5 простих способ≥в подолати б≥ль
5 простих способ≥в подолати б≥ль
5 простих способ≥в подолати б≥ль

яку роль в≥д≥граЇ сучасна фармаколог≥€ в житт≥ людини? « одного боку вона часто р€туЇ в≥д р≥зних недуг, з ≥ншого - пригн≥чуЇ захисн≥ властивост≥ орган≥зму. јдже майже кожен з нас при перших ознаках нездужанн€ або болю використовуЇ простий спос≥б впоратис€ з цим - випити таблетку.

«викл≥ до комфорту, ми не даЇмо можлив≥сть боротис€ з болем своњми силами. ¬ той же час прот€гом тис€чол≥ть центральна нервова система в≥дшл≥фовувалас€ еволюц≥йним процесом. “обто вона маЇ ц≥лий арсенал реакц≥й, налаштований на автоматичне застосуванн€ в складних ситуац≥€х. ¬одночасом, б≥ль п≥дказуЇ нам, де в орган≥зм≥ ставс€ зб≥й ≥ на що звернути увагу.

јле щоб не терп≥ти б≥ль, не обов'€зково ковтати таблетки. ™ к≥лька способ≥в угамувати несильн≥ про€ви.

 1. ѕийте каву

 ава, або ≥нший нап≥й ≥з вм≥стом кофењну, особливо добре допомагаЇ при м'€зовому болю. якщо напередодн≥ ви вир≥шили в≥дв≥дати спортзал ≥ сумл≥нно позайматис€, прокачавши кожну групу м'€з≥в, то вранц≥ в≥дчуЇте, що з л≥жка ви можете т≥льки скотитис€  ј попередити пекельний б≥ль у м'€зах можна було, завчасно накачавши себе кофењном.

2. ƒив≥тьс€ на хворе м≥сце

ѕор≥зали ножем палець або п≥двернули ногу - з кожним трапл€Їтьс€. ” перш≥ мит≥ в нас борютьс€ дв≥ протилежн≥ реакц≥њ: не бачити жахливого м≥сц€, з €кого б'Ї фонтан кров≥ або миттЇво спухаючу ногу, а друга - краще розгл€нути пошкодженн€, щоб зрозум≥ти, €к соб≥ допомогти. “реба швидше роз≥братис€ в цих дивацтва мозку, щоб притупити б≥ль. ƒосл≥дженн€ показали, що вгамувати б≥ль можна, просто розгл€даючи своЇ т≥ло, а саме м≥сце, €ке болить. ¬чен≥ ще не з'€сували, чому так в≥дбуваЇтьс€, але зосереджений погл€д на ураженому м≥сц≥ робить б≥ль меншим.

3. —м≥йтес€

÷е €краз наочний приклад того, що см≥х - найкращ≥ л≥ки. «вичайно, см≥х не зупинить кровотечу ≥ не зн≥ме пухлину на вдареному пальц≥, але в≥н здатний п≥двищити терпим≥сть до болю. ¬с€ справа в тому, що п≥д час см≥ху вид≥л€ютьс€ ендорф≥ни - природн≥ болезаспок≥йлив≥ орган≥зму. ≤ хоч б≥ль повн≥стю не пройде, але впоратис€ з ним вам буде прост≥ше.

4. ѕереконайте себе, що б≥ль корисний

” зв'€зку з цим знову можна згадати про силу позитивного мисленн€. ѕроте наше т≥ло д≥йсно ф≥ксуЇ два р≥зних типи болю: б≥ль в≥д хвороби або травми ≥ б≥ль, наприклад, в≥д тренувань. “обто друга - доброчинна. «начить, наша здатн≥сть витерп≥ти б≥ль повн≥стю залежить в≥д значенн€, €ке ми њй надаЇмо.

5. ѕодив≥тьс€ на щось жахливе

ѕрав буде той стоматолог, €кий пов≥сить на ст≥нах свого каб≥нету не миле зображенн€ кв≥точок на гал€вин≥ або €когось мульт€шного песика, щоб заспокоњти юних пац≥Їнт≥в, а неприЇмн≥ ≥ нав≥ть страшн≥ сюжети. ” моменти болю спогл€данн€ чогось страх≥тливого в≥двол≥каЇ наш мозок в≥д болю у власному т≥л≥, ≥ в≥н переноситьс€ набагато легше. Ќе в≥рите? ѕоекспериментуйте, засунувши руку в крижану воду ≥ одночасно розгл€даючи страшн≥ слайди або картини.