„ому на т≥л≥ з'€вл€ютьс€ червон≥ крапки?
„ому на т≥л≥ з'€вл€ютьс€ червон≥ крапки?
„ому на т≥л≥ з'€вл€ютьс€ червон≥ крапки?

Ќа т≥л≥ кожноњ людини можна знайти чимало р≥зних родимок ≥ пл€м. ƒе€к≥ з них €вл€ють собою добро€к≥сн≥ утворенн€ ≥ не представл€ють небезпеки дл€ здоров'€, але Ї т≥, по€ва €ких вимагаЇ зверненн€ до фах≥вц≥в. ” њх числ≥ ≥ червон≥ крапки.

„ервон≥ точки з'€вл€ютьс€ з р≥зних причин: ≥нфекц≥њ, алерг≥чн≥ реакц≥њ, запальн≥ процеси та ≥н. „ервон≥ точки можуть з'€витис€ на будь-€к≥й частин≥ т≥ла.

„асто червон≥ точки зовс≥м не Ї причиною дл€ занепокоЇнн€, але ≥нод≥ вони можуть бути ознакою серйозного захворюванн€, тому в будь-€кому випадку потр≥бна консультац≥€ л≥кар€.

„ервон≥ точки можуть з'€витис€ раптово, але також њх к≥льк≥сть може зб≥льшуватис€ з часом. ¬се залежить в≥д захворюванн€, €ке лежить в основ≥ даного процесу. „ервон≥ точки можуть бути р≥зних розм≥р≥в, форм ≥ обс€г≥в. ≤нод≥ вони можуть зуд≥ть ≥ запод≥ювати б≥ль, а також в≥др≥зн€тис€ за кольором в≥д рожевого до багр€ного.

„ервон≥ точки виникають внасл≥док розриву кровоносних судин, що проход€ть безпосередньо п≥д шк≥рою, це €вище називаЇтьс€ Ђточковий крововиливї. “аке може в≥дбуватис€ в результат≥ пошкодженн€ шк≥ри, що розгл€даЇтьс€ €к сама вт≥шна причина.

ќднак так≥ червон≥ ц€точки можуть з'€вл€тис€ ≥ внасл≥док нестач≥ в≥там≥ну   ≥ аскорб≥новоњ кислоти Ч судинна ст≥нка стаЇ тонкою ≥ кап≥л€ри можуть легко ламатис€. Ќа м≥сц≥ травми ≥ з'€вл€Їтьс€ м≥крокрововилив. „ервон≥ точки взагал≥ можуть то з'€вл€тис€, то зникати при г≥пов≥там≥ноз≥. якщо таке в≥дбуваЇтьс€, то сл≥д подбати про запас в≥там≥н≥в в орган≥зм≥.

™ й ≥нш≥, б≥льш серйозн≥ причини по€ви червоних крапок на т≥л≥.

√еманг≥ома - добро€к≥сна судинна пухлина, €ка буваЇ р≥зних розм≥р≥в, в≥д м≥л≥метра до дек≥лькох сантиметр≥в у д≥аметр≥. Ќ≥€коњ небезпеки дл€ житт€ так≥ новоутворенн€ не у€вл€ють, просто псують зовн≥шн≥й вигл€д. якщо червон≥ точки саме такого походженн€, то, €к правило, з'€вл€ютьс€ в одному екземпл€р≥ ≥ не поширюютьс€ по всьому т≥лу. √еманг≥оми легко видал€ютьс€ лазером, коагул€тором або х≥рург≥чним шл€хом.

«ахворюванн€ п≥дшлунковоњ залози та печ≥нки також ви€вл€ютьс€ таким симптомом €к червон≥ крапки. ќсобливо у великих к≥лькост€х вони з'€вл€ютьс€ на верхн≥й частин≥ т≥ла, руках ≥ р≥дко бувають нижче по€са. Ћюди, на т≥л≥ €ких Ї печ≥нков≥ точки, пом≥чають, що п≥сл€ кожного загостренн€ панкреатиту або гепатиту њх стаЇ б≥льше.

Ќамагатис€ видалити так≥ печ≥нков≥ точки марно.  раще звернути увагу на л≥куванн€ захворюванн€, €ке ≥ стало причиною њх по€ви. ” першу чергу, вам потр≥бна консультац≥€ л≥кар€-гепатолога, гастроентеролога та терапевта. як т≥льки ви почнете правильне л≥куванн€, нов≥ червон≥ точки перестануть з'€вл€тис€, кр≥м того, можуть ≥ зовс≥м зникнути.

якщо ви страждаЇте в≥д болю в суглобах ≥ часто в≥дв≥дуЇте ревматолога, то червон≥ точки на вашому т≥л≥ можуть бути св≥дченн€м ревматичних захворювань. “акож це може в≥дбуватис€ при дерматом≥озит≥, системному червоному вовчаку. ” цю ж групу вход€ть ≥ ауто≥мунн≥ процеси, коли орган≥зм переживаЇ стан, при €кому своњ кл≥тини приймаЇ за чужор≥дн≥. ќрган≥зм намагаЇтьс€ захищатис€, формуючи антит≥ла та ≥нш≥ активн≥ речовини, €к≥ намагаютьс€ атакувати Ђпротивникаї. „асто така агрес≥€ спочатку спр€мована на кл≥тини суглоб≥в, серц€, шк≥ри, судин та нирок. ѕри правильному л≥куванн≥ даних захворювань можна позбутис€ ≥ в≥д червоних крапок.

јле найнебезпечн≥ш≥ причини по€ви червоних крапок Ч це мен≥нг≥т ≥ лейкем≥€. “ому €кщо ви пом≥тили на своЇму т≥л≥ червон≥ точки незрозум≥лого вам походженн€, краще вчасно пройти медичне обстеженн€. јдже в≥домо, що хворобу завжди прост≥ше попередити, н≥ж л≥кувати.


17.01.2014