6 факт≥в про виникненн€ целюл≥ту
6 факт≥в про виникненн€ целюл≥ту
6 факт≥в про виникненн€ целюл≥ту

÷елюл≥т — головний ворог б≥льшост≥ ж≥нок. ” гонитв≥ за красивим т≥лом, ж≥нки по всьому св≥ту оголосили целюл≥ту непримиренну в≥йну, чим, треба сказати, усп≥шно користуютьс€ косметичн≥ компан≥њ. јле щоб зрозум≥ти, €к з ним боротис€ ≥ чи Ї сенс, необх≥дно знати причини виникненн€ целюл≥ту.

÷елюл≥т Ч косметична особлив≥сть шк≥ри, зумовлена ​​ослабленн€м тонусу, заст≥йними €вищами в циркул€ц≥њ кров≥ та л≥мфи ≥ нер≥вном≥рному в≥дкладенн≥ п≥дшк≥рного жиру. “аким чином, жир Ї лише одн≥Їю з причин по€ви апельсиновоњ к≥рки. —ам по соб≥ целюл≥т обумовлений зм≥нами в структур≥ шк≥ри в поЇднанн≥ з супутньою на€вн≥стю жирових кл≥тин, €к≥ виступають назовн≥ одночасно з сполучною тканиною Ч все це ≥ надаЇ схож≥сть з апельсиновою к≥ркою. ¬чен≥ надали доб≥рку факт≥в про причини утворенн€ целюл≥ту ≥ його л≥куванн€.

1. ∆ирова тканина €вл€Ї собою нещ≥льну сполучну тканину, в≥дому €к л≥п≥дну, тобто утворену молекулами, що м≥ст€ть вуглеводи, €к≥ складають структуру кл≥тин ≥ спри€ють виконанню њх основних функц≥й. ≤ншими л≥п≥дами виступають ол≥њ, в≥там≥ни ≥ гормони.

2. ” всьому т≥л≥ тканина присутн€ в дек≥лькох формах Ч б≥лий жир, коричневий жир, п≥дшк≥рний жир ≥ в≥сцеральний жир.

¬≥сцеральний жир збираЇтьс€ навколо орган≥в черевноњ порожнини ≥, на думку вчених, Ї найнебезпечн≥шим, оск≥льки пов'€заний ≥з зб≥льшенн€м ризику серцевих захворювань ≥ д≥абету.

3. ѕ≥дшк≥рний жир легко побачити, тому що перебуваЇ в≥н пр€мо п≥д шк≥рою. ¬≥н винен у виникненн≥ целлюлитних €мочок, €ких так побоюютьс€ ж≥нки всього св≥ту. јле одна присутн≥сть цього жиру, €к було сказано вище, ще не означаЇ, що обов'€зково повинен з'€витис€ целюл≥т. ќсобливий вид сполучноњ тканини (перегородка), €кий допомагаЇ дерм≥ з'Їднатис€ з нижн≥ми шк≥рними шарами, з в≥ком може погруб≥ти, а це п≥дштовхуЇ верхн≥ шари шк≥ри ближче до поверхн≥. ѕри цьому ж≥нки, €к правило, схильн≥ до виникненн€ перпендикул€рноњ структури, а у чолов≥к≥в шари розташовуютьс€ п≥д кутом близько 45°, тому целюл≥т останн≥м р≥дко загрожуЇ.

4. якщо жирових в≥дкладень утворюЇтьс€ в надлишку, ц≥ зайв≥ тканини починають заповнювати доступне прост≥р, що призводить до тиску нижн≥х шк≥рних шар≥в на верхн≥. ѕри цьому перегородка стаЇ статичною, а тому де€к≥ шари шк≥ри виступають назовн≥ б≥льше, н≥ж ≥нш≥.

5. ≤снуЇ три фактори, €к≥ зб≥льшують шанси виникненн€ целюл≥ту:

  • п≥дшк≥рн≥ перегородки «п≥дштовхуютьс€» назовн≥ у поЇднанн≥ з виступаючою жировою тканиною в дерм≥;
  • тонка ≥ малоеласт≥чна дерма плюс важкий жировий шар;
  • схильн≥ до целюл≥ту люди, €к правило, мають б≥льш низьку щ≥льн≥сть сеп≥њ.

Ќайчаст≥ше ц≥ три умови реал≥зуютьс€ в т≥л≥ ж≥нок: за статистикою целюл≥т долаЇ 90% ж≥нок ≥ лише 10% чолов≥к≥в. ћожливо, причина криЇтьс€ у в≥кових зм≥нах: чим ближче пер≥од менопаузи у ж≥нки, тим менше р≥вень естрогену в орган≥зм≥, що призводить до втрати рецептор≥в кровоносних судин в стегнах. ÷ей процес порушуЇ кровооб≥г, що приводить до зниженн€ р≥вн€ колагену, в≥дпов≥дального за структуру шк≥ри, а це робить шк≥ру тоншою.

6. «а словами вчених, л≥куванн€ целюл≥ту вимагаЇ зм≥ни структури шк≥ри ≥ њњ функц≥онуванн€ в поЇднанн≥ з жиром, м'€зами ≥ сполучною тканиною. ÷ього можливо дос€гти шл€хом складних процедур, спр€мованих на зб≥льшенн€ товщини й еластичност≥ дерми. якщо таке л≥куванн€ вас не л€каЇ, то можете спробувати ≥ курс з розтином основних великих перегородок.