ѕ≥сочна терап≥€ Ч ≥деальний спос≥б п≥знати себе
ѕ≥сочна терап≥€ Ч ≥деальний спос≥б п≥знати себе
ѕ≥сочна терап≥€ Ч ≥деальний спос≥б п≥знати себе

ўо змушуЇ людину шукати допомоги у психотерапевта? ¬≥дпов≥дь на це питанн€ не може бути однозначною, але найчаст≥ше — це почутт€ внутр≥шньоњ пригн≥ченост≥, дискомфорту з самим собою, а також пережита психолог≥чна криза. «розум≥ти причини того, що в≥дбуваЇтьс€ з нами, ≥ знайти вир≥шенн€ виниклих проблем допоможе п≥сочна терап≥€.

ѕ≥сок Ї ун≥кальним матер≥алом дл€ використанн€ його в психотерап≥њ. ” нього Ї к≥лька суттЇвих переваг Ч в≥н доступний, легкий у використанн≥, ≥ найголовн≥ше, Ч наша пам'€ть збер≥гаЇ спогади про ≥гри з п≥ском з дитинства. ѕ≥сочна терап≥€ може забезпечити людин≥ можлив≥сть в≥дтворити в образах те, що становить њњ зовн≥шн≥й ≥ внутр≥шн≥й св≥т.

ѕсихологи всього св≥ту п≥сл€ тривалих спостережень переконалис€, що п≥сок можна з однаковою користю використовувати €к дл€ д≥тей, так ≥ дл€ дорослих. якщо у д≥тей все лежить на поверхн≥, њх образи найчаст≥ше прост≥ ≥ зрозум≥л≥, то у дорослих житт€ буваЇ наст≥льки заплутаним, що вони сам≥ не можуть зрозум≥ти власних бажань ≥ прагнень. —творюючи спок≥йну обстановку, по сут≥, повертаючи людину в дитинство, психолог допомагаЇ дорослому розкрити свою п≥дсв≥дом≥сть.

—уть п≥сочноњ терап≥њ пол€гаЇ в тому, що, минаючи вербальний канал взаЇмод≥њ, в≥зуальна форма мине захист. Ќа п≥ску людина може в≥дтворити р≥зн≥ аспекти проблеми з використанн€м символ≥чних об'Їкт≥в, €к≥ можна легко м≥н€ти. ¬ процес≥ под≥бноњ гри людина просуваЇтьс€ в≥д в≥дчутт≥в «постраждалого» до того, щоб вона в≥дчув себе господарем свого житт€.

—творюючи на п≥ску картину власного житт€, людина створюЇ свою позиц≥ю в н≥й на даний момент. –оз≥груванн€ р≥зноман≥тних сюжет≥в даЇ можлив≥сть придбати безц≥нний досв≥д символ≥чного розв’€зуванн€ багатьох життЇвих ситуац≥й. ” насл≥док цей досв≥д Ђос≥даЇї в несв≥домому. ѕрот€гом €когось часу в≥н активно асим≥люЇ новий матер≥ал в на€вну систему св≥тосприйн€тт€, а на певному етап≥ в повед≥нц≥ людини виникають видим≥ зм≥ни. ¬она починаЇ в реальност≥ застосовувати св≥й Ђп≥сочнийї досв≥д.

“аким чином, п≥днос з п≥ском Ї ​​ун≥кальним ≥нструментом, що дозвол€Ї мати справу з багатьма под≥€ми житт€, такими €к проблеми в≥дносин, особист≥сний р≥ст, травми, адаптац≥њ ≥ т.п.

√оловною в≥дм≥нн≥стю п≥сочноњ терап≥њ в≥д ≥нших метод≥в Ї можлив≥сть створювати св≥й св≥т, €кий забезпечить людин≥ шл€х до њњ потайних думок ≥ почутт≥в. ѕри цьому цей св≥т можна розгл€дати €к п≥д м≥кроскопом, в≥дчувати, зм≥нювати, обговорювати ≥ нав≥ть фотографувати.†