ѕост≥льна г≥мнастика
ѕост≥льна г≥мнастика

–озбит≥сть ≥ слабк≥сть вранц≥. ј л≥кар≥ ще говор€ть про €кусь г≥мнастику... ƒоповзти б до ванноњ, знайти сили од€гнутис€ ≥ почати займатис€ справами. јле можна зробити так, щоб на ранок в≥дчувати себе ог≥рочком, а також довше залишатис€ в л≥жку.

ѕропонуЇмо п'€ть простих вправ, €к≥ п≥дн≥муть настр≥й з ранку.

1. ѕот€гуванн€

Ћежачи на живот≥ п≥д ковдрою, вит€гуЇмо ноги, при цьому сильно т€гнемо кол≥на ≥ ступн≥. ќдночасно т€гнемо руки над головою. ѕри цьому треба гарненько напружитис€, пот≥м повн≥стю розслабитис€ ≥ розм'€кнути. јле пам'€тайте, що т€гнутис€ треба не носками, а п'€тами, ≥накше схопите судому ≥ все бажанн€ г≥мнастики в л≥жку в≥дпаде. ѕовтор≥ть вправу к≥лька раз≥в.

2. Ўи€ ≥ п≥дбор≥дд€

Ћежачи на спин≥, посуньтес€ до краю л≥жка, спуст≥ть голову вниз, а руки вит€гн≥ть уздовж т≥ла. ѕов≥льно притискайте п≥дбор≥дд€ до грудноњ кл≥тки ≥ також пов≥льно в≥дкиньте назад. ѕовтор≥ть не менше трьох раз≥в.

3. Ќога на ногу

«алишайтес€ лежати на спин≥, руки в≥льно вит€гнут≥ уздовж т≥ла. ѕов≥льно п≥дн≥м≥ть л≥ву ногу, згинаючи њњ в кол≥н≥, ≥ кладемо за випр€млену праву ногу. ѕовертаЇмос€ в початкове положенн€. “е ж саме повторюЇмо л≥вою ногою.  ладемо ногу на ногу по дес€ть раз≥в.

4. „овник

ѕрийшов час скидати ковдру. ¬ит€гн≥ть руки вздовж т≥ла ≥ п≥дн≥м≥ть випр€млен≥ ноги наст≥льки, щоб можна було побачити носки. “рохи покачайтес€ в такому положенн≥, спираючись т≥льки на стегна. ѕот≥м повертайтес€ в початкове положенн€. ѕовтор≥ть п'€ть раз≥в. “рохи в≥дпочиньте ≥ приступайте до наступноњ вправи.

5. –ибка

Ћ€гаЇмо на жив≥т, голову повертаЇмо направо. —ильно напружте все т≥ло, при цьому ноги, голову ≥ плеч≥ п≥дносьте. ¬≥дчуйте, €к сильно напружуютьс€ м'€зи спини ≥ с≥дниц≥. –уки не в≥дривайте в≥д т≥ла. ѕот≥м к≥лька раз≥в покрут≥ть головою ≥ розслабтес€, л€гаючи на л≥ву щоку. ѕовтор≥ть к≥лька раз ≥ можете вставати з л≥жка.

—пробуйте ≥ будете бадьор≥ весь день!03.01.2022