як впливають гормональн≥ контрацептиви на мозок ж≥нки?
як впливають гормональн≥ контрацептиви на мозок ж≥нки?
як впливають гормональн≥ контрацептиви на мозок ж≥нки?

√ормональн≥ контрацептиви в останн≥ дес€тил≥тт€ стали зручним ≥ ефективним засобом в≥д небажаноњ ваг≥тност≥. ” той же час виб≥р протизапл≥дноњ таблетки непростий, так €к поб≥чн≥ ефекти в≥д нењ можуть бути €к незначними, так ≥ дуже серйозними.

¬ ход≥ численних досл≥джень вчен≥ довели, що гормональн≥ контрацептиви можуть впливати не т≥льки на ф≥зичне самопочутт€, але також на нервову систему. Ѕ≥льше того, останн≥ спостереженн€ показали, що прийом такоњ контрацепц≥њ може позначитис€ на стан≥ структури мозку ж≥нки.

ƒоведено, що мозок людини реагуЇ на циркулююч≥ в орган≥зм≥ статев≥ гормони. ÷≥ гормони сильно впливають на роботу мозку, нервову систему, ≥ взагал≥ в≥д≥грають важливу роль у розвитку ≥ функц≥онуванн≥ мозку. “ак, естроген д≥Ї на г≥покамп, в≥дпов≥дальний за довготривалу пам'€ть ≥ ор≥Їнтац≥ю в простор≥.

÷е допомагаЇ по€снити той факт, що ж≥ноча пам'€ть в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д чолов≥чоњ. Ўл€хом експеримент≥в вже доведено, що у ж≥нок в довготривал≥й еп≥зодичн≥й пам'€т≥ м≥цн≥ше закр≥плюютьс€ под≥њ, €кщо вони були проговорен≥, почут≥ або записан≥. ≤нший вид еп≥зодичн≥й пам'€т≥ - зорово-просторова, €ка асоц≥йована з зображенн€ми ≥ в≥зуальними образами. “аким чином, довготривала пам'€ть у ж≥нок краще, н≥ж у чолов≥к≥в, з причини б≥льшоњ к≥лькост≥ естроген≥в в њх орган≥зм≥ та њх взаЇмод≥њ з мозком.

¬чен≥ ”н≥верситету Ћос-јнджелеса провели експеримент, в €кому вз€ли участь 90 ж≥нок, 44 з €ких приймали гормональн≥ контрацептиви, а 46 - н≥. ” ход≥ експерименту пор≥внювалас€ товщина кори головного мозку в р≥зних в≥дд≥лах. як ви€вилос€, що два в≥дд≥ли головного мозку ви€вилис€ тонше у ж≥нок, що приймали гормональн≥ препарати. јле це ще не може бути доказом того, що саме з ц≥Їњ причини зм≥нюЇтьс€ повед≥нка ж≥нок. ƒосл≥дники за€вл€ють, що нев≥домо, чи стане кора головного мозку товща, €кщо припинити прийом гормон≥в.

як би там не було, але вчен≥ напол€гають, що естрогени дуже важлив≥ дл€ повноц≥нного функц≥онуванн€ мозку ж≥нки.


26.03.2015