Ћюбов до арах≥сового масла вр€туЇ в≥д раку грудей?
Ћюбов до арах≥сового масла вр€туЇ в≥д раку грудей?
Ћюбов до арах≥сового масла вр€туЇ в≥д раку грудей?

Ћ≥кар≥ в≥дзначають, що з кожним роком зб≥льшуЇтьс€ к≥льк≥сть ж≥нок, хворих на рак грудей. ўоб знайти дл€ прекрасноњ половини пор€тунок, вчен≥ провод€ть чимало досл≥джень ≥ спостережень. ќстаннЇ з них пов'€зане з користю вживанн€ арах≥сового масла ≥ гор≥х≥в в юному в≥ц≥.

јмериканськ≥ вчен≥ з≥ школи ”н≥верситету ¬ашингтона в —ент-Ћуњс≥ п≥д кер≥вництвом доктора √рема  олд≥тц ви€вили, що д≥вчатка, €к≥ вживали арах≥сове масло ≥ гор≥хи у в≥ц≥ в≥д 9 до 15 рок≥в, на 39% менш схильн≥ до ризику розвитку пухлин грудей добро€к≥сного характеру до 30 рок≥в.

ќсоблив≥сть добро€к≥сних пухлин в тому, що вони пов≥льно ростуть ≥ не поширюютьс€ на здоров≥ тканини. –ан≥ше було прийн€то вважати, що так≥ пухлини нешк≥длив≥ ≥ не перетворюютьс€ на зло€к≥сн≥, але в л≥тньому в≥ц≥, €к показують спостереженн€, це ≥нод≥ трапл€Їтьс€.

” ход≥ досл≥дженн€, проведеного з 1996 по 2001 р≥к, л≥кар≥ спостер≥гали за 9000 американськими школ€рками. Ўл€хом анкетуванн€ у д≥вчат д≥зналис€ про њх харчов≥ пристраст≥ ≥ частот≥ прийому њж≥. « 2005 по 2010 роки, коли д≥вчата перебували у в≥ц≥ в≥д 18 до 30 рок≥в, фах≥вц≥ провели статистичний анал≥з вс≥х даних. јнал≥зован≥ в≥домост≥ п≥дтверджувалис€ д≥агнозом б≥опс≥њ захворювань молочноњ залози, що носили добро€к≥сний характер.

¬ результат≥ було встановлено, що д≥вчата, €к≥ хоча б пару раз≥в на тиждень њли арах≥сове масло або гор≥хи, мали набагато б≥льшу ймов≥рн≥сть добро€к≥сних пухлин.

–ан≥ше вчен≥ вже припускали, що вживанн€ арах≥сового масла зменшуЇ ризик розвитку онколог≥њ молочноњ залози. “епер же вченим вдалос€ встановити м≥цний зв'€зок м≥ж рац≥оном харчуванн€ д≥вчаток ≥ њх здоров'€м у майбутньому.