„им небезпечна ненависна робота?
„им небезпечна ненависна робота?
 „им небезпечна ненависна робота?

¬≥дсутн≥сть роботи дл€ б≥льшост≥ людей Ї не просто обмеженн€м ф≥нансових можливостей, але ≥ шк≥дливою дл€ псих≥ки. јле л≥кар≥ кажуть, що дл€ псих≥чного здоров'€ б≥льш небезпечна ненависна робота, н≥ж безроб≥тт€.

¬чен≥ провели досл≥дженн€, в ход≥ €кого встановили, що люди, незадоволен≥ своЇю роботою до 30 рок≥в, в наступн≥ дес€ть рок≥в свого житт€ стикаютьс€ з серйозними проблемами псих≥чного здоров'€.

ѕ≥д час досл≥дженн€ 6 432 добровольц≥ у в≥ц≥ 25-39 рок≥в оц≥нювали р≥вень задоволеност≥ роботою по шкал≥ в≥д 1 до 4 бал≥в. ÷е дало можлив≥сть ученим встановити зв'€зок м≥ж виконуваною роботою ≥ проблемами з≥ здоров'€м, що виникають в б≥льш зр≥лому в≥ц≥.

¬и€вилос€, що у людей, незадоволених своЇю роботою у в≥ц≥ 20-30 рок≥в в б≥льш зр≥лому в≥ц≥ спостер≥галис€ безсонн€, депрес≥€, п≥двищена тривожн≥сть, насл≥дком чого ставали серцево-судинн≥ та ≥нш≥ захворюванн€. “акож у людей з низьким р≥внем задоволеност≥ своЇю роботою набагато част≥ше були д≥агностован≥ застуда ≥ бол≥ в спин≥.

ј ось у тих, хто любив свою роботу до 40 рок≥в таких проблем не спостер≥галос€.

Ѕ≥льш ранн≥ досл≥дженн€ показували, що в≥дсутн≥сть роботи призводить до депрес≥й ≥ псих≥чних розлад≥в. јле тепер ви€вилос€, що робота, що приносить хоч €кийсь прибуток, але не приносить морального задоволенн€, пригн≥чуЇ псих≥ку набагато б≥льше.


05.05.2017