10 неспод≥вано шк≥дливих речей
10 неспод≥вано шк≥дливих речей
10 неспод≥вано шк≥дливих речей

Ћюдина живе у св≥т≥ речей, де€к≥ з €ких стали до такоњ м≥ри звичними, що нав≥ть не викликають сумн≥в≥в про користь чи шкоду њх використанн€. « ними зручно, а значить, вони необх≥дн≥ - так м≥ркуЇ б≥льш≥сть. ќднак де€к≥ на перший погл€д ц≥лком нешк≥длив≥ реч≥ насправд≥ поступово знищують наше здоров'€.

ѕредставл€Їмо 10 способ≥в, €кими ми наносимо соб≥ шкоду, абсолютно не усв≥домлюючи цього.

10. ¬живанн€ льоду або попкорну

ѕерегл€д ф≥льму в к≥нотеатр≥ вже традиц≥йно пов'€заний з пожиранн€м величезноњ к≥лькост≥ попкорну. ќднак ви€вл€Їтьс€, що ц€ давн€ звичка дуже шк≥длива дл€ людини. ” першу чергу, страждають зуби. «ерна кукурудзи легко застр€гають в зубах, що може викликати ≥нфекц≥ю або б≥льш серйозн≥ проблеми. Ќе дуже схвалюють стоматологи ≥ жуванн€ льоду. ‘ах≥вц≥ стверджують, що поњданн€ попкорну р≥вносильно поњданню камен€, а в≥д льоду зуби можуть кришитис€.

9. ¬живанн€ великого об'Їму води

ћайже вс≥ медичн≥ сайти пишуть про те, що дл€ п≥дтриманн€ водного балансу ≥ здоров'€ людин≥ необх≥дно вживати багато р≥дини - води. јле насправд≥ непом≥рне вживанн€ води призводить до серйозних проблем дл€ орган≥зму. ¬≥дом≥ випадки, коли людина випивала занадто багато води ≥ вмирала. ќсобливо обережно треба ставитис€ до питт€ п≥д час тренувань на спец≥. ѕроблему викликаЇ те, що ви в≥дновлюЇте необх≥дний р≥вень води, але не в≥дновлюЇте важлив≥ електрол≥ти, так≥ €к натр≥й, що може викликати серйозний дисбаланс в орган≥зм≥.

8. ѕосуд, покритий тефлоном

÷ей матер≥ал став попул€рним через те, що до нього н≥чого не прилипаЇ. јле тефлон, на думку медик≥в, дуже небезпечний. “ефлон був знайдений в кров≥ людей, а також у пилу, њж≥ ≥ вод≥. ѕри роз≥гр≥в≥ тефлону до певноњ температури, з покритт€ можуть почати випаровуватис€ токсичн≥ х≥м≥кати, €к≥ викликають у людей стан, схожий на грип. ≈ксперименти показали, що тефлон може викликати порушенн€ в ≥мунн≥й систем≥ у тварин, провокуючи рак. ≤ хоча вчен≥ не впевнен≥, наск≥льки в≥н небезпечний дл€ людей, але анал≥зи показують на€вн≥сть цього х≥м≥кату в кров≥ людей, що користуютьс€ таким посудом ≥ предметами.

7. —онцезахисний крем

« одного боку крем захищаЇ нас в≥д небезпечного впливу сон€чноњ рад≥ац≥њ, але в той же час м≥стить небезпечн≥ ≥нгред≥Їнти, €к≥ робл€ть його таким же шк≥дливим, €к згор≥ла в≥д сонц€ шк≥ра. Ѕагато досл≥джень показали, що ц≥ небезпечн≥ х≥м≥чн≥ речовини зб≥льшують шанси розвитку пухлин шк≥ри ≥ порушують гормональний дисбаланс т≥ла.

6. Ћимонна кислота

Ќезважаючи на те, що багато продукт≥в, що м≥ст€ть лимонну кислоту, корисн≥ дл€ орган≥зму, сама по соб≥ вона шк≥длива дл€ наших зуб≥в. —томатологи стверджують, що кислота приЇднуЇтьс€ до емал≥ зуб≥в ≥ роз'њдаЇ њњ.

5. ѕресована деревина

’≥м≥чна речовина формальдег≥д присутн€ в р≥зних продуктах сучасноњ промисловост≥ - в≥д губноњ помади ≥ зубноњ пасти до мебл≥в. „асто вона застосовуЇтьс€ ≥ у виробництв≥ пресованоњ деревини, €ку використовують дл€ створенн€ р≥зних предмет≥в нашого побуту. ‘ормальдег≥д використовуЇтьс€ дл€ зв'€зку матер≥ал≥в, тому в≥н м≥ститьс€ в багатьох кле€х. ¬чен≥ вважають, що формальдег≥д Ї канцерогеном, а у високих концентрац≥€х стаЇ небезпечний дл€ здоров'€.

4. Ќафтал≥нов≥ (камфорн≥) кульки

ѕо всьому св≥ту њх використовують дл€ захисту од€гу та ≥нших предмет≥в в≥д цв≥л≥, шк≥дник≥в ≥ мол≥. ¬они м≥ст€ть пестициди, €к≥ згубно впливають на шк≥дник≥в. јле ви€вилос€, що ≥нгред≥Їнти камфорних кульок токсичн≥, а тому також небезпечн≥, особливо дл€ д≥тей. ” зв'€зку з цим њх нав≥ть заборонили в де€ких крањнах.

3. «нежирене молоко

ƒл€ багатьох знежирене молоко — джерело в≥там≥н≥в. ѕроте досл≥дники вважають, що за корисн≥стю його ≥ близько не можна ставити ≥з звичайним молоком. ¬и€вл€Їтьс€, коли жир вит€гуЇтьс€ з молока, разом з ним йдуть ≥ в≥там≥ни, а в молоко потрапл€ють синтетичн≥ речовини, €к≥ н≥€к не назвеш корисними.  р≥м того, багато виробник≥в «п≥дсилюють» смак знежиреного молока використанн€м порошку, €кий може оксидувати холестерин, €кий м≥ститьс€ в молоц≥. ” тварин, що вживали оксидований холестерин, в артер≥€х ви€вл€ли бл€шки, що зб≥льшують ризик серцевого нападу.

2. Ѕ≥г трусцею

Ѕагато хто заперечить. “им не менш, б≥г трусцею корисний т≥льки при виконанн≥ де€ких умов. ¬с€ справа в тому, що багато хто б≥гаЇ по тверд≥й поверхн≥, наприклад, по бетонних дор≥жках, до чого наш орган≥зм не пристосований, а це згубно впливаЇ на суглоби, особливо на кол≥на.

1.  омп'ютер

’оча багато хто з вас зараз читаЇ цю статтю саме з мон≥тора комп'ютера, але кожен розум≥Ї, що це шк≥дливо. ѕо-перше, токсичний пил, здатний викликати серйозн≥ невролог≥чн≥ ушкодженн€. ѕо-друге, сам процес сид≥нн€ б≥льше трьох годин на день скорочуЇ тривал≥сть житт€ на два роки. ѕо-третЇ, наше становище за комп'ютером негативно в≥дбиваЇтьс€ на постав≥, на очах, а розташуванн€ рук за клав≥атурою може викликати тунельний синдром. «а рекомендац≥Їю л≥кар≥в треба вставати в≥д комп'ютера кожн≥ п≥вгодини-годину, пот€гуватис€ ≥ давати в≥дпочинок очам.