—товбуров≥ кл≥тини перемогли д≥абет
—товбуров≥ кл≥тини перемогли д≥абет
—товбуров≥ кл≥тини перемогли д≥абет

¬≥дкритт€ стовбурових кл≥тин в≥дкриваЇ новий етап розвитку медицини. ” ход≥ досл≥джень впливу стовбурових кл≥тин на л≥куванн€ д≥абету, було в≥дзначено ≥стотне зниженн€ р≥вн€ цукру в кров≥ пац≥Їнт≥в.

” червн≥ 2014 професор ƒжей —кайер представив результати досл≥дженн€, в €кому вз€ли участь 61 пац≥Їнт, хвор≥ на д≥абет другого типу. Ћ≥куванн€ проводилос€ мезенх≥мальних стовбуровими кл≥тинами.

—уть л≥куванн€ пол€гала всього в одному внутр≥шньовенному введенн≥ р≥зноњ к≥лькост≥ стовбурових кл≥тин хворим, €к≥ хвор≥ли на д≥абет в середньому вже дес€ть рок≥в. ѕ≥сл€ введенн€ кл≥тин прот€гом дванадц€ти тижн≥в за учасниками досл≥дженн€ велис€ спостереженн€. ¬ результат≥ п≥дтвердилас€ не т≥льки безпека такого л≥куванн€, але й позитивний ефект - суттЇве зниженн€ цукру в кров≥.

¬чений по€снюЇ, що такий високий результат дос€гнутий завд€ки тому, що мезенх≥мальн≥ стовбуров≥ кл≥тини волод≥ють ≥муномодулюючими властивост€ми, адже д≥абет другого типу €краз ≥ виникаЇ на грунт≥ порушень роботи ≥мунноњ системи людини.

ƒжерелом отриманн€ мезенх≥мальних стовбурових кл≥тин Ї жирова тканина, к≥стковий мозок дорослоњ людини ≥ пуповина новонародженого, причому останн€ з них показала себе €к найб≥льш ефективна. ÷е по€снюЇтьс€ тим, що кл≥тини з пуповини б≥льш молод≥ ≥ активн≥, що не п≥знали негативного впливу життЇд≥€льност≥ людини ≥ навколишнього середовища.

 

ЌагадаЇмо, що в ”крањн≥ тепер батьки мають можлив≥сть ще на етап≥ ваг≥тност≥ звертатис€ в банк пуповинноњ кров≥ з метою орган≥зац≥њ збору та збереженн€ пуповинноњ кров≥ ≥ пуповини, щоб у раз≥ захворюванн€ дитини можна було скористатис€ дл€ в≥дновленн€ здоров'€.