Ѕезроб≥тт€ небезпечна дл€ чолов≥чого здоров'€?
Ѕезроб≥тт€ небезпечна дл€ чолов≥чого здоров'€?
Ѕезроб≥тт€ небезпечна дл€ чолов≥чого здоров'€?

¬и€вл€Їтьс€, пер≥од безроб≥тт€ шк≥дливий не т≥льки дл€ чолов≥чого гаманц€, але ≥ дл€ здоров'€ сильноњ стат≥.

¬чен≥ встановили, що чолов≥ки, €к≥ б≥льше двох рок≥в не можуть знайти роботу, стар≥ють швидше своњх б≥льш усп≥шних однол≥тк≥в.

¬ результат≥ досл≥дженн€ було вивчено понад 5,5 тис€ч зразк≥в ƒЌ , €к≥ належать жител€м ‘≥нл€нд≥њ, €к чолов≥кам, так ≥ ж≥нкам, 1966 року народженн€. ” 31-р≥чному в≥ц≥ вс≥ ц≥ люди пройшли повне медичне обстеженн€, в рамках €кого у них були вз€т≥ м≥кроскоп≥чн≥ частинки тканини дл€ досл≥дженн€ британськими вченими.

”вагу досл≥дник≥в привернули т≥лом≥ри (зак≥нченн€ хромосом, пов'€зан≥ з тривал≥стю житт€ кл≥тини) в нитках ƒЌ  окремих чолов≥к≥в. “≥лом≥ри були пом≥тно коротше, н≥ж у ≥нших учасник≥в експерименту. ¬чен≥ проанал≥зували спос≥б житт€ цих чолов≥к≥в ≥ з'€сували, що на 31 роц≥ переважна њх б≥льш≥сть зазнавала проблеми з працевлаштуванн€м. як ви€вилос€, у житт≥ цих чолов≥к≥в були тривал≥ (в≥д 2 рок≥в ≥ б≥льше) пер≥оди безроб≥тт€, що, на думку експерт≥в, ≥ змусило кл≥тини швидше стар≥ти.

ƒосл≥дники поки не можуть по€снити, €ким чином безроб≥тт€ прискорюЇ цей процес. ¬ даний час вони орган≥зували нове досл≥дженн€ з метою знайти в≥дпов≥дь на це питанн€. ≤ хоч досл≥дженн€ поки на перших етапах, але вже зараз де€к≥ результати можна назвати сенсац≥йними.

÷≥кавий той факт, що в≥дсутн≥сть роботи жодним чином не торкаЇтьс€ здоров'€ представниць прекрасноњ стат≥. ”чен≥ поки що не можуть дати в≥дпов≥дь на це питанн€, але можна припустити, що таким чином природа даЇ зрозум≥ти: призначенн€ ж≥нки - збер≥гати домашнЇ вогнище ≥ орган≥зовувати комфорт с≥м'њ, а ось чолов≥ки повинн≥ про€вл€ти себе здобувачами ≥ годувальниками.