ѕсор≥аз: боротьба з самим собою
ѕсор≥аз: боротьба з самим собою
ѕсор≥аз: боротьба з самим собою

ѕсор≥аз Ї одним з найдавн≥ших захворювань, при €кому червон≥, полущен≥ ≥ свербл€ч≥ пл€ми на т≥л≥ доставл€ють хворим масу неприЇмностей. ќднак традиц≥йна медицина поки що не в силах впоратис€ з хворобою до к≥нц€.

ѕсор≥аз в≥дноситьс€ до ауто≥мунних захворювань: орган≥зм починаЇ сприймати де€к≥ своњ кл≥тини €к чуж≥ ≥ виробл€ти антит≥ла дл€ боротьби з ними. ѕо сут≥, починаЇтьс€ боротьба ≥з самим собою. ≈ксперти з психосоматики стверджують, що псор≥аз Ї в≥дзеркаленн€м конфл≥кту самосприйн€тт€, нездатност≥ ц≥нувати самого себе ≥ породженн€ зневажливих думок про себе.

‘ах≥вц≥ по€снюють, що шк≥ра Ї т≥лесноњ оболонкою, на €к≥й в≥дображаютьс€ думки людини про саму себе. ќписавши свою шк≥ру, ви можете зрозум≥ти, €к ви ставитес€ до себе. Ўк≥ра - ун≥кальний орган, €кий ≥золюЇ нас в≥д зовн≥шнього св≥ту ≥ в той же час дозвол€Ї вступити в контакт ≥з зовн≥шн≥м середовищем. —аме шк≥ра дозвол€Ї нам в≥дчувати н≥жн≥ дотики, груб≥ поштовхи, сексуальне збудженн€, б≥ль, вона допомагаЇ нам висловити наш емоц≥йний стан (почервон≥нн€ п≥д час сорому або бл≥д≥сть в≥д страху).

јле людина, хвора на псор≥аз, немов в≥дкидаЇ себе, в≥длущуючи частину себе у вигл€д≥ лусочок. ћожна нав≥ть сказати, що вона наст≥льки незадоволена собою, що, прикриваючись своЇю хворобою, в≥дмовл€Їтьс€ в≥д в≥дносин з оточуючими. јле б≥льше всього на св≥т≥ така людина хоче зм≥нитис€, Ђпом≥н€ти свою шк≥руї.

Ќезважаючи на те, що ≥снують медики, €к≥ скептично ставл€тьс€ до такоњ верс≥њ, зв'€зок м≥ж псих≥чним станом ≥ псор≥азом доведений експериментально. ¬ипробовуваних попросили заповнити анкету, в €к≥й њм довелос€ описати психолог≥чний травматичний досв≥д минулого. ¬и€вилос€, що у пац≥Їнт≥в з псор≥азом частота негативних життЇвих под≥й набагато вище, н≥ж у людей з непсор≥атичними шк≥рними захворюванн€ми. ѕричому, психолог≥чн≥ травми, отриман≥ в юному в≥ц≥, надавали б≥льший вплив на орган≥зм.

ѕроблема псор≥азу доповнюЇтьс€ ще й тим, що сама хвороба викликаЇ психолог≥чн≥ труднощ≥. Ћюди з псор≥азом соромл€тьс€ себе, в≥дзначаЇтьс€ њх бридливе ставленн€ до самих себе, вони величезне значенн€ надають думкам оточуючих про себе, вони завжди душевно раним≥ й занадто чутлив≥ до образ. ¬се це викликаЇ новий стрес, чим посилюютьс€ симптоми захворюванн€.

Ќа даний час л≥куванн€ псор≥азу ставить перед собою мету роз≥рвати це порочне коло Ђзахворюванн€-стрес-загостренн€ї. ƒл€ цього застосовуЇтьс€ комплекс медикаментозного, ф≥з≥отерапевтичного ≥ психотерапевтичного п≥дходу. ÷им пац≥Їнтам потр≥бно навчитис€ жити з≥ своЇю хворобою, прийн€ти себе ≥ заспокоњтис€. ≤ не останн€ роль в такому л≥куванн≥ в≥дводитьс€ близьким люд€м, €к≥ завжди повинн≥ п≥дтримати ≥ не дати впасти духом.