ѕро €к≥ можливост≥ власного т≥ла ми не знаЇмо?
ѕро €к≥ можливост≥ власного т≥ла ми не знаЇмо?
ѕро €к≥ можливост≥ власного т≥ла ми не знаЇмо?

Ѕагато рок≥в наука нам твердила, що у людини ≥снуЇ п'€ть основних зд≥бностей сприйн€тт€: слух, з≥р, дотик, нюх ≥ смак. ќднак останн≥ досл≥дженн€ довели, що людський орган≥зм маЇ ц≥лу низку ≥нших почутт≥в, €к≥ допомагають сприймати навколишн≥й св≥т. ѕри цьому частина таких зд≥бностей Ї вродженими, а частина формуЇтьс€ п≥д впливом обставин.

Ќастав час ближче познайомитис€ з ≥ншими можливост€ми власного т≥ла.

1. —л≥поз≥р

÷€ здатн≥сть б≥льше властива сл≥пим люд€м. ¬≥домо, що часто сл≥пота пов'€зана не т≥льки з дефектом або пошкодженн€м самих очей, а з порушенн€м проходженн€ ≥нформац≥њ в≥д зорового нерва в мозок. ” зв'€зку з цим оч≥ незр€чих людей здатн≥ сприймати навколишн≥й прост≥р ≥ передавати сигнали в мозок €кимись нев≥домими способами: тобто людина не бачить перешкоди, але точно знаЇ, де вона знаходитьс€. ¬ такому випадку нав≥ть повна сл≥пота не заважаЇ людин≥ ор≥Їнтуватис€ в простор≥.

2. ѕочутт€ брехн≥

” де€ких людей неймов≥рне чутт€ на брехню. ¬они, нав≥ть особливо не вникаючи в суть промови, лише п≥дсв≥домо ф≥ксуючи зм≥ни виразу обличч€ мовц€, визначають правду ≥ обман.

3. ѕочутт€ небезпеки в пер≥од овул€ц≥њ

÷ей пер≥од актив≥зуЇ в орган≥зм≥ ж≥нки безл≥ч захисних механ≥зм≥в, тому небезпека сприймаЇтьс€ особливо гостро.

4. ≈кв≥л≥броцепц≥€

Ѕ≥льш простою мовою, це почутт€ р≥вноваги. Ќаше т≥ло над≥лене здатн≥стю збер≥гати ≥ п≥дтримувати р≥вновагу нав≥ть при прискореному рус≥ або зм≥н≥ напр€мку руху.

5. “ермоцепц≥€

÷им терм≥ном прийн€то називати здатн≥сть т≥ла в≥дчувати тепло ≥ холод на в≥дстан≥. „и завжди нам необх≥дно доторкнутис€ до вогню, щоб зрозум≥ти, що в≥н гар€чий? “е ж саме ≥ по в≥дношенню до холодних предмет≥в.

6. “етрахромат≥зм

Ћише де€к≥ люди над≥лен≥ ц≥Їю здатн≥стю. —уть њњ в надзвичайно ≥нтенсивному зор≥. «вичайне людське око влаштоване так, що отримуЇ ≥нформац≥ю по трьом каналам, тому наш з≥р ≥ називаЇтьс€ трихроматичним. јле Ї люди, з≥р €ких використовуЇ чотири канали, €к ≥ у де€ких тварин (риб ≥ комах). “ому воно ≥ називаЇтьс€ тетрахроматичним. ¬олодар≥ такого зору бачать незвичайн≥ кольори ≥ в≥дт≥нки.

7. ѕочутт€ часу

¬и€вл€Їтьс€, ми можемо в≥дчувати не т≥льки почутт€ плину часу ≥ тривалост≥ под≥й. ” наш≥й влад≥ також Ђуправл≥нн€ часомї. ћи в змоз≥ прискорювати д≥€льн≥сть мозку в стан≥ стресу або пан≥ки, тому в такий момент нам здаЇтьс€, що все навколо д≥Ї з упов≥льненн€м.