт€ св≥т «перекинувс€»: ставс€ найсильн≥ший сплеск електромагн≥тного випром≥нюванн€ на планет≥. ” користуванн≥ людини опинилис€ м≥льйони автомоб≥л≥в, телефон≥в, побутових прилад≥в, телебаченн€ та багато ≥ншого, що поширюЇ електромагн≥тн≥ хвил≥. ¬се це Ђдоброї не може не позначитис€ на нашому здоров'њ. —ьогодн≥ поговоримо про м≥крохвильов≥ печ≥, оск≥льки з'€вилис€ досл≥дженн€, €к≥ довод€ть, що приготуванн€ њж≥ таким способом неприроднЇ ≥ набагато небезпечн≥ше, н≥ж ми соб≥ можемо у€вити.

¬перше м≥крохвильов≥ печ≥ застосовували вчен≥-нацисти “ретього –ейху в 1942–43 рр., коли вищим фашистським кер≥вництвом було поставлено завданн€ перед вченими знайти доступний спос≥б роз≥гр≥ванн€ њж≥ в пох≥дних умовах дл€ солдат≥в. ѕ≥сл€ в≥йни ц≥ схеми потрапили до рук американських та рад€нських вчених. ¬ јмериц≥ випуск м≥крохвильових печей був поставлений на широку ногу, а от влада –ад€нського —оюзу заборонила виробництво такоњ сумн≥вноњ техн≥ки, вважаючи, що вона зашкодить здоров’ю рад€нського громад€нина.

як працюЇ м≥крохвильова п≥чка?

ћ≥крохвил≥ Ч це одна з форм електромагн≥тноњ енерг≥њ, коротк≥ електромагн≥тн≥ хвил≥ (в≥д 1мм до 1м), що перем≥щаютьс€ ≥з швидк≥стю св≥тла Ч 299,79 тис. км/с. ћ≥крохвил≥ застосовуютьс€ не т≥льки в м≥крохвильових печах, а й у рад≥олокац≥њ, телебаченн≥, системах супутникового зв'€зку, дл€ роботи ≤нтернету ≥ т.п. ≤снують ≥ природн≥ м≥крохвил≥, €к≥ випром≥нюЇ —онце, але по своњй сил≥ вони набагато слабк≥ш≥ за тих, €к≥ створен≥ штучно.

” кожн≥й м≥крохвильов≥й печ≥ Ї магнетрон, що перетворюЇ електромагн≥тну енерг≥ю в надчастотне поле Ч 2450ћ√ц. —аме це поле ≥ взаЇмод≥Ї з молекулами води ≥ жиру, €к≥ м≥ст€тьс€ в будь-€кому продукт≥ (до реч≥, ≥ в нашому мозку теж!). ѕ≥д ≥нтенсивним впливом м≥крохвиль молекули води обертаютьс€ з частотою м≥льйони раз≥в в секунду, в≥д чого ≥ створюЇтьс€ молекул€рне терт€, що нагр≥ваЇ њжу. „и може п≥сл€ такого терт€ молекула залишитис€ неушкодженою? ѕриродно, майже вс≥ молекули ви€вл€ютьс€ роз≥рваними ≥ деформованими. “обто в м≥крохвильов≥й печ≥ в≥дбуваЇтьс€ розпад молекул€рноњ системи продукт≥в в процес≥ випром≥нюванн€.

як впливаЇ њжа з м≥крохвильовок на орган≥зм?

” 1992 роц≥ в —Ўј було опубл≥ковано пор≥вн€льне досл≥дженн€ п≥д назвою Ђѕриготуванн€ њж≥ в м≥крохвильов≥й печ≥ї, головним висновком €кого стало: Ђ« медичноњ точки зору, вважаЇтьс€, що введенн€ в людський орган≥зм молекул, €к≥ зазнали впливу м≥крохвиль, маЇ набагато б≥льше шанс≥в запод≥€ти шкоду, н≥ж користь. ѓжа з м≥крохвильовоњ печ≥ м≥стить м≥крохвильову енерг≥ю в молекулах, €ка не присутн€ в харчових продуктах, приготованих традиц≥йним шл€хомї.

ƒосл≥дженн€ показали, що у людей, €к≥ вживали в њжу овоч≥ та молоко з м≥крохвильовоњ печ≥, зм≥нивс€ склад кров≥, знизивс€ гемоглоб≥н, а холестерин зб≥льшивс€, у той час €к у людей, що вживають њжу, приготовлену звичайним способом, показники кров≥ не зм≥нювалис€.

÷≥кав≥ висновки досл≥джень швейцарського доктора ’анс ”льр≥х ’ертел. ¬она працювала в одн≥й велик≥й швейцарськоњ компан≥њ, але к≥лька рок≥в тому була зв≥льнена з≥ своЇњ посади за розголошенн€ таЇмних результат≥в експеримент≥в. ” 1991 роц≥ ’ертел сп≥льно з професором Ћозаннського ”н≥верситету опубл≥кувала ц≥ досл≥дженн€ в статт≥ журналу Ђ‘ранц ¬еберї є19, ≥ вс≥м стало в≥домо, що њжа з м≥крохвильовки призводить до зло€к≥сних вплив≥в на кров. ¬чен≥ встановили, що випром≥нюванн€ руйнуЇ й деформуЇ кл≥тини продукт≥в харчуванн€, а також створюЇ нов≥ сполуки, не властив≥ природним - рад≥ол≥тичн≥. —аме ц≥ рад≥ол≥тичн≥ сполуки утворюють так звану молекул€рну гниль €к насл≥док рад≥ац≥њ.

∆оден з виробник≥в м≥крохвильових печей не розпов≥сть про њх шкоду, про вплив м≥крохвиль на орган≥зм людини, реклама спр€мована т≥льки на позитивн≥ сторони техн≥ки, а €к в≥д≥бТЇтьс€ молекул€рна гниль на здоров'њ, покаже майбутнЇ.

ћ≥крохвильовки та дит€че харчуванн€

ќстанн≥м часом м≥крохвильов≥ печ≥ стали часто застосовуватис€ молодими матер€ми, €к≥, заощаджуючи час ≥ сили, п≥д≥гр≥вають таким чином харчуванн€ малюкам. јле де€к≥ ам≥нокислоти L-прол≥ну, що м≥ст€тьс€ в ж≥ночому молоц≥ ≥ в штучному дит€чому харчуванн≥, п≥д впливом випром≥нюванн€ трансформуютьс€ в d-≥зомери, небезпечн≥ дл€ нервовоњ системи та токсичн≥ дл€ нирок. ќсобливо схильн≥ до небезпечного впливу м≥крохвильового випром≥нюванн€ д≥ти, що перебувають на штучному вигодовуванн≥.
¬иходить, що шкода в≥д м≥крохвильових печей €вна, але все ж абсолютно прийн€ти њњ людство ще не готове. „и варто боротис€ сьогодн≥ з впливом м≥крохвиль на орган≥зм ≥ чи можливо це? ™диний спос≥б перемогти таке негативне електромагн≥тне поле Ч усунути вс≥ предмети випром≥нюванн€ з середовища перебуванн€ людини.