ћозок здатний визначити к≥льк≥сть калор≥й самост≥йно
ћозок здатний визначити к≥льк≥сть калор≥й самост≥йно
ћозок здатний визначити к≥льк≥сть калор≥й самост≥йно

Ѕажанн€ вигл€дати стрункими ≥ красивими змушуЇ багатьох людей вдаватис€ до р≥зних д≥Їт, суть €ких в б≥льшост≥ випадк≥в зводитьс€ до оптимально п≥д≥браноњ к≥лькост≥ калор≥й в день. √онитва за струнк≥стю дл€ де€ких людей перетворюЇтьс€ на пост≥йний п≥драхунок калор≥й у вс≥х стравах ≥ продуктах, що зТ€вл€ютьс€ на стол≥. ѕроте нещодавно досл≥дники з ћонреал€ ви€вили, що к≥льк≥сть калор≥й мозок п≥драховуЇ самост≥йно.

” досл≥дженн≥ вз€ли участь 30 ос≥б, кожн≥й з €ких запропонували оц≥нити калор≥йн≥сть продукт≥в за заданою шкалою ≥ вибрати т≥, що найб≥льш сподобалис€. ” ход≥ експерименту люд€м показували зображенн€ продукт≥в ≥ паралельно проводили скануванн€ мозку.

ѕ≥д час досл≥дженн€ було встановлено, що при оц≥нц≥ калор≥йност≥ зображених продукт≥в активн≥сть мозку п≥двищувалас€ в вентромед≥альн≥й префронтальн≥й кор≥, €ка в≥дпов≥даЇ за кодуванн€ стимул≥в. ¬чених здивувало, що учасники експерименту гранично точно змогли визначити калор≥йн≥сть продукт≥в. ÷≥каво й те, що б≥льш≥сть з них вол≥ли сам≥ калор≥йн≥ продукти.

ƒосл≥дники в≥дзначають, що активн≥сть мозку у визначен≥й зон≥ може по€снити не т≥льки те, що людина визначаЇ калор≥йн≥сть њж≥ в р≥зних продуктах, але також њх виб≥р.

ўе ран≥ше р≥зн≥ досл≥дженн€ показували, що, €к правило, люди в≥ддають перевагу њж≥ з великою к≥льк≥стю калор≥й. ѕричину даного вибору вченим ще належить встановити.