“унельний синдром загрожуЇ оф≥сним сп≥вроб≥тникам
“унельний синдром загрожуЇ оф≥сним сп≥вроб≥тникам
“унельний синдром загрожуЇ оф≥сним сп≥вроб≥тникам

ќф≥сн≥ прац≥вники не раз чули про так званий тунельний синдром, €кий характеризуЇтьс€ болем ≥ он≥м≥нн€м найчаст≥ше кист≥ правоњ руки. ÷е профес≥йне захворюванн€ людей, €к≥ багато працюють за комп'ютером.

“унельний синдром — це захворюванн€, що розвиваЇтьс€ при здавлюванн≥ або ущемленн≥ нерва. “унельний синдром це загальна назва дл€ ситуац≥њ, коли нерв ви€вл€Їтьс€ затиснутим з дек≥лькох стор≥н. —права в тому, що нервов≥ волокна людського т≥ла часто проход€ть в досить вузьких анатом≥чних тунел€х, обмежених м'€зами, сухожилл€ми або к≥стками. ¬ умовах запаленн€ або набр€клост≥ суглоба звуженн€ такого анатом≥чного отвору в≥дбуваЇтьс€ компрес≥€ нерва. –езультатом стають троф≥чн≥ порушенн€ в нервових волокнах, чутлив≥ ≥ рухов≥ розлади. ≤ншими словами, нерв потрапл€Ї в «лещата», що ≥ викликаЇ больов≥ в≥дчутт€.

Ѕ≥льш всього схильн≥ до тунельного синдрому люди, €к≥ багато працюють за комп'ютером, багато з €ких б≥льше п'€ти годин на день практично не зм≥нюють положенн€ т≥ла.

–егул€рний контакт з комп'ютерною мишею змушуЇ кисть к≥лька годин перебувати в одному ≥ тому ж положенн≥, що суперечить законам б≥омехан≥ки. ѕри цьому лише пальц≥ рук виконують др≥бн≥ рухи, керуючи курсором.

” такому положенн≥ променевозап'€стний суглоб ф≥ксуЇтьс€ мускулатурою, а др≥бн≥ м'€зи пальц≥в повинн≥ працювати. “ак €к др≥бн≥ рухи в≥дбуваютьс€ прот€гом тривалого часу, вони ви€вл€ютьс€ травмуючими дл€ серединного нерва, що проходить уздовж л≥ктьового суглоба.

—ерединний нерв затискаЇтьс€, €кщо м'€зи ≥ сухожилл€ знаход€тьс€ в пост≥йному стан≥ напруги. ÷е початок тунельного синдрому.

“унельний синдром може виникнути також при перелом≥ променевоњ к≥стки, €кий часто виникаЇ при д≥абет≥ або захворюванн≥ щитовидноњ залози. “акож притиснути нерви м'€з≥в може ≥ р≥зка г≥пертроф≥€, наприклад, при р≥зкому нарощуванн≥ м'€зовоњ маси.

ѕри по€в≥ тунельного синдрому з'€вл€ютьс€ ознаки, характерн≥ дл€ пошкодженого нерва. —початку з'€вл€Їтьс€ б≥ль з внутр≥шньоњ сторони зап'€сткового суглоба, поступово втрачаЇтьс€ рухлив≥сть пальц≥в, слабшаЇ кисть, при њњ згинанн≥ з'€вл€Їтьс€ р≥зкий б≥ль ≥ людина не може повноц≥нно працювати нею.

ƒл€ проф≥лактики тунельного синдрому регул€рно роб≥ть перерви в робот≥, нав≥ть €кщо поки ще н≥чого не болить. ѕри по€в≥ больових в≥дчутт≥в необх≥дна консультац≥€ л≥кар€.

¬елике значенн€ маЇ ≥ орган≥зац≥€ вашого робочого м≥сц€, а саме сп≥вв≥дношенн€ висоти столу ≥ п≥длок≥тник≥в кр≥сла. Ѕ≥льш правильно, коли п≥длок≥тники знаход€тьс€ на одн≥й висот≥ з поверхнею.  ут м≥ж плечем ≥ передпл≥чч€м повинен становити 90 градус≥в, а л≥кт≥ повинн≥ бути притиснут≥ до тулуба.

ўо стосуЇтьс€ комп'ютерноњ миш≥, то рука на н≥й повинна лежати €к влита, не змушуючи пальц≥ додатково напружуватис€.

≤ звичайно, в перервах м≥ж роботою, дуже корисний самомасаж рук, допоможуть нав≥ть елементарн≥ згинанн€-розгинанн€ рук.