Ѕ≥дним бути шк≥дливо дл€ здоров'€?
Ѕ≥дним бути шк≥дливо дл€ здоров'€?
Ѕ≥дним бути шк≥дливо дл€ здоров'€?

якщо ви виросли в малозабезпечен≥й с≥м'њ, то ризикуЇте придбати, або вже придбали, к≥лька шк≥дливих звичок. ќдна з них - звичка перењдати.

Ќещодавно американськ≥ вчен≥ провели досл≥дженн€, в результат≥ €кого з'€сували, що доросл≥, €к≥ виросли в б≥дних с≥м'€х, в≥дчувають б≥льш сильну т€гу до смачноњ њж≥, н≥ж т≥, хто р≥с в забезпечених с≥м'€х.

ƒо такого висновку вчен≥ прийшли п≥сл€ простого анкетного опитуванн€. ¬ рамках цього досл≥дженн€ фах≥вц≥ також прийшли до висновку, що споживанн€ невеликоњ к≥лькост≥ њж≥ символ≥зуЇ матер≥альне благополучч€.

≈ксперти з соц≥альних проблем кажуть, що б≥дн≥ д≥ти њд€ть менше багатих апр≥ор≥. ” досл≥дженн≥ було зад≥€но 30 молодих людей, €к≥ виросли в с≥м'€х з р≥зним матер≥альним достатком. Ќа заключному етап≥ експерименту було встановлено, що д≥ти з низькобюджетних с≥мей ви€вл€ють величезний ≥нтерес до смачноњ њж≥, стаючи дорослими.

ўе одна шк≥длива звичка вих≥дц≥в з б≥дних с≥мей - шк≥длива њжа.  оли у людини в гаманц≥ в≥тер свище, вона купуЇ њжу, виход€чи з двох принцип≥в:

- €к довго вона збер≥гаЇтьс€,

- наск≥льки вона дешево коштуЇ.

ўо можна сказати про €к≥сть такоњ њж≥? ¬она буде найнижчою. “аким чином, д≥ти з малозабезпечених с≥мей часто не знають смаку справжньоњ њж≥, так €к харчуютьс€ нап≥вфабрикатами, консервами, замороженими продуктами. ¬ихован≥ на так≥й њж≥ д≥ти довго не можуть звикнути до смаку правильноњ њж≥. „асто вона њм просто не подобаЇтьс€. ћолоко, сир, квасол€, м'€со та ≥нш≥ продукти здаютьс€ њм неправильними. ѓх смаков≥ рецептори просто не сприймають таку њжу.

ƒо чого призвод€ть так≥ звички? «вичайно ж, до ожир≥нн€. јдже саме не€к≥сна њжа провокуЇ проблему ≥з зайвою вагою.

яка тут може бути порада? Ќа здоров'€ не зекономиш! “ому вибирайте њжу натуральну, нехай вона ≥ буде трохи дорожче, зате це дасть упевнен≥сть, що ви ≥ ваш≥ д≥ти отримують все необх≥дне дл€ збереженн€ здоров'€.