’очете зберегти молод≥сть - вч≥ть мови!
’очете зберегти молод≥сть - вч≥ть мови!
 ’очете зберегти молод≥сть - вч≥ть мови!

ѕро те, що знанн€ мов розвиваЇ ≥нтелект, в≥домо давно. јле те, що пол≥глоти вигл€дають молодше ≥ здоров≥ше довг≥ роки, стало в≥домо в ход≥ недавн≥х досл≥джень.

¬чен≥ встановили, що мультил≥нгв≥зм упов≥льнюЇ в≥ков≥ зм≥ни в орган≥зм≥.

¬ ход≥ досл≥дженн€ фах≥вц≥ спостер≥гали за людьми, €к≥ волод≥ють р≥зними мовами. ѓм вдалос€ встановити, що ≥снують й ≥нш≥ област≥, на €к≥ багатомовн≥сть робить позитивний вплив: здатн≥сть до навчанн€, емоц≥њ, творч≥ зд≥бност≥, м≥жособист≥сн≥ в≥дносини, гнучк≥сть розуму, комун≥кабельн≥сть.

¬и€вл€Їтьс€, тренуванн€ пам'€т≥ впливаЇ пр€мо на п≥знавальну функц≥ю. ” зв'€зку з цим, люди, €к≥ розмовл€ють на дек≥лькох мовах, здатн≥ швидше вир≥шувати складн≥ ≥ терм≥нов≥ проблеми, в пор≥вн€нн≥ з тим, хто волод≥Ї лише одн≥Їю мовою.

¬чен≥ за€вили, що мультил≥нгв≥зм здатний би був нав≥ть упов≥льнити в≥ков≥ процеси в орган≥зм≥, оск≥льки у людини-пол≥глота посилюЇтьс€ здатн≥сть опановувати процесами складних роздум≥в, а це гальмуЇ в≥ков≥ зм≥ни.

16.05.17