6 порад, €к правильно скаржитис€
6 порад, €к правильно скаржитис€
6 порад, €к правильно скаржитис€

як часто ви скаржитес€ на житт€?  ожн≥й людин≥ з р≥зним ступенем регул€рност≥ доводитис€ жал≥тис€ на життЇв≥ негаразди друз€м, знайомим, близьким, а, буваЇ, ≥ зовс≥м чужим люд€м. јле вчен≥ попереджають: збираючись жал≥тис€, правильно п≥дбирайте слова. Ќе завжди висловлена скарга допоможе в≥дчути себе краще.

ќтже, фах≥вц≥ прийшли до висновку, що при бажанн≥ поскаржитис€, не можна нити ≥ скиглити, цим ви т≥льки нашкодите соб≥.

—п≥вроб≥тники —тенфордського ”н≥верситету прийшли до висновку, що нав≥ть п≥вгодини щоденних скарг шкод€ть мозку. ѕри цьому негатив впливаЇ €к на того, хто скаржитьс€, так ≥ на слухача. ƒосл≥дженн€ показали, що негатив погано впливаЇ на нейрони г≥покампу - частина мозку, що виконуЇ когн≥тивну функц≥ю, в≥дпов≥дальну за вир≥шенн€ завдань.

 р≥м того, регул€рн≥ скарги на житт€ призвод€ть до того, що людина звикаЇ до такоњ повед≥нки. якщо ж у вашому оточенн≥ багато скигл≥њв, не виключено, що ви швидко поповните њхн≥ р€ди.

як ви€вилос€, звичка жал≥тис€ зб≥льшуЇ к≥льк≥сть кортизолу (гормону стресу) в кров≥. ¬чен≥ стверджують, що кожного разу, коли нам хочетьс€ нар≥кати на долю, ми ще б≥льше заган€Їмо себе в стресовий стан, чим загострюЇмо ситуац≥ю ще в багато раз≥в.

¬чен≥ рад€ть скаржитис€ правильно, щоб отримати результат. ƒоктор ф≥лософ≥њ √ай ¬≥нч, автор книги Ђ—крипуче колесої, радить вибирати правильний п≥дх≥д до скарг, це допоможе не просто знайти р≥шенн€, але також заспокоњть людину, налагодить взаЇмини. ўо в≥н рекомендуЇ?

1. ” скарги повинна бути мета

якщо ви хочете на когось поскаржитис€, не роб≥ть цього, поки не зрозум≥Їте, чого домагаЇтес€. Ќа думку вченого, визначенн€ мети маЇ дв≥ переваги. ¬ першу чергу, це допомагаЇ заспокоњтис€: адже чим б≥льше ми думаЇмо про ц≥л≥, тим швидше витрачаЇмо наш≥ ≥ без того обмежен≥ ≥нтелектуальн≥ ресурси, а тому тим менше дров наламаЇмо. ј, по-друге, ч≥тка мета дасть можлив≥сть сп≥врозмовнику допомогти вам.

2. ѕочн≥ть з позитивного

ѕерш н≥ж спантеличитис€ проблемою, усв≥домте, що результат може бути позитивним. јдже скарга прир≥внюЇтьс€ до звинуваченн€, тому у ваших силах зробити так, щоб опонент допом≥г вам, але не огризавс€ у в≥дпов≥дь. ѕочн≥ть з позитиву, ≥ тод≥ людина побачить вашу ло€льн≥сть ≥ зац≥кавлен≥сть у сп≥льному вир≥шенн≥ проблеми.  р≥м того, таким способом ви обеззброњте опонента, ≥ в≥н буде уважно вас слухати.

3. Ќе обсмоктувати детал≥

якщо проблема носить тривалий характер, вед≥ть дискус≥ю на основ≥ останн≥х под≥й, не занурюйтесь в др≥бн≥ детал≥, в≥дкиньте емоц≥њ.

4. ѕочинаючи з позитиву, ним же ≥ зак≥нчуйте

якщо ви налаштован≥ позитивно, то сп≥врозмовник в≥дчуЇ це, в≥н буде б≥льш розташований до вас ≥ сам про€вить ≥н≥ц≥ативу, щоб допомогти вам.

5. ¬раховуйте, кому ви скаржитес€

якщо ви хочете поскаржитис€ на компан≥ю, пам'€тайте, що ваш сп≥врозмовник не маЇ до продукц≥њ або послуг н≥€кого в≥дношенн€. —карга - це свого роду проханн€ про допомогу, тому висловлюйте њњ вв≥чливо. ’оч це ≥ непросто, адже в цей момент вам хочетьс€ бути агресивним, а не милим. јле €кщо ви не в змоз≥ стримувати емоц≥њ, то хоча б усв≥домте це, пов≥домте опонентов≥, що не маЇте претенз≥й особисто до нього.

6. ¬≥дпуст≥ть ≥ забудьте

який би не був результат скарги, будьте готов≥ в≥дпустити ситуац≥ю, зам≥сть того, щоб зациклюватис€ на н≥й. јдже незначн≥ драт≥влив≥ чинники можуть зашкодити нашому ментальному здоров'ю. Ќавч≥тьс€ Ђемоц≥йноњ г≥г≥Їн≥ї - €кщо ви сам≥ в≥ддасте перевагу тим речам, €к≥ вас турбують, то в п≥дсумку будете почувати себе жертвою. јле €кщо ви будете схил€тис€ до того, що робить вас сильн≥ше, то будете п≥двищувати св≥й р≥вень самоповаги.

ѕоспостер≥гайте над своњми звичками скаржитис€, це дасть вам у€вленн€ про вашу емоц≥йну спроможн≥сть.