„и може чолов≥к у в≥ц≥ наростити м'€зи?
„и може чолов≥к у в≥ц≥ наростити м'€зи?
„и може чолов≥к у в≥ц≥ наростити м'€зи?

 ульт краси в наш≥ дн≥ актуальний не т≥льки дл€ ж≥нок, але ≥ дл€ сильноњ половини людства. јле добре, коли т≥ло молоде ≥ м≥цне ≥ на ньому легко наростити рельЇфн≥ м'€зи, а що робити тим, хто вир≥шив п≥дт€гнути форму в зр≥лому в≥ц≥? ‘ах≥вц≥ заспокоюють чолов≥к≥в ≥ говор€ть, що буд≥вництво м'€з≥в можна почати в будь-€кому в≥ц≥.

ћ'€зова тканина в≥д≥граЇ важливу роль у контрол≥ загальноњ маси т≥ла. „им б≥льше м'€зова маса, тим б≥льше калор≥й спалюЇ т≥ло, що веде до зменшенн€ жирових в≥дкладень.

ƒл€ л≥тн≥х чолов≥к≥в м'€зи виконують особливу роль - захищають к≥сткову тканину, сухожилл€ ≥ п≥дтримують м≥цними зв'€зки. Ћюди у в≥ц≥ можуть наростити м'€зи ефективно ≥ безпечно, використовуючи р≥зн≥ методи та заходи безпеки.

ќтже, €к≥ ≥снують методи нарощуванн€ м'€зовоњ маси в л≥тньому в≥ц≥?

1. Ќа першому етап≥ необх≥дна консультац≥€ л≥кар€. «агальна оц≥нка здоров'€ обов'€зкова дл€ чолов≥к≥в, €ким можуть знадобитис€ обмеженн€ в тренуванн€х.

2. –егул€рно п≥дн≥майте т€жкост≥. ¬ажка атлетика повинна входити в ваш щоденний режим вправ, ск≥льки б вам рок≥в не було.  ористуйтес€ гантел€ми або тренажерами з упевнен≥стю, що наростити м'€зи можливо в будь-€кому в≥ц≥!

3. ќбов'€зкова розминка перед тренуванн€м. якщо перед зан€тт€м м'€зи не роз≥гр≥ти, то висока ймов≥рн≥сть травми. ƒобре п≥дготуЇ м'€зи дл€ тренуванн€ швидка ходьба прот€гом 5-10 хвилин.

4.  ожне тренуванн€ концентруйтес€ на окрем≥й груп≥ м'€з≥в. Ќаприклад, в один тренувальноњ день б≥льше прид≥л≥ть уваги верхн≥й частини т≥ла, в ≥нший - нижн≥й, п≥дн€тт€ важкостей - 2 рази на тиждень. якщо ви п≥дн≥маЇте вагу част≥ше, то вибирайте д≥л€нки т≥ла дл€ тренуванн€: в один день зосередьтес€ на груд€х ≥ плечах, в ≥нший - на ногах ≥ живот≥, в наступний - на б≥цепсах ≥ трицепсах.

5. ѕравильно за допомогою тренера п≥дбер≥ть вагу ≥ розплануйте вправи.  ожну вправу повтор≥ть 10-12 раз≥в, €кщо ви в≥дчуваЇте, що ваш≥ м'€зи не надто напружен≥. Ћегке напруженн€ ви повинн≥ в≥дчути на 9-11 повтор≥. ѕоступово використовуйте б≥льшу вагу ≥ виконуйте по 3 п≥дходи.

6. якщо з'€вилос€ в≥дчутт€ дискомфорту в рухах при тренуванн≥ з≥ штангою або ≥ншим снар€дом дл€ Ђхитанн€ї, негайно припин≥ть. ѕрийм≥ть запоб≥жн≥ заходи, щоб уникнути надм≥рноњ напруги або можливого розриву м'€з≥в.

7. ѕоступове зб≥льшенн€ ваги. –егул€рн≥ тренуванн€ приведуть до того, що м'€зи зм≥цн≥ють ≥ вправи стануть б≥льш легким завданн€м. ўоб нарощувати м'€зову масу, зб≥льшуйте вагу на 0,5 кг.

8. ¬≥дпочинок. ƒайте м'€зам час на в≥дновленн€ м≥ж тренуванн€ми: цей процес в≥дновленн€ саме ≥ будуЇ м'€зи. ¬ажливо пам'€тати ≥ те, що не працюють одн≥ групи м'€з≥в два дн≥ посп≥ль. ќдна група м'€з≥в на тиждень Ї ≥деальним п≥дходом дл€ зан€ть в л≥тньому в≥ц≥.

9. ”в≥мкн≥ть серцевосудинн≥ вправи в щоденн≥ тренуванн€.  ард≥о-вправи прот€гом 20 хвилин допоможуть п≥дтримати здоров'€ серц€, тон≥зують м'€зи ≥ пол≥пшать загальне самопочутт€.

10. –озт€гуйте м'€зи. ”никнути травм ≥ п≥двищити моб≥льн≥сть допоможуть вправи на розт€жку м'€з≥в до ≥ п≥сл€ кожного тренуванн€.

11. ¬ключ≥ть в рац≥он б≥лок. Ѕ≥лок необх≥дний м'€зам дл€ в≥дновленн€ ≥ росту: молочн≥ продукти, м'€со, со€, гор≥хи, боби.