як позбутис€ негативних думок?
як позбутис€ негативних думок?
як позбутис€ негативних думок?

„ому негативн≥ думки так м≥цно сид€ть в наш≥й голов≥? ѕри цьому ми вже багато начиталис€ про њх шкоду дл€ здоров'€, а це створюЇ ще б≥льшу мотивац≥ю позбутис€ в≥д них. јле не можна просто вз€ти ≥ не думати про погане.

ѕсихологи запевн€ють, що у песим≥стично налаштованих людей, €к правило, вище тиск, п≥двищений р≥вень холестерину в кров≥, вони част≥ше страждають серцево-судинними захворюванн€ми. Ќегативн≥ думки викликають хвороби внутр≥шн≥х орган≥в.

“ак, п≥д впливом негативу, печ≥нка починаЇ переробл€ти запаси гл≥цину в глюкозу. ÷е звичайна реакц≥€ печ≥нки на стресову ситуац≥ю, коли виникаЇ необх≥дн≥сть захищатис€. ќднак це зовс≥м марна робота, €кщо р€туватис€ нема в≥д чого.

“е ж саме в≥дбуваЇтьс€ з нирками ≥ кишечником.  оли людин≥ загрожуЇ небезпека, судини, по €ких кров надходить до внутр≥шн≥х орган≥в, скорочуютьс€, що загальмовуЇ виробленн€ сеч≥ ≥ упов≥льнюЇ травленн€. јле це зайве, коли стрес викликаний в орган≥зм≥ всього лише одними думками!

ўо в≥дбуваЇтьс€ з серцем? —ерцебитт€ част≥шаЇ, тиск п≥двищуЇтьс€, кровот≥к збагачуЇтьс€ прозапальними циток≥нами - молекулами, провокуючими атеросклероз.

—писок недуг, викликаних негативними думками, може бути неск≥нченним. ÷е ще раз п≥дтверджуЇ, що треба навчитис€ керувати своњми думками.

јмериканськ≥ та ≥спанськ≥ психологи пропонують розроблений ними ефективний спос≥б позбавленн€ в≥д нав'€зливих нехороших думок.

ћетод був розроблений шл€хом проведеного експерименту. ≤спанським студентам ≥ школ€рам запропонували записувати думки про власну зовн≥шн≥сть ≥ њжу. ѕри цьому одна половина учасник≥в повинна була збер≥гати записи, а ≥нша, навпаки, - викидати. “акий же експеримент провели психологи в јмериц≥.

¬ результат≥ ви€вилос€, що запис похмурих думок на папер≥ та њх подальше знищенн€ допомагаЇ людин≥ полегшити њњ психолог≥чний стан напруги ≥ дискомфорту, викликаний негативними думками. ј ось збер≥ганн€ запис≥в з позитивними думками допомагаЇ њх краще запам'€тати ≥ в≥дтворити.

“аким чином, вчен≥ прийшли до висновку, що записуванн€ думок переводить њх в матер≥альну площину, а тому допомагаЇ краще контролювати. ѕри цьому треба звернути увагу на те, що у€вний запис таким ефектом не волод≥Ї.

 

¬и€вл€Їтьс€ все просто: записав негатив, порвав ≥ викинув - позбувс€ не т≥льки в≥д поганого настрою, але ≥ в≥д можливих хвороб.