як стрес знижуЇ ≥мун≥тет?
як стрес знижуЇ ≥мун≥тет?

„ому пережите нервове потр€с≥нн€ може викликати р€д захворювань? ¬и€вл€Їтьс€, стрес може зм≥нити бактер≥альний баланс кишечника, що також впливаЇ на ≥мун≥тет.

¬ ход≥ досл≥джень вчен≥ з'€сували, що один ≥з насл≥дк≥в стресу - зм≥ни в склад≥, р≥зноман≥тност≥ та к≥лькост≥ бактер≥й в кишечнику.  р≥м того, зростаЇ к≥льк≥сть потенц≥йно небезпечних бактер≥й в кишечнику, таких €к клострид≥њ.

÷≥ бактер≥њ здатн≥ впливати на ≥мун≥тет, що ≥ по€снюЇ, чому стрес викликаЇ негативну ≥мунну реакц≥ю.

‘ах≥вц≥ з'€сували, що м≥кроорган≥зми в кишечнику можуть грати роль у вплив≥ стресу на ≥мун≥тет людини. ƒане досл≥дженн€ продемонструвало зв'€зок м≥ж р≥зними ф≥з≥олог≥чними системами, включаючи кишкову м≥крофлору та ≥мунну систему.

ќск≥льки стан кишковоњ м≥крофлори зв'€зуЇтьс€ ≥ з такими захворюванн€ми, €к запальна хвороба кишечника, ≥ нав≥ть з астмою. ƒал≥ вчен≥ планують роз≥братис€, €кими чином бактер≥њ в кишечнику посилюють переб≥г цих захворювань п≥д час стресу.

18.06.17