як навчитис€ розслабл€тис€?
як навчитис€ розслабл€тис€?

«овс≥м недавно ми писали про те, що депрес≥€ стала частим ≥ нав≥ть звичайним €вищем нашого житт€, а впоратис€ з нею самост≥йно виходить далеко не у вс≥х. ≤ головною причиною такоњ прогресуючоњ психолог≥чноњ напруги Ї невм≥нн€ б≥льшост≥ з нас розслабл€тис€.

Ќаше житт€ схоже на неск≥нченну гонку на виживанн€ Ч хочетьс€ все ≥ скр≥зь встигнути, просунутис€ по кар'Їрних сходах, добитис€ сусп≥льного визнанн€, об≥йти конкурент≥в ≥ зайн€ти м≥сце п≥д сонцем. ” таких умовах з'€вл€Їтьс€ необх≥дн≥сть пост≥йно приймати р≥шенн€ ≥ анал≥зувати, що призводить до хрон≥чного стресу. ј регул€рна напруга виснажуЇ нервову систему ≥ породжуЇ р≥зн≥ захворюванн€.

≈нергетичн≥ ресурси нашого орган≥зму рано чи п≥зно зак≥нчуютьс€, а тому вм≥нн€ розслабл€тис€ просто життЇво необх≥дне дл€ в≥дновленн€ внутр≥шн≥х ресурс≥в. —учасна людина перебуваЇ в пост≥йн≥й м'€зов≥й напруз≥, €ка збер≥гаЇтьс€ нав≥ть п≥д час н≥чного сну. Ќам знайомий лише стан напруги ≥ ми зовс≥м забули, що значить т≥лесна розслаблен≥сть.

як же змусити себе розслабитис€ ≥ дати в≥дпочити т≥лу ≥ мозку?

¬ч≥тьс€ абстрагуватис€!

” голов≥ сучасноњ людини пост≥йно крутитьс€ безл≥ч думок Ч минуле, майбутнЇ, що можливо, що - н≥. ј де ж м≥сце дл€ насолоди миттЇвим моментом? …ого не залишаЇтьс€! ƒе б ми не знаходилис€, чим би не були зайн€т≥, ми пост≥йно обдумуЇмо, плануЇмо, прокручуЇмо ймов≥рний розвиток ситуац≥њ. «берегти в такому хаос≥ думок внутр≥шню гармон≥ю ≥ душевне здоров'€ мало кому вдаЇтьс€. јдже вс≥ ц≥ думки пост≥йно викликають страхи, занепокоЇнн€, хвилюванн€, €к≥ й призвод€ть до руйн≥вноњ нервовоњ напруги.

ќтже, розслабленн€ Ч це вм≥нн€ абстрагуватис€ в≥д насущних проблем ≥ ч≥тке в≥дчутт€ тепер≥шнього. —х≥дн≥ мудрец≥ вчать, що вм≥нн€ жити сьогодн≥шн≥м днем, в≥дчувати кожен момент часу Ч велике щаст€. ÷е говорить про те, щоб проблеми необх≥дно вир≥шувати по м≥р≥ њх надходженн€. ћи ж часто спочатку починаЇмо обм≥рковувати можлив≥ проблеми, представл€ючи њх у вс≥й крас≥, пот≥м намагаЇмос€ в голов≥ вир≥шити проблеми, €к≥ ще не настали, а пот≥м ще й вмудр€Їмос€ обм≥ркувати насл≥дки кожноњ складноњ ситуац≥њ.

ƒуже важливою умовою Ї вм≥нн€ зв≥льн€ти св≥й розум в≥д внутр≥шнього д≥алогу, €кий пост≥йно в≥дбуваЇтьс€ в наш≥й св≥домост≥. “аке вм≥нн€ вимагаЇ тренувань. Ќаприклад, по дороз≥ на роботу спробуйте викинути з голови вс≥ думки про справи ≥ проблеми, що потребують вир≥шенн€. ѕросто озирн≥тьс€ навколо, в≥дзначте нов≥ детал≥ пейзажу, уважно вдивл€вс€ в обличч€ перехожих, в≥дчуйте температуру пов≥тр€ ≥ напр€мок в≥тру, вслухайтес€ в звуки вулиц≥. “обто опин≥тьс€ ц≥лком в тепер≥шньому момент≥, в≥дчуйте все його р≥зноман≥тт€ ≥ усв≥домте себе частиною цього св≥ту.

–озслабленн€ п≥д час сну також вимагаЇ п≥дготовки.

—ама природа надала нам цей спос≥б дл€ розслабленн€ орган≥зму. јле щоб скористатис€ цим даром, необх≥дно дотримуватис€ де€ких правил.

”вечер≥ перед в≥дходом до сну хоча б годину часу прид≥л≥ть т≥льки соб≥. —пробуйте прийн€ти ванну з ароматичною с≥ллю, включити класичну музику ≥ сконцентруватис€ на н≥й, на запахах, на тепл≥й вод≥. ∆ен≥ть в≥д себе вс≥ негативн≥ думки, що змушують вас напружуватис€.

¬ажливо перед сном в≥дмовитис€ в≥д перегл€ду телебаченн€ ≥ в≥д комп'ютера, це допоможе орган≥зму налаштуватис€ на сон.  оли ви вже лежите в л≥жку, просто постарайтес€ в≥дчути щаст€ в≥д того, що живете.


29.01.2014