Ќоги бувають неспок≥йними
 Ќоги бувають неспок≥йними

якщо неприЇмн≥ в≥дчутт€ в ваших ногах не дають вам спокою, пост≥йн≥ бол≥ або бажанн€ ворушити ними не дають вам заснути, €кщо оточуюч≥ пом≥чають, що ваш≥ нижн≥ к≥нц≥вки пост≥йно с≥паютьс€ ув≥ сн≥, то ц€ статт€ дл€ ¬ас.

—индром неспок≥йних н≥г — це невролог≥чне захворюванн€, €ке про€вл€Їтьс€ неприЇмними симптомами в ногах, њх надм≥рною активн≥стю, особливо в стан≥ спокою або ув≥ сн≥.

як про€вл€Їтьс€ синдром неспок≥йних н≥г?

ЌеприЇмн≥ в≥дчутт€ в ногах. ’вор≥ описують њх €к ниюч≥ бол≥, мурашки, тремт≥нн€, поколюванн€, посмикуванн€, воруш≥нн€ п≥д шк≥рою ≥ т.п. “ак≥ в≥дчутт€ виникають у стегнах, гом≥лках, стопах ≥ посилюютьс€ хвил€ми кожн≥ 5–30 секунд.

ѕол≥пшенн€ при рус≥. —имптоми значно слабшають або нав≥ть зникають при рус≥. ќсобливо допомагаЇ проста ходьба або звичайне сто€нн€.

«в'€зок з часом доби. —имптоми посилюютьс€ особливо у веч≥рн≥й час ≥ першу половину ноч≥, а перед св≥танком слабшають ≥ в першу половину дн€ можуть зовс≥м зникнути.

–ух ногами ув≥ сн≥. ѕ≥д час сну пер≥одичн≥ мимов≥льн≥ рухи нижн≥х к≥нц≥вок кожн≥ 5Ц40 секунд.

Ѕезсонн€. —траждаюч≥ —ЌЌ часто скаржатьс€ на поганий сон ≥ пост≥йн≥ пробудженн€ у сн≥. ј хрон≥чне безсонн€ може призводити до денноњ сонливост≥ ≥ ≥ншим проблемам, пов'€заним з порушенн€м сну.

—индром неспок≥йних н≥г може бути первинним (≥деопат≥ческ≥й) або вторинним (через р≥зн≥ патолог≥чн≥ стани). —еред причин вторинного —ЌЌ найчаст≥ше зустр≥чаютьс€ ваг≥тн≥сть, деф≥цит зал≥за, рад≥окулопат≥€, ниркова недостатн≥сть, хвороба ѕарк≥нсона, травми спинного мозку.

Ћ≥куванн€ синдрому неспок≥йних н≥г

Ћ≥куванн€ —ЌЌ залежить в≥д причини захворюванн€ ≥ т€жкост≥ кл≥н≥чних про€в≥в.

ѕерший метод л≥куванн€ Ч немедикаментозний, коли застосовуютьс€ види д≥€льност≥, €к≥ максимально полегшують симптоми. —еред них наступн≥:

  • пом≥рне ф≥зичне навантаженн€ на ноги,
  • ≥нтенсивне розтиранн€ н≥г,
  • гар€ч≥ або холодн≥ ванни дл€ н≥г,
  • розумова активн≥сть, що потребуЇ значноњ уваги Ч малюванн€, вишиванн€, дискус≥њ, програмуванн€ ≥ т.п.,
  • ф≥з≥отерапевтичн≥ процедури (масаж≥, магн≥тотерап≥€, бруду тощо), але њх ефект ≥ндив≥дуальний.

Ћ≥карське л≥куванн€ призначаЇ л≥кар ≥ сл≥д суворо виконувати вс≥ його рекомендац≥њ.

ѕри —ЌЌ сл≥д уникати наступних речовин ≥ медикамент≥в: кофењн, алкоголь, де€к≥ антидепресанти, засоби проти нудоти ≥ де€к≥ ≥нш≥.

якщо ¬и зап≥дозрили у себе синдром неспок≥йних н≥г, то не в≥дкладайте в≥зит до фах≥вц€, €кий швидко поставить д≥агноз, встановить характер захворюванн€, призначить л≥куванн€ цього спец≥ал≥зованого захворюванн€. „им ран≥ше ви звернетес€ за допомогою до л≥кар€, тим швидше забудете про неприЇмн≥ в≥дчутт€ ≥ зможете дал≥ насолоджуватис€ житт€м.