¬аг≥тн≥сть ≥ стрес Ч пон€тт€ несум≥сн≥
¬аг≥тн≥сть ≥ стрес Ч пон€тт€ несум≥сн≥
¬аг≥тн≥сть ≥ стрес Ч пон€тт€ несум≥сн≥

¬аг≥тн≥сть — важливий пер≥од в житт≥ будь-€коњ ж≥нки, коли весь њњ орган≥зм працюЇ на те, щоб виносити здорового малюка. Ќа жаль, житт€ ж≥нки в сучасних умовах не позбавлена ​​стресових ситуац≥й, €к≥ негативно позначаютьс€ на псих≥чному стан≥ майбутньоњ дитини.

«аруб≥жн≥ медики зробили висновок, зг≥дно з €ким стрес п≥д час ваг≥тност≥ Ї головною причиною депрес≥й у дитини.

 ожна майбутн€ мама в пер≥од ваг≥тност≥ прагне до спокою ≥ гармон≥њ з собою. јле буваЇ, що зберегти спок≥й вкрай складно за певних обставин.

як показало сп≥льне досл≥дженн€ н≥мецьких ≥ рос≥йських вчених, д≥ти ж≥нки, €ка пост≥йно в≥дчуваЇ стрес в пер≥од ваг≥тност≥, ви€вл€ютьс€ в «груп≥ ризика» людей, схильних до депрес≥й. √оловною причиною цього Ї порушенн€ сну дитини в утроб≥ матер≥, €ка пост≥йно в≥дчуваЇ хвилюванн€ ≥ тривогу.

 р≥м того, вчен≥ п≥дкреслюють, що емоц≥йний стрес матер≥ негативно в≥дбиваЇтьс€ на ваг≥тност≥ та пологах. ” результат≥ розвиваЇтьс€ внутр≥шньоутробна г≥покс≥€, порушенн€ плацентарного кровопостачанн€, аномал≥€ пологових сил ≥ переб≥гу полог≥в.

ƒо того ж, фах≥вц≥ прийшли до висновку, що орган≥зм д≥вчаток б≥льш р≥зноман≥тно в≥дпов≥даЇ на стрес матер≥ при ваг≥тност≥, н≥ж у хлопчик≥в. ўо ж до в≥дхилень у розвитку через пережит≥ стреси матер≥ п≥д час ваг≥тност≥, то в к≥льк≥сному вираженн≥ вони б≥льше про€вл€ютьс€ у хлопчик≥в.

„им же конкретно загрожуЇ стрес п≥д час ваг≥тност≥ майбутньому малюков≥?

Ќайб≥льше хвилювань у ж≥нки викликають переживанн€ через в≥дносини з чолов≥ком, часто зумовлен≥ конфл≥ктами, часто це призводить до емоц≥йноњ незадоволеност≥ ≥ в≥дсутност≥ рефлекторного крику новонародженого, що може розц≥нюватис€ €к на€вн≥сть емоц≥йноњ чи психогенноњ загальмованост≥. ” д≥вчаток же под≥бн≥ переживанн€ матер≥ часто спри€ють загроз≥ викидн€.

¬аг≥тн≥сть, €ка супроводжувалас€ сильними стресами, з б≥льшою ймов≥рн≥стю може зак≥нчитис€ народженн€м дитини, що страждаЇ аутизмом. —постереженн€ з цього питанн€ провели американськ≥ вчен≥. ¬и€вилос€, що Ђсилаї стресу, €кому п≥ддавалис€ 188 ж≥нок, €к≥ народили д≥тей-аутист≥в, майже в два рази перевершуЇ так≥ ж показники у ж≥нок, €к≥ народили здорових д≥тей.

—еред сильних стрес≥в медики вид≥л€ють, перш за все, важк≥ втрати, втрату роботи, перењзди на нове м≥сце проживанн€. ќсобливо небезпечн≥ важк≥ стреси в пер≥од з 24 по 28 тиждень ваг≥тност≥, коли емоц≥йний стан матер≥ сильно впливаЇ на формуванн€ головного мозку майбутньоњ дитини.

–езультати досл≥джень показують, що аутизм по€снюЇтьс€ не т≥льки генетичноњ природою, €к було прийн€то вважати, а й обумовлений чинниками навколишнього середовища.

¬се це говорить про те, що емоц≥йний стан матер≥ маЇ величезне значенн€ дл€ нормального прот≥канн€ ваг≥тност≥, а пот≥м полог≥в, а пот≥м ≥ здоров'€ дитини.

¬чен≥ ”н≥верситету Ѕерл≥на також показали своњми досл≥дженн€ми, що будь-€к≥ стресов≥ чинники значно зб≥льшують в≥рог≥дн≥сть викидн€. ѕричиною цьому Ї зм≥на гормонального статусу орган≥зму п≥д час стресу, що викликаЇ порушенн€ плацентарного кровооб≥гу. ∆≥нки, у €ких ваг≥тн≥сть зак≥нчилас€ викиднем, дуже часто п≥ддавалис€ стресам.

” зв'€зку з ус≥м вище викладеним, хочетьс€ звернутис€ до чолов≥к≥в. „олов≥ки, береж≥ть своњх ж≥нок, особливо в пер≥од, коли вони нос€ть вашу майбутню дитину!