” с≥мейних конфл≥ктах винен р≥вень глюкози?
” с≥мейних конфл≥ктах винен р≥вень глюкози?
” с≥мейних конфл≥ктах винен р≥вень глюкози?

™ с≥мейн≥ пари, €ким важко знайти сп≥льну мову ≥ прожити хоча б день без сварок ≥ конфл≥кт≥в. ћоже нав≥ть здатис€ дивним, що цим люд€м вдалос€ створити с≥м'ю. ќднак такому €вищу вчен≥ знайшли по€сненн€. Ќове досл≥дженн€ показало, що подружж€ змушуЇ ла€тис€ знижений р≥вень цукру в кров≥.

‘ах≥вц≥ вже давно довели, що р≥вень глюкози впливаЇ на концентрац≥ю ≥ здатн≥сть до самоконтролю, а тепер стало €сно, що в≥н регулюЇ ступ≥нь агрес≥њ у в≥дносинах м≥ж подружж€м.

√люкоза Ї основним джерелом енерг≥њ дл€ нервових кл≥тин. ¬они отримують њњ ≥з спинномозковоњ р≥дини ≥ кров≥.  онцентрац≥ю глюкози регулюють дес€тки гормон≥в, так≥ €к ≥нсул≥н, гормони г≥поф≥за, глюкокортикоњди. јле нав≥ть незважаючи на таку сверхстаб≥льну систему, р≥вень глюкози може незначно коливатис€ прот€гом доби.

‘ах≥вц≥, вивчивши так≥ невелик≥ в≥дхиленн€, прийшли до висновку, що знижений р≥вень цукру в кров≥ може негативно в≥дбитис€ на взаЇминах чолов≥ка ≥ дружини, ≥ нав≥ть спровокувати випадки насильства. “ак≥ висновки були п≥дкр≥плен≥ результатами проведеного досл≥дженн€, в €кому вз€ли участь 107 подружн≥х пар.

—ам експеримент проходив дещо незвично. ўодн€ учасникам потр≥бно демонструвати р≥вень агрес≥њ. « ц≥Їю метою њм видали по л€льц≥, €ка уособлювала чолов≥ка або дружину. ¬с€ процедура нагадувала ритуал вуду - в л€льку треба було встромл€ти голки.  ≥льк≥сть встромлених голок визначала р≥вень агрес≥њ.

“ак що, €кщо ви пом≥тили, що останн≥м часом не можете миритис€ з≥ своЇю половинкою, здайте анал≥з кров≥, щоб визначити р≥вень глюкози. ћожливо, правильне харчуванн€ ≥ л≥куванн€ вр€туЇ ваше с≥мейне житт€.

26.01.2015