„им загрожуЇ хрон≥чне недосипанн€?
„им загрожуЇ хрон≥чне недосипанн€?
„им загрожуЇ хрон≥чне недосипанн€?

ќстанн≥м часом заклики до здорового способу житт€ звучать з ус≥х джерел ≥нформац≥њ. јле вченим цього мало ≥ вони знайшли ще одну причину, по €к≥й ми повинн≥ навчитис€ полюбити себе. …детьс€ про недосипанн€. ќсобливо це актуально сьогодн≥, коли ≥нтернет змушуЇ багатьох своњх користувач≥в забувати про нормальний сон, а також дл€ студент≥в, €к≥ любл€ть вчитис€ ночами.

ќтже, вчен≥ встановили, що брак всього двох годин сну може стерти з голови спогади. “обто всього дв≥ години недосипу достатньо, щоб мозок перестав в≥дкладати ≥ збер≥гати спогади. ѕ≥д час сну мозок акуратно розкладаЇ по поличках наш≥ спогади. јле €кщо ми обмежуЇмо себе у сн≥, то даний процес порушуЇтьс€, що призводить до непоправних результат≥в.

—учасне житт€ д≥йсно не залишаЇ нам багато в≥льного часу, але нав≥ть це не повинно змусити нас сприймати здоровий сон €к розк≥ш. ћозку вкрай важливо консол≥дувати спогади, а дл€ цього потр≥бен нормальний сон. ≤ тут нав≥ть не допоможе чергова чашка кави, €ка н≥бито допоможе виконати ще пару завдань.  раще вчасно л€гти спати.

ƒо таких висновк≥в д≥йшов професор јбель з американського ”н≥верситету ѕенс≥льван≥њ. —постер≥гаючи за лабораторними мишами, в≥н зауважив, що т≥ гризуни, €к≥ не висипалис€, набагато г≥рше справл€лис€ з тестами на пам'€ть. јле нав≥ть подальше в≥дновленн€ режиму сну не допомагало мишам повернути спогади.

 р≥м того, досл≥дники пом≥тили, що ≥снуЇ певний пер≥од, прот€гом €кого спогад про ту чи ≥ншу под≥ю в≥дкладаЇтьс€ в голов≥. “ому на де€ких етапах недосип ви€вл€Їтьс€ максимально шк≥дливим.

√рупа шведських вчених встановила, що п≥д час сну нервов≥ тканини головного мозку позбавл€ютьс€ в≥д токсин≥в, але в раз≥ в≥дсутност≥ нормального режиму сну в мозку в≥дбуваютьс€ деструктивн≥ процеси. јвтором досл≥дженн€ став  р≥ст≥ан Ѕенед≥кс з ”н≥верситету ”псали. ¬≥н ви€вив речовину NSE i S-100B, €ка викидаЇтьс€ в кров'€не русло при травмах головного мозку. “ак ось в≥н з'€сував, що р≥вень даного з'Їднанн€ зростаЇ не т≥льки у випадку ф≥зичного впливу на нервов≥ тканини, а й при хрон≥чному недосипанн≥. ” так≥ моменти концентрац≥€ NSE i S-100B п≥дн≥маЇтьс€ не до критичного р≥вн€, але њњ стаЇ досить дл€ того, щоб в мозку людини запустилис€ деструктивн≥ процеси.

Ѕуло доведено, що при недосипанн€ п≥двищений р≥вень NSE i S-100B, що руйнуЇ тканини головного мозку, в к≥нцевому п≥дсумку може стати причиною хвороби јльцгеймера, ѕарк≥нсона ≥ розс≥€ного склерозу.

ќсь €ка "прекрасна" перспектива чекаЇ тих, хто любить л€гати спати п≥зньоњ ноч≥!