Ѕоби, що принос€ть мудр≥сть
Ѕоби, що принос€ть мудр≥сть
†« незапам'€тних час≥в його застосовували €к ц≥лющий зас≥б, вважали, що цей нап≥й веселить серце ≥ прискорюЇ думку. Ќедарма перш≥ кав'€рн≥, €к≥ з'€вилис€ в  онстантинопол≥ називалис€ «Ўколами мудрост≥». Ћюди в≥рили, що кава допомагаЇ проти очних хвороб, при подагри та цинзи. ≤ сьогодн≥ вчен≥ в≥дкривають все нов≥ ≥ нов≥ гран≥ впливу кави на орган≥зм людини.

ќдв≥чне питанн€ — шк≥длива чи корисна кава дл€ людського орган≥зму? ƒосл≥дники в≥дпов≥дають дуже обережно, але б≥льш≥сть упевнен≥, що кава, в розумних к≥лькост€х, принесе здоров≥й людин≥ лише користь. Ќап≥й допомагаЇ при головних бол€х, особливо при м≥грен≥.  офењн зб≥льшуЇ р≥вень циркулюючих жирних кислот, що спри€Ї њх окисленн€ та утил≥зац≥њ.  ава також прискорюЇ процес травленн€. «авд€ки на€вност≥ в ньому кофењну, кава Ч чудовий тон≥зуючий нап≥й. ќдна-дв≥ чайн≥ ложки меленоњ натуральноњ кава на чашечку води, ц≥лком достатньо, щоб п≥дбадьоритис€ ≥ п≥двищити працездатн≥сть.

Ќедавн≥ досл≥дженн€, проведен≥ американськими вченими, п≥дтвердили, що чотири чашки кави на день можуть вр€тувати в≥д ракових захворювань гортан≥, рота ≥ горла. Ћюди, що п'ють регул€рно багато кави на 39 в≥дсотк≥в р≥дше страждають в≥д цих хвороб. ¬чен≥ п≥дсумували ≥нформац≥ю з дев'€ти досл≥дницьких проект≥в, €к≥ проводилис€ в —Ўј, ÷ентральн≥й јмериц≥ та ™вроп≥. ” них вз€ло участь 5000 людей, хворих на рак ≥ 9000 здорових. “акож були вивчен≥ фактори ризику Ч алкоголь, кур≥нн€ ≥ неправильне харчуванн€. ѕ≥сл€ ретельного досл≥дженн€ впливу фактор≥в був зроблений висновок про вплив кави на раков≥ захворюванн€ гортан≥, рота ≥ горла. ¬ажлив≥сть результат≥в досл≥дженн€ ще в тому, що р≥вень виживанн€ при ц≥й форм≥ раку досить низький. ” той же час колеги автора досл≥дженн€, доктора ћ≥њ ’еш≥б з ун≥верситету —олт-Ћейк-—≥т≥ (штат ёта, —Ўј) дуже обережно в≥дгукуютьс€ про можлив≥сть застосуванн€ цього методу. ¬≥домо, що висок≥ дози кофењну чин€ть негативний вплив на р≥вень кров'€ного тиску ≥ серцевий м'€з.

 ава також може скоротити ризик розвитку хвороби ѕарк≥нсона. ƒвох-трьох чашок кави в день достатньо, щоб уберегти себе в≥д розвитку ц≥Їњ важкоњ, неухильно прогресуючоњ невролог≥чноњ хвороби. ƒо такого висновку прийшли португальськ≥ вчен≥ з ”н≥верситету ѕорту. ѕроанал≥зувавши вс≥ ≥снуюч≥ науков≥ досл≥дженн€ про вплив кави на цю хворобу, вчен≥ з'€сували, що у людей, регул€рно п'ють нап≥й, б≥льш н≥ж на 25% знижуЇтьс€ ризик захвор≥ти. ѕроведен≥ ними досл≥дженн€ п≥дтвердили, що випити кави Ч хороша проф≥лактика хвороби ѕарк≥нсона. ” той же час професор  ≥ран Ѕр≥н з ¬еликобритан≥њ, а також р€д його колег, не дов≥р€ють цим висновкам. ¬они вважають, що на захопленн€ кавою або алкоголем впливають ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ людини ≥ ц≥ ж особливост≥ впливають на розвиток хвороб јльцгеймера або ѕарк≥нсона.

Ќе проходить безсл≥дно вживанн€ кави ≥ дл€ ваг≥тних ж≥нок. ¬ивчивши д≥Їту ваг≥тних, вчен≥ з Ќ≥дерланд≥в прийшли до висновку, що чим б≥льше майбутн≥ мами п'ють каву, тим з меншою вагою у них народжуютьс€ д≥ти. ” досл≥дженн≥ вз€ли участь 7 300 ваг≥тних ж≥нок. —еред них 3% в ранньому пер≥од≥ ваг≥тност≥ вживали в день до шести чашок кави. ” цих ж≥нок част≥ше народжувалис€ д≥ти з меншою вагою ≥ зростом, н≥ж у тих, хто не захоплювавс€ кави. ’оча точн≥сть цього досл≥дженн€, через неможлив≥сть зробити остаточний висновок з-за малоњ к≥лькост≥ д≥тей, не встановлена, н≥дерландськ≥ вчен≥ вважають, що у майбутн≥х мам, €к≥ зловживають каву виростаЇ ризик розвитку дитини з меншими розм≥рами, н≥ж т≥, €к≥ повинн≥ бути на певному терм≥н≥ ваг≥тност≥. ¬чен≥ також не можуть прийти до Їдиноњ думки про те, чи Ї зв'€зок м≥ж вживанн€м кофењну та викидн€ми.

ƒо численних способ≥в ман≥пул€ц≥њ людьми додавс€ ще один. ¬и€вл€Їтьс€, що це можна зробити за допомогою чашки кави. ѕринаймн≥, до такого висновку прийшли австрал≥йськ≥ вчен≥. ¬они стверджують, що ман≥пулювати св≥дом≥стю людини ≥ переконувати його, що небудь, набагато легше п≥сл€ вживанн€ ним певноњ дози кофењну. ” науковому експеримент≥, €кий проводили вчен≥ з медичного ун≥верситету  в≥нсленда, брали участь 140 добровольц≥в. —початку волонтери висловлювали свою думку щодо проблеми аборт≥в. ѕ≥сл€ цього њх розд≥лили на дв≥ групи. ”часники одн≥Їњ з них випили по к≥лька чашок кави. ѕот≥м њм було наведено низку протилежних аргумент≥в, €к≥ не зб≥гаютьс€ з висловленою ними позиц≥Їю. ”часники другоњ групи кави не пили. ѓм були висловлен≥ т≥ ж контраргументи. „лен≥в обох груп попросили ще раз по€снити свою точку зору про аборти. ќрган≥затори зробили висновок, що волонтери першоњ групи набагато легше в≥дмовл€лис€ в≥д своЇњ думки, ними було легше ман≥пулювати.

ўе один дуже неспод≥ваний висновок, до €кого прийшли сп≥вроб≥тники ун≥верситету Ѕр≥стол€ Ч енерг≥€, €ку кофењн даЇ орган≥зму при пробудженн≥, всього лише самонав≥юванн€. ¬с€ справа лише в психолог≥чному настроњ. 379 добровольц≥в, €к≥ вз€ли участь в експеримент≥, 16 годин утримувалис€ в≥д прийому кави. ѕот≥м одн≥й груп≥ запропонували кофењн, а ≥нший Ч ф≥ктивний нап≥й (плацебо). ѕроведен≥ анал≥зи не ви€вили суттЇвоњ р≥зниц≥ в станах орган≥зм≥в член≥в обох груп. ”часники експерименту, €к≥ випили кави, не в≥дчували себе бадьор≥ше тих, хто не брав кофењн. ÷≥кавий той факт, що у волонтер≥в, €к≥ випили плацебо, спостер≥галис€ поб≥чн≥ ефекти Ч емоц≥йне напруженн€, головний б≥ль, зниженн€ уваги.  омп'ютерн≥ тести також п≥дтвердили пог≥ршенн€ уваги ≥ пам'€т≥. Ќа думку доктора ѕ≥тера –оджерса, одного з автор≥в досл≥дженн€, зар€д бадьорост≥ та енерг≥њ, €кий н≥бито даЇ кави Ч всього лише певний психолог≥чний настр≥й. …ого ц≥лком можна домогтис€ ≥ без стимул€тор≥в. ” той же час н≥хто не заперечуЇ, що чашка ароматного напою може ≥стотно п≥двищити настр≥й. √оловне не перестаратис€.

 ава корисна лише в пом≥рних к≥лькост€х, а при великих дозах може надавати гальм≥вну д≥ю, викликати безсонн€, нервозн≥сть, головний б≥ль. ѕ≥д його впливом може порушуватис€ судиноруховий центр, що призводить до незначного п≥двищенн€ кров'€ного тиску, почаст≥шанн€ диханн€. ¬≥домо, що кофењн п≥дсилюЇ секрец≥ю шлункового соку та його вживанн€ без њж≥ може призвести до гастриту ≥ виразковоњ хвороби. Ћюд€м з п≥двищеним артер≥альним тиском ≥ хворим серцем краще взагал≥ в≥дмовитис€ в≥д кави.