Ќав'€злив≥ стани Ч псих≥чний розлад
Ќав'€злив≥ стани Ч псих≥чний розлад
Ќав'€злив≥ стани Ч псих≥чний розлад

Ќаша св≥дом≥сть €вл€Ї собою пот≥к самих р≥зних думок, образ≥в, бажань. як правило, ми в змоз≥ контролювати њх, наприклад, перемикаючи увагу з одного на ≥нше, в≥двол≥катис€. јле при певних станах думки стають нав'€зливими, настирливо повторюютьс€, а контролювати њх стаЇ неможливо.

“ак≥ стани називаютьс€ нав'€зливими, а регул€рне њх повторенн€ перет≥каЇ в захворюванн€ — обсесивно-компульсивний розлад, або невроз нав'€зливих стан≥в.

—еред нас Ї багато людей, в голов≥ €ких пост≥йно крут€тьс€ одн≥ ≥ т≥ ж мелод≥њ, у де€ких виробилас€ звичка перераховувати вс≥ предмети, у трет≥х Ч нав'€зливе бажанн€ пост≥йно мити руки та ≥н. ¬иди нав'€зливих стан≥в можуть бути самими непередбачуваними, кожен њх «вибираЇ» самост≥йно.

Ќав'€зливими можуть бути ≥ фоб≥њ. ” цьому випадку нав'€злив≥сть виникаЇ раптово у св≥домост≥, ≥ н≥€к не пов'€зана з попередн≥м ходом м≥ркувань, вона втручаЇтьс€ в св≥дом≥сть ≥ заважаЇ звичайному переб≥гу думок. “акий стан повторюЇтьс€ знову ≥ знову, а позбутис€ його зусилл€м вол≥ не представл€Їтьс€ можливим. ѕри цьому людина добре усв≥домлюЇ всю неадекватн≥сть своЇњ повед≥нки.

¬иди нав'€зливих стан≥в

Ќв'€злив≥ сумн≥ви. ÷е думки про правильн≥сть-неправильн≥сть своњх р≥шень чи вчинк≥в, що призвод€ть до прагненн€ повторних перев≥рок зд≥йснюваних д≥й. –езультатом стаЇ багаторазова перев≥рка або повторенн€. Ќаприклад, людину може турбувати думка про те, що вона залишила не закритою двер≥ квартири, ≥ вона к≥лька раз≥в може повертатис€, щоб перев≥рити це.

Ќав'€злив≥ спогади. ÷е безконтрольне обдумуванн€ минулих под≥й, част≥ше неприЇмного зм≥сту, а також настирливе прагненн€ до пригадуванн€ р≥зних дат, назв, ≥мен, номер≥в. “ак≥ нав'€злив≥ спогади можуть переростати в бол≥сну самокритику ≥ супроводжуватис€ почутт€м провини.

Ќав'€злив≥ у€вленн€. «а зм≥стом думок ≥ образ≥в так≥ у€вленн€ б≥льш складн≥, н≥ж сумн≥ви. ÷е €скрав≥ картини, обт€жлив≥ щодо зм≥сту, €к≥ на п≥ку хворобливого стану можуть прийматис€ за реальн≥сть. як приклад може служити нав'€зливе у€вленн€ про на€вн≥сть €коњсь фатальноњ хвороби. ѕри цьому нав'€злив≥ образи насл≥дк≥в жахливоњ ​​хвороби, €ку людина придумала соб≥, буквально оволод≥вають св≥дом≥стю, малюють виразн≥ картини в запален≥й у€в≥, до такоњ м≥ри, що реальн≥сть може на де€кий час покинути хворого.

–итуали. –≥зноман≥тн≥ нав'€злив≥ д≥њ, €к≥ хворий робить €к обр€д в ц≥л€х самозахисту ≥ заспокоЇнн€ при нав'€зливих страхах ≥ сумн≥вах. ѕрикладом може служити страх смерт≥, коли людина змушена подумки промовл€ти про себе наб≥р певних цифр, €к≥ мають €кесь символ≥чне значенн€, щоб заспокоњтис€.

Ќав'€зливост≥ можуть з'€вл€тис€ п≥д впливом псих≥чноњ травми або ви€вленн€ важкоњ хвороби.  р≥м того, до нав'€зливих стан≥в можуть призводити ≥ суперечлив≥ тенденц≥њ, конфл≥ктно сп≥в≥снуюч≥ в псих≥ц≥. Ќаприклад, бажанн€ бути в≥льним ≥ в той же час бути впевненим в турбот≥ батьк≥в.

якщо нав'€злив≥ думки опановують поступово св≥дом≥стю, ≥ контролювати њх немаЇ сил, необх≥дно звертатис€ за допомогою до фах≥вц€.†