ўо означаЇ часте поз≥ханн€?
 ўо означаЇ часте поз≥ханн€?

як в≥домо, вс≥ процеси нашого орган≥зму «вигадан≥» природою з певною метою. Ќаприклад, поз≥ханн€ потр≥бне нам дл€ поповненн€ легень б≥льшою дозою кисню. јле буваЇ, що, нав≥ть виспавшись, людина все одно поз≥хаЇ весь день. ” таких випадках необх≥дно перев≥рити роботу серцево-судинноњ системи.

ѕоз≥ханн€ в медичних дов≥дниках по€снюЇтьс€ €к рефлекторний, тобто мимов≥льний, дихальний акт. ѕри поз≥ханн≥ людина робить довгий глибокий вдих, отримуючи за раз величезну дозу кисню.

ѕроцес поз≥ханн€ властивий не т≥льки народжен≥й людин≥, €к з'€сувалос€, поз≥хаЇ нав≥ть пл≥д в утроб≥ матер≥. ѕоз≥хають також багато хребетних, причому багато з них робл€ть це тод≥, коли бачать жертву або суперника — широке в≥дкритт€ пащ≥ дозвол€Ї продемонструвати њм своњ страх≥тлив≥ ≥кла.

јле до цих п≥р причини, що провокують поз≥ханн€, до к≥нц€ не встановлен≥. ѕроте вчен≥ встановили, що цей ф≥з≥олог≥чний процес спри€Ї зменшенню нервозност≥ та моб≥л≥зац≥њ орган≥зму. —аме з ц≥Їњ причини поз≥ханн€ нер≥дко долаЇ спортсмен≥в перед стартом, парашутист≥в перед стрибком, музикант≥в перед концертом, студент≥в перед ≥спитом ≥ т.д.

™ й ≥нша теор≥€, зг≥дно з €кою поз≥ханн€ €вл€Ї собою складний процес регулюванн€ температури головного мозку. ѕоз≥ханн€ забезпечуЇ приплив кров≥ ≥ б≥льш холодного пов≥тр€, а це покращуЇ функц≥онуванн€ мозку. як правило, воно супроводжуЇ втому, сонливост≥, нудьгу, пригн≥чений стан.

јле нав≥ть при повноц≥нному в≥дпочинку у де€ких людей прот€гом дн€ часто мимовол≥ виникаЇ поз≥ханн€.

ѕоз≥ханн€ може долати в задушливому прокуреному прим≥щенн≥, коли не вистачаЇ кисню. “акож, €кщо довго доводитьс€ сид≥ти в одному положенн≥ або виконувати одноман≥тну роботу. ƒоктор –ональд Ѕенн≥джер з ”н≥верситету “емпла у ‘≥ладельф≥њ в≥дм≥тив, що таким чином мозок намагаЇтьс€ п≥дтримати активн≥сть, в≥дновити працездатн≥сть кл≥тин.

ѕоз≥ханн€ вт€гуЇ в процес м'€зову, судинну, дихальну ≥ нервову системи. ѕри напруз≥ м'€з≥в обличч€ зб≥льшуЇтьс€ швидк≥сть кровотоку в судинах голови, пол≥пшуЇтьс€ кровопостачанн€ кл≥тин мозку, надходить б≥льше кисню ≥ виводитьс€ вуглекислий газ.

јле €кщо поз≥ханн€ повторюЇтьс€ занадто часто, сл≥д перев≥рити роботу серц€ ≥ судин. ÷е може бути також симптомом кисневого голодуванн€ мозку, тому необх≥дна консультац≥€ л≥кар€.