÷≥на за н≥чний спок≥й
÷≥на за н≥чний спок≥й

ѕошук ефективних ≥ безпечних снод≥йних засоб≥в ведетьс€ з незапам'€тних час≥в. јле поки так ≥ не вдалос€ створити «пилюл≥ сну» без згубних насл≥дк≥в њх прийн€тт€ дл€ орган≥зму. ƒо того ж регул€рне вживанн€ снод≥йних препарат≥в зб≥льшуЇ ризик передчасноњ смерт≥ на третину.

Ѕезсонн€. ÷е слово всел€Ї страх у людей, що мають серйозн≥ проблеми з≥ сном. ѓњ в≥днос€ть до одного з про€в≥в розлад≥в нервовоњ системи. Ѕезсонн€ негативно впливаЇ на загальний стан орган≥зму, гальмуЇ процес одужанн€ при захворюванн€х внутр≥шн≥х орган≥в, веде до розвитку стану пост≥йного стресу, викликаЇ швидку стомлюван≥сть, п≥двищену драт≥влив≥сть, псих≥чну невр≥вноважен≥сть ≥ знижуЇ псих≥чну активн≥сть, працездатн≥сть, а також негативно позначаЇтьс€ на сп≥лкуванн≥ людини в колектив≥. ¬она Ї одним з фактор≥в ризику розвитку г≥пертон≥чноњ або ≥шем≥чноњ хвороби, г≥пертон≥чного кризу, приступу стенокард≥њ. ≤ перел≥к цей далеко не повний.

«доровий сон це ф≥з≥олог≥чний стан орган≥зму ≥ в≥н життЇво необх≥дний людин≥. ѕ≥д час сну в≥дновлюютьс€ сили, прискорюютьс€ процеси росту ≥ нормал≥зац≥€ обм≥ну речовин. ћ≥ж зростанн€м ≥ сном дитини також ≥снуЇ взаЇмозв'€зок. ”в≥ сн≥ в≥дбуваЇтьс€ вив≥льненн€ гормону росту ≥ чим краще ≥ довше дитина спить, тим краще росте. ” той же час одна безсонна н≥ч знижуЇ працездатн≥сть мозку на дев'€ть в≥дсотк≥в. ѕозбавленн€ сну б≥льш н≥ж на троЇ д≥б призводить до розладу функц≥њ серцево-судинноњ, нервовоњ, сечовид≥льноњ систем, орган≥в травленн€, обм≥ну речовин, а також до розвитку дегенеративних зм≥н у структур≥ нервових кл≥тин.

“ому люди так важко перенос€ть розлади сну ≥ в б≥льшост≥ випадк≥в б≥жать в аптеку за снод≥йними препаратами. ƒес€тки тис€ч людей беруть њх регул€рно прот€гом м≥с€ц€ ≥ б≥льше, найчаст≥ше п≥ддаючи великому ризику своЇ здоров'€. “≥льки на перший погл€д здаЇтьс€, що випита заради сну таблетка др≥б'€зкова ц≥на за н≥чний спок≥й. ” той же час досл≥дженн€ вчених п≥дтверджують небезпеку дл€ здоров'€ довготривалого користуванн€ снод≥йних препарат≥в.

–егул€рне вживанн€ снод≥йних препарат≥в зб≥льшуЇ ризик передчасноњ смерт≥ на третину. “акий висновок зробили вчен≥ з ”н≥верситету Ћавал€ ( вебек,  анада). Ђ÷≥ л≥ки не Ї €кими-небудь в≥там≥нами або цукерками, ≥ вони далеко не безпечн≥ дл€ здоров'€. ћи проанал≥зували спостереженн€, €к≥ велис€ прот€гом 12 рок≥в за 12 000 жител≥в  анади. «а ≥нших р≥вних факторах р≥вень передчасноњ смертност≥ у тих, хто регул€рно брав снод≥йн≥ таблетки, був ≥стотно вище — на 36%ї, — пов≥домив автор досл≥дженн€ доктор ∆енев'Їв Ѕелльв≥ль.

ѕри проведенн≥ досл≥джень бралис€ до уваги р≥зн≥ чинники, що впливають на тривал≥сть житт€: хрон≥чн≥ хвороби, вживанн€ алкоголю, кур≥нн€ соц≥альне становище. ¬перше враховувалос€ вплив депрес≥њ. ¬чен≥ анал≥зували вплив р≥зних снод≥йних препарат≥в — в≥д антиг≥стам≥н≥в до сильнод≥ючих, таких €к вал≥ум. ¬чен≥ також з≥ткнулис€ з тим, що у пац≥Їнт≥в набагато част≥ше розвивалис€ р≥зн≥ типи хвороб — в≥д паразит≥в до раку. ѕо€сненн€ лежить в сам≥й природ≥ снод≥йних. ÷≥ препарати заспокоюють ≥ упов≥льнюють р≥зн≥ реакц≥њ в орган≥зм≥, а це в свою чергу робить його вразливим перед численними хворобами. ™ припущенн€, що вони пригн≥чують респ≥раторну систему, впливаючи на д≥€льн≥сть мозку, зб≥льшують ризик суњцид≥в.