—клад м≥крофлори кишечника пов'€заний з д≥€льн≥стю мозку?
—клад м≥крофлори кишечника пов'€заний з д≥€льн≥стю мозку?
—клад м≥крофлори кишечника пов'€заний з д≥€льн≥стю мозку?

„и знаЇте ви, що склад кишковоњ м≥крофлори може впливати на д≥€льн≥сть головного мозку? ƒосл≥дженн€ показали, що мозок людей, €к≥ регул€рно вживають проб≥отики, працюЇ дещо по-≥ншому.

¬≥домо, що головний мозок пост≥йно посилаЇ в кишечник певн≥ сигнали, що по€снюЇ, чому стрес або ≥нш≥ сильн≥ емоц≥њ, викликають розлади кишечника. ¬ченим вдалос€ п≥дтвердити, що зв'€зок Ђмозок-кишечникї маЇ двосторонн≥й характер.

”часниками експерименту стали 36 здорових ж≥нок у в≥ц≥ 18-55 рок≥в, €ких под≥лили на три групи. ѕерша група дв≥ч≥ на день прот€гом чотирьох тижн≥в вживала йогурт, збагачений проб≥отиками. ƒруга група отримувала йогурт без приб≥отик≥в. ј трет€ група взагал≥ не вживала йогурт в њжу.

ƒо ≥ п≥сл€ експерименту мозок учасниць досл≥джували на предмет розп≥знаванн€ емоц≥й за допомогою ћ–“.

¬и€вилос€, що у ж≥нок з першоњ групи в ц≥лому ослаблен≥ зв'€зки м≥ж частинами мозку, що в≥дпов≥дають за обробку емоц≥йноњ, когн≥тивноњ та сенсорноњ ≥нформац≥њ, а у ж≥нок з двох ≥нших груп активн≥сть в ц≥й област≥ була стаб≥льною або п≥двищеною. “обто в учасниць, €к≥ регул€рно вживали йогурт з проб≥отиками при виконанн≥ тесту, активн≥сть була знижена в двох област€х мозку - остр≥вц≥ ≥ соматосенсорн≥й кор≥, зад≥€них в обробц≥ ≥ реакц≥њ на сигнали в≥д внутр≥шн≥х орган≥в ≥ р≥зних частин т≥ла.

“акож ви€вилос€, що у тих, хто вживав йогурт, був заф≥ксований б≥льш ≥нтенсивний взаЇмозв'€зок м≥ж центральним рег≥оном стовбура головного мозку ≥ област€ми префронтальноњ кори, зад≥€ними в когн≥тивноњ д≥€льност≥. “≥, хто йогурти не њв, цей зв'€зок ви€вивс€ б≥льш проб≥отик≥в, ≥ показали пром≥жн≥ результати.

¬иходить, що улюблен≥ нами йогурти, а значить ≥ взагал≥ вм≥ст м≥крофлори кишечника, можуть реально впливати на те, €к саме наш мозок реагуЇ на навколишн≥й св≥т?


21.10.2016