ўаслив≥ ж≥нки живуть не б≥льше нещасних?
ўаслив≥ ж≥нки живуть не б≥льше нещасних?
ўаслив≥ ж≥нки живуть не б≥льше нещасних?

¬се живе на «емл≥ прагне до щаст€. ‘ах≥вц≥ кажуть, що щаст€ подовжуЇ житт€ ж≥нкам. јле нещодавно британськ≥ вчен≥ спростували дане твердженн€, пров≥вши масштабне досл≥дженн€ за участю б≥льше м≥льйона добровольц≥в.

 р≥м того, досл≥дники поставили п≥д сумн≥в попул€рну думку про те, що стреси ≥ негативн≥ емоц≥њ ведуть до хвороб ≥ скорочують тривал≥сть житт€. ≈ксперти по€снили, що в цьому випадку попросту переплутан≥ причини ≥ насл≥док. “обто не нещаст€ викликають проблеми з≥ здоров'€м, а погане самопочутт€ змушуЇ людей в≥дчувати себе б≥льш нещасними.

ƒосл≥дженн€ тривало прот€гом дес€ти рок≥в. „ерез три роки п≥сл€ початку ж≥нки, середн≥й в≥к €ких на момент експерименту склав 59 рок≥в, пройшли анкетуванн€, в €кому њм пропонувалос€ оц≥нити стан здоров'€, р≥вень стресу ≥ щаст€. ” результат≥ кожна шоста ж≥нка пов≥домила, що в≥дчуваЇ себе нещасною. ѕри цьому стан здоров'€ цих учасниць був г≥рше, н≥ж у тих, хто м≥г назвати себе щасливими.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ досл≥дженн€ було оц≥нено р≥вень смертност≥ серед тих, хто в≥дчував себе нещасними ≥ серед тих, хто в≥дчував себе щасливими. ѕоказники ви€вилис€ майже однаковими в обох групах, тобто в≥дчутт€ щаст€ н≥€к не вплинуло на тривал≥сть житт€.

Ќадал≥ вчен≥ планують провести под≥бне досл≥дженн€ за участю чолов≥к≥в.

јле €кими б не були результати наукових досл≥джень, ми бажаЇмо вам жити з в≥дчутт€м щаст€!


02.11.2015