6 фактор≥в, €к≥ захищають в≥д застуди
6 фактор≥в, €к≥ захищають в≥д застуди
6 фактор≥в, €к≥ захищають в≥д застуди

” холодну пору року б≥льш актуальною стаЇ тема простудних захворювань. ѕри цьому кожен з нас знаЇ людей, €к≥ практично н≥коли не були пом≥чен≥ з симптомами √–«. ћожливо, њм в≥домий секрет, €к всто€ти перед простудним захворюванн€м? Ќасправд≥ ≥снуЇ р€д причин, по €ким де€ким люд€м вдаЇтьс€ уникнути п≥дступноњ застуди. ќсь портрет цього щасливчика.

1. 8-годинний ≥ б≥льше сон

” ход≥ досл≥джень американськ≥ вчен≥ довели, що сон д≥йсно впливаЇ на те, наск≥льки людина п≥ддаЇтьс€ застуд≥. ” ход≥ експерименту його учасникам закапали в н≥с розчин з ринов≥русом (в≥рус, €кий викликаЇ ≥нфекц≥њ дихальних шл€х≥в, що нагадуЇ протсуду ). «ахвор≥ли в основному т≥, хто в≥дводила на сон менше 8 годин.

2. ’то не п≥ддаЇтьс€ нервовим розладам або займаЇтьс€ медитац≥Їю

якщо немаЇ часу на сон необх≥дна медитац≥€. ¬чен≥ вважають, що медитац≥€ допомагаЇ людин≥ позбутис€ хрон≥чного психоемоц≥йного стресу або допомагаЇ його легше пережити. « причини того, що стрес неспри€тливо впливаЇ на ризик розвитку ≥нфекц≥йних захворювань, це набуваЇ особливого значенн€. јле вчен≥ до цих п≥р не з'€сували, €к пов'€зана ≥мунна система ≥ психоемоц≥йний стрес. ≤снуЇ верс≥€, що всьому виною вплив на ≥мунну систему кортикостероњдних гормон≥в, €к≥ виробл€ютьс€ п≥д час стресу.

3. ’то часто миЇ руки ≥ не живе в мегапол≥с≥

“ут вс€ справа не т≥льки в психоемоц≥йному стрес≥, €кий характерний дл€ жител≥в великих м≥ст. “ак €к застуда - це найчаст≥ше в≥русне захворюванн€, €ке передаЇтьс€ пов≥тр€но -крапельним шл€хом, то в м≥сц€х, де вище щ≥льн≥сть населенн€, б≥льше в≥рог≥дн≥сть захвор≥ти.

ƒо реч≥, фах≥вц≥ встановили, що пов≥тр€но-крапельний спос≥б передач≥ в≥русу Ч не найпоширен≥ший. ¬≥рус найчаст≥ше передаЇтьс€ з великими частками, €к≥ вид≥л€ютьс€ при кашл≥ ≥ нежит≥ або залишаютьс€ на руках, €кщо хворий почухав н≥с або оч≥. якщо людина чхнула, прикриваючись рукою, а пот≥м вз€вс€ за дверну ручку, то у того, хто торкнетьс€ њњ п≥сл€ нього, п≥двищуЇтьс€ ризик захвор≥ти. ”берегтис€ в≥д цього дуже складно, а тому необх≥дно виконувати рекомендац≥ю л≥кар≥в част≥ше мити руки.

4. ’то регул€рно њздить у громадському транспорт≥ або взагал≥ не њздить

ƒосл≥дники з Ќотт≥нгемського ун≥верситету встановили, що т≥ люди, €к≥ пер≥одично користуютьс€ громадським транспортом, в ш≥сть раз≥в част≥ше захворюють в≥русними ≥нфекц≥€ми, н≥ж т≥, хто њздить у ньому пост≥йно. ѕо€сненн€ досить просте Ч у останн≥х виробл€Їтьс€ своЇр≥дний ≥мун≥тет до в≥рус≥в, що викликають респ≥раторн≥ захворюванн€.

5. „олов≥ки

¬становлено, що чолов≥ки р≥дше захворюють на простудн≥ захворюванн€, н≥ж ж≥нки. ƒе€к≥ вчен≥ пов'€зують це з тим, що ж≥нки провод€ть б≥льше часу з д≥тьми. ” середньому маленьк≥ д≥ти застуджуютьс€ 7Ц10 раз≥в на р≥к, тод≥ €к доросл≥ Ч 2Ц3 рази.

6. ’то маЇ д≥тей

÷ей пункт входить в де€ке протир≥чч€ з попередн≥м. “им не менш, вчен≥ з ”н≥верситету  арнег≥-ћеллон ви€вили, що батьки схильн≥ до застуд в два рази р≥дше. ѕри цьому, чим б≥льше д≥тей в родин≥, тим сильн≥ший ефект.

¬чен≥ припускають, що справа тут зовс≥м не в ≥мун≥тет≥, а в голов≥. “обто причина цього €вища в психолог≥чному аспект≥.


14.12.2013