яка роль ”«ƒ прот€гом ваг≥тност≥?
яка роль ”«ƒ прот€гом ваг≥тност≥?
 яка роль ”«ƒ прот€гом ваг≥тност≥?

Ќайб≥льш≥ хвилюванн€ майбутн≥х батьк≥в пов'€зан≥ з думками про здоров'€ малюка. „и все правильно розвиваЇтьс€, чи немаЇ в≥дхилень у здоров'њ? Ќа щаст€, в наш≥ дн≥ д≥знатис€ про стан плода можна за допомогою ”«ƒ. ÷е найб≥льш ≥нформативний вид досл≥дженн€, €кий, до того ж, абсолютно безпечний. —трахи де€ких матусь перед ”«ƒ абсолютно необгрунтован≥.

”«ƒ повинно проводитис€ 3-4 рази прот€гом ваг≥тност≥. —ьогодн≥ будь-€ка кл≥н≥ка, будь-€кий медичний центр обов'€зково проведуть ультразвукове досл≥дженн€ дл€ отриманн€ достов≥рноњ ≥нформац≥њ про здоров'€ малюка.

ѕерше ”«ƒ проводитьс€ в≥дразу п≥сл€ постановки ж≥нки на обл≥к по ваг≥тност≥. ѕо-перше, це п≥дтвердить факт на€вност≥ ваг≥тност≥, по-друге, визначить на€вн≥сть близнюк≥в або позаматковоњ ваг≥тност≥, що може вр€тувати житт€ ж≥нц≥.

ѕриблизно на 12-й тижн≥ проводитьс€ друге ”«ƒ. ¬оно покаже, чи нормально прот≥каЇ ваг≥тн≥сть, п≥дтвердить на€вн≥сть близнюк≥в, €кщо в перший раз були сумн≥ви, дозволить виключити на€вн≥сть грубих аномал≥й ≥ можлив≥ ризики генетичних патолог≥й. ƒл€ цього л≥кар вим≥рюЇ товщину ком≥рного простору, визначаЇ довжину ≥ к≥льк≥сть к≥сток носа, оц≥нюЇ параметри кровотоку в венозн≥й протоц≥ ембр≥она.

Ќа цьому терм≥н≥ ”«ƒ забезпечуЇ визначенн€ точного в≥ку плода ≥ передбачуваноњ дати полог≥в. ÷е важливо, тому що на б≥льш п≥зн≥х терм≥нах можуть виникнути помилки через р≥зну ≥нтенсивн≥сть росту плода у р≥зних ж≥нок. ѕоки ембр≥он маленький, його зображенн€ повн≥стю пом≥щаЇтьс€ на екран≥ мон≥тора. Ѕагато батьк≥в зн≥мають майбутнього малюка на фото або в≥део.

“ретЇ ”«ƒ проводитьс€ з 16 по 21 тиждень. Ќа цьому терм≥н≥ воно показуЇ, чи правильно формуютьс€ органи ≥ системи дитини, ще раз визначаЇтьс€ можливий ризик аномал≥й розвитку. «араз вже можна визначити ≥ стать дитини.

ќстаннЇ ”«ƒ проводитьс€ в 32-36 тижн≥в. ¬оно покаже положенн€ плода, розташуванн€ ≥ ступ≥нь зр≥лост≥ плаценти, к≥льк≥сть ≥ прозор≥сть навколопл≥дних вод, зр≥л≥сть леген≥в, вагу дитини. ¬се це дуже важливо дл€ п≥дготовки до полог≥в.