‘≥зичн≥ навантаженн€ д≥тей п≥двищують усп≥шн≥сть у школ≥
‘≥зичн≥ навантаженн€ д≥тей п≥двищують усп≥шн≥сть у школ≥
‘≥зичн≥ навантаженн€ д≥тей п≥двищують усп≥шн≥сть у школ≥

≤нтенсивн≥сть тренувань позначаЇтьс€ на усп≥шност≥ в школ≥. ƒо таких висновк≥в прийшли досл≥дники з ун≥верситету —тратклайда ≥ ƒанд≥ у ¬еликобритан≥њ.

” ход≥ досл≥дженн€ були проанал≥зован≥ дан≥ 5000 д≥тей, €к≥ були частиною програми спостереженн€ 90-х рок≥в. ¬чен≥ ви€вили зв'€зок м≥ж навчанн€м ≥ ф≥зичними навантаженн€ми. Ќавантаженн€ були в≥д пом≥рних до ≥нтенсивних дл€ д≥тей у в≥ц≥, 11, 13, 15 ≥ 16 рок≥в.

—постереженн€ показали, що показники у д≥вчаток були значн≥ше, що дозволило зробити висновок про те, що ф≥зична активн≥сть по-р≥зному впливаЇ на мозок ж≥нок ≥ чолов≥к≥в.

 р≥м статевоњ ознаки були врахован≥ й ≥нш≥ фактори, €к≥ можуть мати вплив, наприклад, так≥ €к маса т≥ла при народженн≥, в≥к матер≥ при пологах, харчуванн€ ≥ кур≥нн€ матер≥ п≥д час ваг≥тност≥, вага дитини на момент досл≥дженн€, чи дос€гла вона статевого дозр≥ванн€, €к≥ њњ соц≥ально-економ≥чн≥ показники.

ѕ≥д час досл≥дженн€ було встановлено, що д≥ти недоотримують рекомендованоњ к≥лькост≥ вправ. “аким чином, експерти вважають, що хлопчики ≥ д≥вчатка повинн≥ б≥льше часу прид≥л€ти ф≥зичним зан€тт€м, що допоможе њм п≥двищити усп≥шн≥сть з математики, читанн€ та природничих наук.

«начить, €кщо ф≥зична активн≥сть в≥д пом≥рноњ до ≥нтенсивноњ впливаЇ на дос€гненн€ в навчанн≥, Ї сенс використовувати њњ в систем≥ осв≥ти та охорони здоров'€. ¬≥дпов≥дальн≥сть за це лежить на школ≥ ≥ батьках.