як впливають на дитину с≥мейн≥ конфл≥кти?
як впливають на дитину с≥мейн≥ конфл≥кти?
 як впливають на дитину с≥мейн≥ конфл≥кти?

¬и бажаЇте своњй дитин≥ щаст€? ’очете, щоб вона була впевненою в соб≥, усп≥шною ≥ розвиненою особист≥стю? “од≥ зроб≥ть все, щоб захистити њњ в≥д сварок ≥ конфл≥кт≥в у с≥м'њ.

«вичайно, абсолютно щасливих с≥мей майже не буваЇ. як правило, за зачиненими дверима в≥дбуваютьс€ непорозум≥нн€, сварки, конфл≥кти, €к≥ часом виливаютьс€ в бурхлив≥ скандали. “ак, часто дорога до с≥мейного щаст€ лежить через терни образ ≥ сварок. ≤ це нормально, бо ми — люди, ≥стоти емоц≥йн≥ та сварки Ч ц≥лком звичайна частина с≥мейного житт€.

јле що робити, коли смуз≥ конфл≥кт≥в немаЇ к≥нц€, ≥ безпосередн≥ми св≥дками вс≥х неприЇмностей стають д≥ти?

Ѕагато психолог≥чних досл≥джень вже давно привели вчених до висновку, що пост≥йно конфл≥ктуюч≥ батьки не здатн≥ дати своњм д≥т€м достатньо турботи ≥ уваги. ƒ≥ти в таких с≥м'€х пост≥йно перебувають у стан≥ тривоги, не можуть пристосуватис€ до шк≥льного житт€, вони дуже замкнут≥.

“е, що конфл≥кти м≥ж батьками негативно позначаютьс€ на д≥т€х, знають майже вс≥. ќднак п≥д час сварок про це часто забувають, чим ставл€ть п≥д загрозу дит€чу псих≥ку. ѕри цьому небезпечною стаЇ не т≥льки €вна ворож≥сть м≥ж батьками, дитин≥ взагал≥ не вистачаЇ уваги та п≥дтримки, €ку вона п≥дсв≥домо завжди чекаЇ в≥д найближчих людей.

Ѕувають випадки, коли батьки думають, що конфл≥кт у родин≥ можна сховати в≥д ≥нших. јле це помилкова думка. ƒит€ча псих≥ка дуже чутлива до напруженост≥ м≥ж батьками, ≥ це негативно позначаЇтьс€ на настроњ, повед≥нц≥ ≥ нав≥ть самопочутт≥ дитини.

јмериканськ≥ вчен≥ провели досл≥дженн€ в 212 несхожих м≥ж собою с≥м'€х, €к≥ мають 6-р≥чних д≥тей. √оловною метою досл≥дженн€ було з'€суванн€ психолог≥чного стану дитини в с≥м'њ в р≥зних ситуац≥€х. ѕершим завданн€м учених було з'€сувати, наск≥льки батьки схильн≥ до обговоренн€ конфл≥ктних ситуац≥й ≥ €к вони сп≥лкуютьс€ з дитиною. ƒл€ цього батьки ≥ вчител≥ д≥тей дали в≥дпов≥д≥ на спец≥ально п≥дготовлену анкету.

¬и€вилос€, що мами, €к≥ мають нейтральн≥ або нав≥ть ворож≥ стосунки з≥ своњм чолов≥ком не в змоз≥ про€вл€ти належну турботу про своњх д≥тей. “е ж саме в≥дноситьс€ ≥ до татус≥в. ≤ €к насл≥док, д≥т€м з таких с≥мей досить важко подружитис€ з≥ своњми однол≥тками ≥ встигати за шк≥льною програмою.

Ѕ≥льше того, вчен≥ в≥дзначили, що особливо сильно впливаЇ на д≥тей в≥дсторонен≥сть саме тата. ÷е не т≥льки призводить до проблем у школ≥, але ≥ Ї причиною пост≥йноњ тривожност≥. ÷ей феномен поки ще вивчають.

ўоб малюк не опинивс€ жертвою ваших подружн≥х непорозум≥нь, завжди пам'€тайте про обов'€зков≥ внутр≥шньос≥мейн≥ фактори та виконуйте њх:

  • активно бер≥ть участь у житт≥ родини,
  • у будь-€ких життЇвих ситуац≥€х знаходите час на сп≥лкуванн€ з дитиною,
  • завжди ц≥кавтес€ проблемами дитини ≥ допомагайте њй в розвитку своњх ум≥нь ≥ навичок,
  • давайте дитин≥ самост≥йно приймати р≥шенн€, не надаючи на нењ тиску,
  • дитина повинна мати право на власну думку,
  • пам'€тайте Ч дитина Ї р≥вноправним членом с≥м'њ.